Journalisten

Omfattande sparpaket på Teliaägda MTV i Finland och TV4 i Sverige – men endast de svenska anställda erbjuds på förhand bestämda omställningspaket och avgångsvederlag 

Victoria Banozic är ordförande för fackklubben vid TV4. Hon hoppas att bolagets ägare slipper säga upp personal. ”Jag hoppas att man ser hur viktig journalistiken är och att journalister behövs för en fungerande demokrati. Det är farligt att dra ner på journalistiken.” Foto; Johan Paulsson

I Teliaägda MTV inleddes omställningsförhandlingar i mitten av augusti. Förhandlingarna gäller hela personalen, 430 medarbetare, av vilka 45 väntas mista sitt jobb. 

  Samtidigt pågår ett massivt ”effektiveringsprogram” på Teliaägda TV4 i Sverige. Programmet ska pågå i tre år och innan årsskiftet beräknas 100 av knappt 900 arbetstillfällen försvinna.  

  Även om bakgrunden till omställningsförhandlingarna är lika i de båda länderna, sparkrav och fokus på digitalisering, är utgångspunkten för de anställda olika. I Sverige vet anställda vid TV4 att de, ifall de riskerar att mista sitt jobb, har ett alternativ till att bli uppsagda. De kan underteckna personliga överenskommelser, vars villkor slås fast i bolagets principer för ”process och villkor vid övertalighet”. I principerna finns bland annat på förhand bestämda avgångsvederlag för de anställda. Som mest handlar det om summor som motsvarar upp till två års lön. 

  I Finland lever MTV:s anställda i osäkerhet tills omställningsförhandlingarna är avslutade och tills bolagets ledning fattat beslut om åtgärder. De anställda vet inte om de kommer att erbjudas avgångspaket och vad de i så fall innebär. 


Principerna för de personliga överenskommelserna vid övertalighet vid TV4 har sin bakgrund i 2019. Då köpte Telia MTV och TV4 av Bonnier Media Ab. De anställda vid TV4 fick samma omställningsavtal som de anställda vid Telia i Sverige hade tidigare. 

TV4:s omställningsavtal innehåller på förhand fastställda gränsvärden för avgångsvederlag. Summan beror på hur länge man jobbat i huset och på den anställdas ålder.  

”Ifall din uppsägningstid är sex månader blir du genast arbetsbefriad, får lön i sex månader och får ett avgångsvederlag som motsvarar fem månaders lön”, säger Victoria Banozic, ordförande för fackklubben vid TV4. 

Victoria Banozic konstaterar att avtalen är hyfsat bra också i svenska journalistögon. Den största nyttan med dem är att de är transparenta och lika för alla.  

”Innan fick vi som fackförbund deala och förhandla skilt för varje person vid varje uppsägning. Det kan bli mycket spekulationer, det kan bli skitsnack och man jämför sig lätt med andra. Nu är det klart och tydligt vad som gäller.” 

När en anställd vid TV4 undertecknar den personliga överenskommelsen avstår hen från sin företrädesrätt. En uppsagd har annars företräde till återanställning ifall bolaget nyrekryterar inom en viss tid.  

Också i Finland kan arbetsgivaren erbjuda avgångspaket i samband med omställningsförhandlingar. I avgångspaketen kommer parterna överens om att avsluta ett anställningsförhållande i samförstånd, på särskilda villkor. Det är vanligt att arbetsgivaren betalar arbetstagaren en viss ersättning för att arbetstagaren avstår från de rättigheter hen har enligt arbetslagstiftningen. Arbetsgivaren förutsätter ofta att den anställda avstår från att bestrida uppsägningsgrunderna och från sin rätt att omplaceras samt från lönekrav.  


  I Finland har regeringen ända sedan den tillträdde ofta hänvisat till övriga nordiska länder och särskilt till Sverige då den motiverar sina förslag till ändringar i arbetslagstiftningen.  

Arbetsminister Arto Satonen skrev till exempel på tjänsten X 18 juni 2023: ”Tack för förtroendet! Arbetet för att förverkliga regeringsprogrammet och för att förnya arbetsmarknaden enligt den nordiska modellen inleds, förhoppningsvis i gott samarbete med de olika arbetsmarknadsparterna”. (skribentens översättning) 

  Regeringen planerar omfattande arbetsmarknadsreformer. I fortsättningen ska man kunna göra visstidsavtal för 12 månader utan särskild grund, den första sjukfrånvaron ska vara obetald och strejkrätten ska begränsas på olika sätt. När Arto Satonen och övriga regeringsrepresentanter hänvisat till Sverige har de, åtminstone inte på ett synligt sätt, lyft fram de betydande reformer som Sverige gjort för att förbättra de anställdas omställningsmöjligheter. Sådana ändringar gjordes samtidigt som det blev aningen lättare att säga upp anställda. 

  I Sverige genomfördes för ett år sedan en, enligt dåvarande arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S), ”historisk trygghets- och frihetsreform”.  Syftet med reformen var att skapa mer flexibilitet för arbetsgivarna och att underlätta företagens tillväxt och nyanställningar. Målet var också att öka de anställdas trygghet. I korthet handlade reformen om att arbetsgivare fick lite lättare att säga upp anställda och anställda fick det lättare att fortbilda sig eller utbilda sig på nytt. 

  I samband med reformen ändrades reglerna för uppsägning. Tidigare fick arbetsgivaren endast i vissa fall avvika från principen ”sist in, först ut” vid uppsägning. Nu har arbetsgivaren fler alternativ och kan lättare välja att behålla anställda med sådan kompetens som behövs.  

Finland har inte lagstiftat om motsvarande turordning vid uppsägningar. Många kollektivavtal har ändå fastställt en viss turordning, professionella som är viktiga för företagets verksamhet eller som delvis mist sin arbetsförmåga hos samma arbetsgivare ska permitteras eller sägas upp sist. Man bör dessutom fästa uppmärksamhet vid arbetsförhållandets längd och vid om den anställda har försörjningsplikt.  

  I Sverige gav reformen flera förbättringar för anställda, särskilt för visstidsanställda. En särskild visstidsanställning blir en tillsvidareanställning när en anställd under fem års tid jobbat sammanlagt 12 månader för samma arbetsgivare. Förut krävdes 24 månader. 

  En annan förbättring är det offentliga omställningsstudiestödet. Stödet kan betalas till en person mellan 27 och 60 år som jobbar eller är arbetslös och som vill fortbilda sig eller utbilda sig för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Storleken på studiestödet kan vara upp till 80 procent av lönen. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark har sagt att stödet särskilt ger personer ”mitt i livet” en möjlighet att byta jobb.  

”Det handlar om rörmokaren som slitit ett helt liv, som kan ställa om för att bli yrkeslärare. Om undersköterskan som kan vidareutbilda sig till specialistundersköterska”, säger hon i en intervju för Transportarbetarens 27 januari 2022. 

  I Finland vill regeringen avskaffa vuxenstudiestödet. 


Den sista förhandlingsdagen i MTV:s omställningsförhandlingar är 4 oktober. Vad man förhandlar om och vem eller vilka som berörs av personalminskningar är inte offentligt. Det är med andra ord öppet ifall arbetet ska omorganiseras, ifall verksamheter läggs ner, om det blir uppsägningar, omplaceringar eller andra åtgärder.  

”Det är som en statshemlighet. Vad som händer berättas först när förhandlingarna är över”, säger Petteri Savolainen, MTV:s förtroendeperson för dem som jobbar med innehållsproduktion.  

Savolainen konstaterar ändå att förhandlingarna förts i god anda.  

Petteri Savolainen, MTV:s förtroendeperson för dem som jobbar med innehållsproduktion, säger att omställningsförhandlingarna har först i god anda. ”Många är rädda för sina arbeten.” Foto: Heli Saarela

  I Sverige kommer personalminskningarna på TV4 att göras i två faser. I den första fasen minskar personalstyrkan med 40 personer av vilka 13 jobbar med journalistik. Största delen av dem har jobbat på TV4 Live som gör livesändningar på webben. TV4 Live läggs ner men kanalen fortsätter sända direkt i linjär tv.  

