Liitto

Lisää aikaa eropakettia harkitsevalle

”Ensimmäiset päivät irtisanomisen jälkeen voivat mennä täysin sumussa. Pitäisi pystyä soittamaan monta puhelua, kysyä oikeita kysymyksiä, omaksua vastauksia ja tehdä niiden perusteella päätös, jonka vaikutukset tulevaisuuteen ovat joka tapauksessa epävarmoja”, kirjoittaa Journalistiliiton juristi Sanna Nikula.

Yritykset tarjoavat yt-neuvotteluissa usein eropakettia vaihtoehdoksi irtisanomiselle. Se on monelle houkutteleva vaihtoehto, mutta erosopimuksen harkinta-aika on usein liian lyhyt.

Erosopimus vaikuttaa työttömyysturvaan, eläkkeisiin ja verotukseen, kuten edunvalvontajohtaja Petri Savolainen kirjoitti Journalistissa (10/2020), mutta hankalassa tilanteessa tarvittava tieto on palasina maailmalla.

Ansiopäivärahan suuruuteen vaikuttavien valintojen merkityksestä paras asiantuntemus on työttömyyskassalla. Veroneuvontaa saa verotoimistosta, mutta niin sanotussa verosuunnittelussa verotoimisto ei auta. Eri ratkaisujen vaikutusta tulevaan eläkkeeseen taas joutuu selvittämään eläkevakuutusyhtiöstä. Sataprosenttisen varmoja vastauksia ei saa edes työ- ja elinkeinotoimistolta, joka päättää, onko työnhakija oikeutettu hakemaan työttömyyskorvausta. Liiton juristi puolestaan tietää parhaiten, miten erosopimus vaikuttaa työsuhteen päättämiseen.

 

Eropaketin vastaanottamista harkitseva joutuu ensin odottamaan yt-neuvottelujen ajan – kahdesta kuuteen viikkoon – loppuvatko juuri hänen työnsä. Monet kokevat neuvotteluajan hyvin raskaaksi ja stressaavassa tilanteessa on vaikeaa omaksua tietoa, kun epävarmuus toimeentulosta painaa mieltä.

Irtisanotuksi tuleminen laukaisee kriisin. Ensimmäiset päivät sen jälkeen voivat mennä täysin sumussa. Pitäisi pystyä soittamaan monta puhelua, kysyä oikeita kysymyksiä, omaksua vastauksia ja tehdä niiden perusteella päätös, jonka vaikutukset tulevaisuuteen ovat joka tapauksessa epävarmoja.

Tilannetta mutkistaa se, että esimerkiksi työttömyysturvan kannalta paras ratkaisu ei välttämättä ole sitä eläkekertymän kannalta tai päinvastoin.

Toive kaikkien vastauksien saamisesta ”yhdeltä luukulta” on hyvin ymmärrettävä. Valitettavasti kokonaiskuva ei ole kenenkään hallussa ja selvityksiä omasta tilanteestaan voi tehdä vain henkilö itse. Liitto ei saa kenenkään henkilökohtaisia tietoja kassasta, verottajalta tai eläkevakuutusyhtiöstä.

 

Eropaketin hyöty työnantajalle on se, että työnantaja ostaa edullisesti itselleen vastuuvapauden työsuhteen päättymisen seurauksista. Työnantaja tekee joka tapauksessa päätöksen työvoiman vähentämisestä, mutta työntekijä joutuu tekemään ison valinnan ja kantamaan yksin vastuun sen seurauksista.

Osa tarjouksen saajista sietää siihen liittyvää epävarmuutta paremmin, eivätkä he koe edes tarpeelliseksi tehdä perinpohjaisia selvityksiä päätöksentekonsa tueksi.

Etenkin harkitsevampia varten toivoisin, että pakettia tarjoava työnantaja antaisi riittävästi harkinta-aikaa päätöksenteolle. Muutama päivä ei riitä. Lisäksi työnantaja voisi opastaa harkitsijaa esimerkiksi tarjoamalla muistilistan selvitettävistä asioista.

Journalistiliiton edunvalvontayksikkö on saamansa palautteen pohjalta valmistellut uutta eropakettiohjeistusta. Toivomme, että se auttaa edes hieman eropaketin ottamista harkitsevaa.