Journalisten

ÖT söker kontinuitet med ny chefredaktör

Österbottens Tidning kommer snart att få en ny chefredaktör. Kenneth Myntti tillträdde posten för tre år sedan och kommer, när efterträdaren är utsedd, att ägna sig åt att skriva ledare och andra opinionstexter i tidningen på heltid. Sista juli gick ansökningstiden ut i den interna rekryteringen.

”Det har kommit in en förväntad mängd ansökningar. Vi sätter igång med att intervjua kandidaterna nästa vecka (vecka 34, red.anm.)”, säger Niklas Nyberg, VD och chefredaktör på HSS Media.

Kandidaten som söks är, enligt Nyberg, en person som har goda ledaregenskaper och hög publicistisk kompetens.

”Det ska vara en person som stöder och peppar sina medarbetare i en ständigt föränderlig bransch. Målet är att få kontinuitet på chefredaktörsposten, men samtidigt inser vi att det är en utmanande stol att sitta på. Vi måste respektera att personer behöver få göra annat efter några år på en krävande post.”

Från personalens håll efterlyses en chefredaktör som är lyhörd för personalens synpunkter.

”Det är jätteviktigt att chefredaktören tar med sig hela redaktionen i sin vision och kan skapa en god laganda. På så vis får man också mer ut av personalen”, säger Anna Sourander, redaktionens huvudförtroendeman på HSS Media.

Hon ser branschens förändringsbehov som en orsak till att chefredaktörer kommit och gått i tät takt under de senaste fem – sex åren.

”På HSS Media har vi haft medvind och arbetsro på senare tid, men vi hade flera samarbetsförhandlingar under några år. Vi har sett täta byten även på KSF Media och i andra mediehus och chefsbyten hänger mycket ihop med de ekonomiska förutsättningar som råder inom branschen.”

Myntti tvingades bort från Vasabladets ledarredaktion 2011, bland annat för att dåvarande chefredaktören Camilla Berggren ansåg att hans åsikter om svenskans ställning i Finland var för radikala och inte stämde överens med Vasabladets linje i frågan. Han övergick då till att leda ÖT:s samhällsredaktion och har sedan dess hört till den tidningens ledarskribenter.