Journalisten

Statsstöd öppnade dörrar för finlandssvenska medier

I fjol gick hela statsstödet för tidningar på minoritetsspråk för första gången till enbart svenskspråkiga aktörer. För Ny Tid och Nyhetsbyrån SPT är externa stöd ”avgörande”.

I fjol gick hela statsstödet för tidningar på minoritetsspråk för första gången till enbart svenskspråkiga aktörer. För Ny Tid och Nyhetsbyrån SPT är externa stöd ”avgörande”.

I flera års tid gick största delen av Undervisnings- och kulturministeriets specialstöd för tidningar och nätpublikationer som ges ut på de nationella minoritetsspråken till nyhetsbyrån FNB. Stödet har funnits sedan 2008 och är totalt en halv miljon euro.

År 2018 gavs stödet för första gången till enbart svenska aktörer: Nyhetsbyrån SPT, Förlags Ab Sydvästkusten/Åbo Underrättelser, Tigern rf/Ny Tid och Understödsföreningen för Nya Östis rf.

SPT hade fått stöd en gång tidigare, de andra var nya mottagare. Lapin Kansa, som tidigare fått pengar för nyheter på samiska, skickade in sin ansökan för sent och ansökan behandlades därför inte.

Ny Tid fick 30 000 euro för att utveckla sitt webbinnehåll och sina webbnyheter. Pengarna användes bland annat till att förnya layouten på webbplatsen och till att köpa frilansartiklar.

”Vi har fått en kontinuitet i nyhetsproduktionen”, säger chefredaktör Janne Wass.

Av Ny Tids totala inkomster 2018, knappt 200 000 euro, bestod nästan hälften av olika stöd.

”Utan de här pengarna skulle vi inte kunna göra den typ av tidning vi gör, med sådant journalistiskt innehåll vi har.”

 

Förlags Ab Sydvästkusten beviljades 50 000 euro för att sänka produktionskostnaderna för Åbo Underrättelser (ÅU). Vd Tom Simola hoppas på stöd också i år, gärna med ett ännu högre belopp.

”Vår stora utmaning är det lilla antalet svenskspråkiga i Egentliga Finland.”

Förlags Ab Sydvästkusten gjorde i fjol en förlust på nästan 490 000 euro.

”Fjolåret berättar inte så mycket eftersom det inte var ett normalt år. Vi investerade i IT och tog i bruk en massa nya lösningar. Det här året och de två kommande åren blir avgörande för hur bolagets lönsamhet utvecklas”, säger Tom Simola.

 

Nyhetsbyrån SPT fick 400 000 euro det vill säga merparten av statsstödet 2018. Bolaget fick nästan lika mycket till i övriga bidrag (370 000 euro), främst av Svenska Kulturfonden.

”Företaget jag leder är ett uppstartsföretag och det syns på alla sätt. Vi letar efter verksamhetsformer och siffrorna visar ett typiskt uppstartbokslut”, säger vd Pär Landor.

När Journalisten skrev om SPT i fjol (Journalisten 12/2018) poängterade regeringsråd Satu Paasilehto på undervisnings- och kulturministeriet att pengarna skulle användas under 2018 och att bolagen inte ska göra vinst genom stödpengarna.

Stödet beviljades i september. I december fattade ministeriet beslut om att förlänga användningstiden till april i år.

Nyhetsbyrån SPT gjorde över 160 000 euro i vinst i fjol och det här årets första fyra månader har bolaget gjort över 60 000 euro i vinst.

”Jag kallar vår vinst för en teknisk vinst. Det blir så här när en summa kommer i slutet av räkenskapsperioden”, säger Pär Landor.

Pengarna från ministeriet använde SPT till ”att bygga upp infra, verksamhetsmodeller och till rekryteringar och löner”.

Också Nya Östis, visar ett positivt bokslut. Resultatet för 2018 är nästan 30 000 euro. Roger Turku, styrelseordförande, säger att statsstödet på 20 000 euro bidrog till att tidningen inte behövde höja prenumerationspriserna. Understödet användes till distributions- och tryckningskostnader.

Undervisnings- och kulturministeriet har ännu inte granskat redovisningarna för 2018. Beslut om nya stöd fattas inte förrän Finland har en ny regering, påpekar Satu Paasilehto.