Liitto

Journalistiliiton hallitus vaihtui lähes kokonaan – katse kasvussa ja paremmissa palveluissa

Mediatuki ja palvelujen tasapuolinen saatavuus eri puolilla Suomea asuville Journalistiliiton jäsenille.
Nämä ovat Journalistiliiton tärkeitä tavoitteita seuraavien neljän vuoden aikana, sanoo Journalistiliiton hallituksen uutena jäsenenä aloittava Lapin Kansan toimittaja Sari Pelttari-Heikka.


Pohjois-Suomen Journalisteja edustava Heikka on ollut liiton toiminnassa mukana jo pitkään esimerkiksi kansainvälisen valiokunnan jäsenenä.

”Olemme journalismin tuissa muihin Pohjoismaihin verrattuna takamatkalla. Esimerkiksi Ruotsissa on satsattu siihen, että uutiserämaita ei syntyisi, ja medialla olisi harvaan asutuillakin seuduilla toimintaedellytykset. Tukea on saatu Norrbottenin läänissä lehdille ja sähköiselle medialle”, Pelttari-Heikka sanoo.

Hänen mukaansa Pohjois-Suomen asema Journalistiliitossa on nykyisin hyvä. Liiton porkkanarahan merkitys koulutusten järjestämisessä on ollut suuri. Porkkanarahalla tuetaan yhdistysten yhteistyötä.

”Lisäksi etäyhteyksien parantuminen on lisännyt mahdollisuuksiamme osallistua koulutuksiin myös valtavien etäisyyksien pohjoisessa”, Pelttari-Heikka sanoo.


Journalistiliiton valtuuston järjestäytymiskokouksessa valittiin liiton uuteen hallitukseen nelivuotiskaudelle seitsemän naista ja viisi miestä. Puheenjohtaja Hanne Ahon lisäksi hallituksessa jatkavat vuoden lopussa päättyvältä kaudelta vain Helsingin Seudun Journalistien edustajat Marko Laitala ja Marjaana Varmavuori.


Hallituspaikat jakautuvat lähes tasan lehdistön sekä tv- ja radiotyön edustajien kesken. Uuden jäsenyhdistyksen SET ry:n edustajana hallituksessa aloittaa Matleena Kuusela.


Tekniikka & Talous -lehdessä uutispäällikkönä työskentelevä Laitala on toiminut viime vuodet myös liiton talousvaliokunnan puheenjohtajana. Journalistiliiton talouteen liittyy lähitulevaisuudessa avoimia kysymyksiä. Liiton sijoitusvarallisuus on tähän saakka kuitannut toiminnassa syntyneen alijäämän. Laskukaudella tällaista puskuria ei loputtomiin ole käytössä.

”Jäsenillä ei silti ole aihetta huoleen. Emme ole varattomia, mutta kuluja on hiukan ryhdytty tulevalta vuodelta vähentämään”, Laitala sanoo.

Laitala on istunut liiton hallituksessa vuodesta 2014 saakka. Hän näkee liiton muuttuneen tänä aikana hyvään suuntaan.

”Journalistiliitto on ollut etulinjassa näyttämässä, mitä ay-liike voi 2020-luvulla olla”, Laitala sanoo.

”Digitaaliset palvelut ja yhteydenpitovälineet ovat tärkeitä. Toisaalta pitää muistaa uraauurtavat hankkeet kuten Mediakunta sekä monipuoliset koulutukset ja uravalmennukset.