  Bakgrunden till effektiveringsprogrammet finns enligt TV4:s vd Mathias Berg i behovet att öka takten från linjär tv till digitalt innehåll. 

”Vi behöver ännu kraftigare gå från att samla Sverige på vår linjära kanal TV4 till att samla Sverige på vår streamingtjänst TV4 Play. TV4 Play ska vara Sveriges bästa streamingtjänst”, sade Matias Berg i en intervju för Dagens Media i slutet av maj

  Förhandlingarna om nästa fas i personalminskningarna på TV4 inleds i slutet av oktober. Innan årsskiftet ska ytterligare 60 tjänster bort. 

”Just nu är osäkerheten stor. Vad händer efter årsskiftet? Bolaget har sagt att effektiveringsprogrammet är treårigt. Kommer det en fas tre eller fas fyra med personalminskningar”, säger Victoria Banozic. 


  MTV:s Petteri Savolainen lyssnar med intresse på omställningsavtalen och möjligheterna till avgångsvederlag på det svenska systerbolaget. Han avböjer ändå från att kommentera dem och från att avslöja eventuella önskemål till arbetsgivarna. 

”Det hör till förhandlingsbordet.” 

  Petteri Savolainen har själv varit med om fem omställningsförhandlingar, tidigare samarbetsförhandlingar, vid MTV. Det är ändå första gången han är med i förhandlingarna som förtroendeperson och han vill vara ett stöd för sina kolleger. 

”Många är rädda för sina arbeten.” 

  Victoria Banozic beskriver stämningen vid TV4 som orolig och ledsam. Många är också frustrerade. 

”Det har gått väldigt bra för TV4 i Sverige de senaste åren, vi har haft rekordförsäljning och all time high-resultat. Varför lägger man inte undan för dåliga tider då när det går bra? Men vi vet att det inte fungerar så i börsnoterade företag. När det går bra ska aktieägarna ha sitt, när det går dåligt är det vi anställda som betalar för det med våra jobb.” 

Fotnot: För artikeln har även Lars Nilsson, ombudsman på Sveriges Journalistförbund hörts. 

Lue artikkeli Suomeksi täältä.

MTV och TV4 

Telia köpte Bonnier Broadcasting av Bonnier Ab 2019. I köpet ingick finska MTV, svenska TV4 och C More i båda länderna. Köpesumman var 9,2 miljarder kronor, cirka 900 miljoner euro. 

År 2018 var TV4 ett av Europas mest lönsamma tv-bolag och gjorde en vinst på cirka 120 miljoner euro (1,38 miljarder kronor)

MTV Oy:s förlust 2022 var 19,8 miljoner euro. 

TV4:s rörelseresultat 2022 var 150 miljoner euro

C More läggs ner både i Finland och Sverige. C Mores tjänster går i Finland samman med MTV Katsomo och i Sverige med TV4 Play. 

Telias största ägare är svenska staten som äger 39,5 procent av aktierna.  

Exempel på avtal för anställda vid TV4

 • Person A
  Jobbat på bolaget under 2 år 

  1 mån uppsägningstid

  Avgångsvederlag som motsvarar tre månaders lön.

 • Person B
  Jobbat på bolaget 6–8 år

  4 mån uppsägningstid

  Avgångsvederlag som motsvarar fyra månaders lön.

 • Person C
  Jobbat på bolaget minst 10 år

  6 mån uppsägningstid

  Avgångsvederlag som motsvarar sex månaders lön.

 • Person D
  Ålder: 55–64

  Jobbat på bolaget minst 10 år

  12 mån uppsägningstid

  Avgångsvederlag som motsvarar 6 månaders lön plus ytterligare 6 månaders avgångsvederlag som man får söka månadsvis i 5 månader om man fortfarande är arbetslös då.

  Under uppsägningstiden har den anställda inte arbetsplikt.