Journalisten

Hannah Thulé ska jobba på The Barents Observer via språkbadsstipendium

I många år har finlandssvenska journalister beviljats språkbadsstipendier för att jobba i Sverige medan svenska journalister jobbat på redaktioner i Svenskfinland. Språkbadsstipendierna finansieras av Svenska Kulturfonden och Konstsamfundet. Sedan några år tillbaka kan även övriga nordiska journalister söka stipendium för jobb i Svenskfinland och finlandssvenska journalister kan söka till en nordisk redaktion.

Den finlandssvenska journalisten Hannah Thulé fick ett stipendium och ska arbeta på The Barents Observer i Kirkenes i sommar.

”Jag tycker att Arktis är ett väldigt intressant område. Det händer mycket på det geopolitiska planet (Ryssland, Kina) och så är det viktigt med tanke på klimatfrågan”, säger Hannah Thulé.

Thulé berättar att redaktionen består av två norska journalister och fyra ryska journalister som lever i exil.

Tidningens artiklar skrivs på engelska och ryska. Thulés första arbetsspråk blir engelska men hon har som mål att lära sig både lite norska och ryska.

”Jag kommer även att göra intervjuer på en mix av norska och svenska”, säger Thulé.

Mellan två och åtta språkbadsstipendier har delats ut årligen under de senaste tio åren. Summan varierar mellan 2 000 och 10 500 euro beroende på arbetsperiodens längd och om stipendiet också täcker hyran. Merparten av stipendierna har delats ut till finlandssvenska journalister, ett antal svenskar har också fått stipendium.

”Jag har skrivit nyhetstexter, kultur och just nu arbetar jag på ett längre reportage. Precis som jag önskade så har jag också lärt mig mycket om det svenskspråkiga Finland”, säger Linnea Fehrm som nu jobbar som språkbadsstipendiat på Hufvudstadsbladet.

Linnea Fehrm jobbar vanligtvis som frilans med långa featuretexter – arbetet på en redaktion har varit lärorikt.

”Även om jag bara skrivit några artiklar så har jag lärt mig att skriva effektivt – det har varit nyttigt.”

Kan du se skillnader i själva hantverket mellan finlandssvensk och svensk press?

”Här tillåts man använda lite mer invecklade ord, man tillåts utmana läsarna lite mer jämfört med i Sverige. Hemma förväntas vi skriva så enkelt som möjligt så att alla ska förstå”, säger Fehrm.