Liitto

Journalistiliiton historiaa: Toimittajille vapaamatkoja

Suomen Sanomalehtimiesten Liiton hallitus esitti huhtikuussa 1928 vetoomuksen kulkulaitosministeriölle ”vapaapilettien myöntämisestä liiton jäsenille valtionrautateillä”.

Sanomalehtimiehessä 1928 julkaistun anomustekstin mukaan ”toimessa oleville sanomalehtimiehille olisi kaikissa olosuhteissa myönnettävä kaikki ne helpotukset, jotka voivat saattaa heidät kykeneviksi täyttämään mahdollisimman täydellisesti ja mahdollisimman nopeasti tehtävänänsä tiedonantajina, olkoonpa kysymyksessä tietojen hankkiminen tai niiden edelleen lähettäminen”.

Vetoomuksen taustalla oli Genevessä kesällä 1927 järjestetty kansainvälinen konferenssi, joka otti päätöslauselmassaaan kantaa lehtimiesten vapaalippujen puolesta.

Suomessa Sanomalehtimiesten Liitto oli huolissaan, että ilman mahdollisuutta vapaaseen matkustamiseen toimittajat eivät riittävästi ymmärrä eri puolilla Suomea asuvien kansalaisten olosuhteita.

”Esim. Etelä- ja Länsi-Suomessa hyvin puutteellisesti tuntevat Pohjois-Suomea ja itäisiä rajaseutuja ja niitä oloja, joissa väestö siellä suorittaa raskasta elämisen taisteluaan.” – – – ”Tästä on monasti ollut seurauksena erehdyttäviä lausuntoja ja arvosteluja, jotka ovat synnyttäneet tarpeetonta hankausta, jopa katkeruuttakin eri paikkakuntain ja väestöryhmien kesken.”

Lue lisää aiheista: