Journalisten

M18 påverkas ej av Sponda-affären

Mercator Invests planer på att sälja hela sitt aktieinnehav i fastighetsinvesteringsbolaget Sponda påverkar inte fastigheten vid Mannerheimvägen 18, där bland annat Hufvudstadsbladet har sin redaktion´.

Mercator Invests planer på att sälja hela sitt aktieinnehav i fastighetsinvesteringsbolaget Sponda påverkar inte fastigheten vid Mannerheimvägen 18, där bland annat Hufvudstadsbladet har sin redaktion och Konstsamfundet sitt kontor.

Frågan har aktualiserats eftersom Sponda äger det så kallade Forumkvarteret i vilket Mannerheimvägen 18 ingår.

Konstsamfundet å sin sida är största ägare i Mercator Invest och äger även mediekoncernen KSF Media som ger ut Hufvudstadsbladet.

Ifall Sponda i något skede vill sälja fastigheten på Mannerheimvägen 18 har Konstsamfundet förköpsrätt. Någon sådan försäljning är inte aktuell just nu.