Liitto

Yle sopi tasa-arvoisista perhevapaista, muut eivät – liitto on valmis käräjille

Media-alan perhevapaat ovat yhä epätasa-arvoiset. Ainoastaan Yle on tähän mennessä sopinut ei-synnyttävän vanhemman palkallisen vapaan pidentämisestä.

Ei-synnyttävä vanhempi eli esimerkiksi lapsen isä tai toinen äiti saa Yleltä jatkossa 32 päivän ajan palkkaa vanhempainvapaansa aikana. Aiemmin palkallinen ”isyysvapaa” oli Ylellä 18 arkipäivää. Asia ratkesi 28. helmikuuta päättyneissä tes-neuvotteluissa.

Perhevapaita koskeva laki uudistettiin viime elokuussa niin, että vanhempainvapaa piteni ja se jaettiin vanhempien kesken tasan. Laki määrää, kuinka monta päivää perhevapaata saa ottaa, mutta ei velvoita maksamaan vapaan ajalta palkkaa. Palkasta sovitaan työehtosopimuksissa.

Media-alan työnantajat ovat olleet haluttomia muuttamaan palkallisen vapaan osuutta aiemmasta – ainakaan niin, että sen määrä kasvaisi.

Esimerkiksi MTV:n sisällöntekijöitä ja elokuva- ja tv-alan työntekijöitä koskevissa neuvotteluissa osapuolet, työntekijöitä edustava Journalistiliitto ja työnantajaliitto Palta, pääsivät sopuun vain sopimuksen sanojen muuttamisesta nykylain mukaisiksi. Esimerkiksi ”isästä” tuli ”ei-synnyttävä vanhempi”.

MTV:n sopimus takaa synnyttäneelle vanhemmalle palkan 72 arkipäivän ajalta. Toinen vanhempi saa tyytyä kuuteen päivään. Myös elokuva- ja tv-alalla toisen vanhemman palkallinen vapaa on kuusi päivää.


Journalistiliiton edunvalvontajohtajan Petri Savolaisen mielestä erimittaiset palkalliset vapaat ovat syrjivä käytäntö. Hän toivoo, että vanhemmat, joille tarjotaan vain kuusi päivää palkallista vapaata, uskaltautuisivat kyseenalaistamaan kirjauksen ja vaatimaan enemmän.

”Jos työnantajan vastaus on se, että sinulle kuuluu vain kuusi päivää, koska olet mies, kannattaa olla liittoon ja luottamushenkilöön yhteydessä”, Savolainen sanoo.

Journalistiliitto etsii jäsentä, joka haluaisi lähteä oikeuteen hakemaan alalle tasa-arvoisempaa vanhempainvapaata.

”Meillä on toive löytää riitauttaja, joka haluaa viedä asiaa eteenpäin.”

Savolaisen mukaan samaa harkitaan myös muissa liitoissa aloilla, joilla perhevapaista ei olla päästy sopuun. Jos asia ei etene neuvotteluissa, se täytyy ratkoa käräjillä.

”Työnantaja ottaa tässä tietoisen riskin”, Savolainen sanoo.


Lehdistön ja kustannustoimittajien osalta palkallisen vapaan määrään palataan tes-neuvotteluissa, joiden on määrä päättyä huhtikuun lopussa. Niissä työnantajaa edustaa Medialiitto.

Medialiitto esitti viime tes-neuvotteluissa mallia, jossa palkalliset äidin kolme kuukautta ja isän kuusi päivää olisi muutettu palkallisiksi 40 päivän raskausvapaaksi ja 21 päivän vanhempainvapaapäiväksi kummallekin vanhemmalle.

Journalistiliiton mielestä malli huonontaisi palkallisia perhevapaita naisvaltaisilla aloilla.

Näin Yle sopi perhevapaista

  • Synnyttävä vanhempi saa 40 arkipäivän ajan palkkaa raskausvapaansa aikana ja 32 arkipäivän ajan vanhempainvapaansa aikana.
  • Toinen vanhempi saa palkkaa 32 arkipäivän ajan vanhempainvapaansa aikana.
  • Adoptiovanhemmista toinen saa palkkaa kolmen kuukauden ajan vanhempainvapaansa aikana. Lisäksi myös toinen vanhempi saa jatkossa palkkaa 32 arkipäivän ajan.