Journalismi

Tällaiset ovat uudet Journalistin ohjeet – neljä uutta kohtaa, sepittämistä ei kielletty kokonaan

Jusanekin hallituksen puheenjohtaja Timo Huovinen toivoo uusien Journalistin ohjeiden lisäävän journalismin läpinäkyvyyttä ja vastuullisen median luotettavuutta.

Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys Jusanek on hyväksynyt uudet Journalistin ohjeet. JSN on julkaissut uudet ohjeet verkkosivuillaan, ja ne tulevat voimaan lokakuun alussa.

Ohjeiden lisäksi Jusanek päivitti liitteen, joka koskee yleisön itse julkaisemaa sisältöä.

Ohjeissa on neljä kokonaan uutta kohtaa. Uudet kohdat koskevat journalismin ulkopuolista rahoitusta, julkaistun jutun muuttamista, vaarallisia uutistilanteita sekä sisältöjen poistamista verkosta.

Jusanekin hallituksen puheenjohtaja, Ylen journalististen standardien ja etiikan päällikkö Timo Huovinen kertoo Jusanekin keskustelleen eniten juuri kokonaan uusista kohdista.

”Uuden pitääkin herättää keskustelua”, Huovinen sanoo.

Uusien ja vanhojen ohjeiden eroa voi tarkastella JSN:n julkaisemasta vertailutaulukosta.


Uudet Journalistin ohjeet ottavat aiempaa laajemmin kantaa esimerkiksi siihen, miten virheiden korjaamisesta ja juttujen muuttamisesta tulee kertoa.

Uusien ohjeiden mukaan ”yleisölle on korjausten lisäksi kerrottava myös muista julkaistuun juttuun tehdyistä muutoksista, jotka muuttavat asiasisältöä merkittävästi”.

Aiemmin ohjeet puhuivat vain virheiden korjaamisesta kertomisesta.

Lisäksi Jusanek lisäsi kohdan, jonka mukaan toimituksellista sisältöä voi poistaa verkosta julkaisun jälkeen vain erittäin painavista syistä. Huovisen mukaan vastaava linjaus on ollut aiemmin JSN:n tekemissä lausumissa, nyt Jusanek halusi tuoda sen varsinaisiin ohjeisiin.

Kolmas kokonaan uusi kohta käsittelee tilanteita, joissa toimituksellisella työllä on ulkopuolinen rahoittaja. Uusien ohjeiden mukaan ”rahoittaja on tuotava esiin, mikäli se vaikuttaa aihepiirin valintaan. Journalistista sisältöä koskevat ratkaisut on aina tehtävä toimituksessa rahoittajasta riippumatta.”

“Halusimme uudella kohdalla lisätä median läpinäkyvyyttä. Toivomme, että se lisää vastuullisen median luotettavuutta, vaikka luottamus tietysti jää aina yleisön mietittäväksi”, Huovinen sanoo.

Neljäs uusi kohta koskee tilanteita, joissa uutisointi voi vaarantaa jonkun hengen tai terveyden.

”Siinä halusimme tuoda näkyväksi sen, mikä on jo nyt normaalia toimituksellista harkintaa”, Huovinen sanoo.

Huovisen mukaan ohjeiden toukokuussa julkaistava soveltamisoppaan on tarkoitus avata tätä kohtaa tarkemmin.

”Tarkoitus ei ole, että kohtaa sovelletaan uutisoinnin ulkopuolisiin, vaan niihin, joilla on välitön vaara uutisoinnin kohteina tai jotka itse tekevät uutisia.”


Uusien kohtien lisäksi Jusanek myös täydensi ja tarkensi monia ohjeita.

Esimerkiksi onnettomuuksien uutisointia koskevaa kohtaa täydentyi lauseella: ”Jos yleisöltä pyydetään tietoja tai materiaalia onnettomuus- tai rikospaikalta, yleisöä on ohjeistettava toimimaan turvallisuutta vaarantamatta.”

Uudet ohjeet eivät erikseen mainitse algoritmeja ja tekoälysovelluksia. Ohjeiden johdantoon kuitenkin tuli maininta siitä, että vastuun sisällöistä ja päätösvallan pitää olla aina toimituksella – riippumatta siitä, millä teknologialla sisällöt on tuotettu.

Jusanekin mukaan ohjepäivitys on laajin sitten vuonna 2005 tehdyn päivityksen.


Osa ohjeista jäi lähemmäs alkuperäistä muotoaan. Ohjeiden uudistusta pohtinut työryhmä esitti esimerkiksi, että otsikoita ja lööppejä koskeva ohjeeseen olisi lisätty huomautus siitä, etteivät ”ne saa olla harhaanjohtajavia”. Muun muassa Päätoimittajien yhdistys piti tätä lisäystä liian epämääräisenä ja tulkinnanvaraisena.

Uusien ohjeiden muotoilu on käytännössä sama kuin vanha: ”Otsikoilla, ingresseillä, kansi- ja kuvateksteillä, myyntijulisteilla ja muilla esittelyillä on oltava sisällössä kate.”

Timo Huovinen kertoi jo aiemmin Journalistin haastattelussa, että jäsenyhteisöt olivat uusista ohjeista osin erimielisiä. Jusanekin tehtävä oli saada aikaan ohjeet, joista kaikki voisivat olla yhtä mieltä; Journalistin ohjeiden uudistaminen onnistuu JSN:n perussopimuksen mukaan vain yksimielisellä päätöksellä.

Myöskään sepittämistä koskeva kohta ei juuri muuttunut. Työryhmä ehdotti siihen lisäystä: ”Yksityiskohtia tai tapahtumia ei saa sepittää, eikä kuvaa tai ääntä saa käyttää harhaanjohtavasti.”

Uusi ohje on alkuperäistäkin tiiviimpi: ”Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta.”

Huovisen mukaan sepittämistä ei haluttu kieltää kokonaan, mutta painottaa, että yleisön on voitava erottaa se tosiasioista. Lisäksi Journalistin ohjeiden kohta seitsemän painottaa, että journalismin on pyrittävä totuudenmukaisuuteen.

”Journalismin on pyrittävä totuuteen, ja jos se ei siihen pyri – se ei ole journalismia”, Huovinen sanoo.

Sepittämistä koskevaa, työryhmän ehdottamaa uutta muotoilua vastusti esimerkiksi Aikakausmedia. Se perusteli kantaansa sillä, että sepittämisen ehdoton kielto sulkisi pois esimerkiksi pakinat.


Journalistin ohjeiden lisäksi Jusanek päivitti niiden liitteen, joka koskee yleisön itse julkaisemaa sisältöä.

Toimitusten pitää esimerkiksi poistaa niiden tietoon tulleet väkivaltaan tai syrjintään yllyttävät kommentit viipymättä omilta verkkosivuiltaan ja sovelluksistaan.

Tällaiset kommentit pitäisi pyrkiä poistamaan myös muista toimituksen julkaisukanavista, esimerkiksi sosiaalisen median tileiltä, jos se on mahdollista.

”Toimituksien on seurattava ja moderoitava omia julkaisukanaviaan – ja seurattava omia somejulkaisukanaviaan”, Huovinen summaa.

Uudet muotoilut eivät muuta JSN:n aiempaa päätöslinjaa, sillä esimerkiksi joulukuussa sekä Iltalehti että Helsingin Sanomat saivat langettavat päätökset neuvostolta Facebook-sivujensa kommenttien moderoinnista.


Jusanekin hallituksen jäsen, Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho pitää uudistuneita Journalistin ohjeita tasapainoisena kokonaisuutena.

Hyvänä hän pitää esimerkiksi sitä, että ohjeiden liite painottaa toimitusten velvollisuutta valvoa kommentointia – ja tarvittaessa myös poistaa epäasiallisuudet. Lisäksi ohjeisiin lisättiin avoimuutta yleisön suuntaan.

”Nämä muutokset lisäävät yleisön luottamusta, mikä on koko journalistisen työn perusta”, Aho sanoo.

Uusien ohjeiden tekeminen alkoi keväällä 2022, kun JSN alkoi selvittää ohjeiden päivitystarpeita. Keväällä 2023 Jusanek nimitti työryhmän valmistelemaan niitä.  

Työryhmä antoi oman esityksensä uusista ohjeista helmikuussa, minkä jälkeen Jusanekin jäsenillä, kuten Journalistiliitolla ja muilla media-alan toimijoilla oli mahdollisuus kommentoida niitä

Uusien Journalistin ohjeiden soveltamisopas julkaistaan 27. toukokuuta.


Lue lisää aiheesta 

Journalistin ohjeiden uudistusehdotukseen paljon kommentteja – ”On jätettävä tilaa myös journalismin houkuttelevuudelle” (Journalisti 12.4.2024) 

Näin työryhmä uudistaisi Journalistin ohjeita –”Pyrimme selkeyteen” (Journalisti 6.2.2024) 

Journalistin ohjeiden uudistajat pohtivat oikaisuja, haastateltavan oikeuksia ja journalistien somekäytöstä (Journalisti 23.2.2023) 

Näin Julkisen sanan neuvosto toimii (Journalisti 26.11.2021)