Liitto

Trump piristi liiton sijoituksia

Yhdysvaltain presidentinvaalien kiihdyttämä pörssikurssien ylämäki nosti Journalistiliiton tuloksen plussalle.

Journalistiliiton taloustilanteesta on viime vuosina uutisoitu tutuin sanakääntein: talous on hyvässä kunnossa, mutta tulevaisuus näyttää epävarmalta. Jäsenmaksuilla katetaan alle 80 prosenttia SJL:n kuluista, talous nojaa omaisuuden tuottoon.

Liitto omaisuuden arvo on noin 23 miljoonaa euroa, josta pääosa koostuu rahasto-osuuksista. Viime vuonna rahastojen tuotto näytti aluksi heikolta, mutta syksyllä alkoi pörssikurssien nousu, jota Donald Trumpin vaalivoitto kiihdytti. Osittain sen ansiosta sijoitukset toivat viime vuonna liitolle noin 850 000 euroa.

SJL:n talous- ja hallintojohtaja Helena Visti pitää tuottoa kohtuullisen hyvänä, vaikka se jääkin yli puoli miljoonaa vuoden 2015 huipputuloksesta.

”Trumpin investointilupaukset ovat nostaneet kursseja, mutta Trumpiin liittyvät riskit eivät vielä näy osakemarkkinoilla”, Visti arvioi.

Ilman omaisuuden tuottoja SJL olisi tehnyt noin 790 000 euroa tappiota, joten voitto jää noin 60 000 euroon.

Liiton kuluja kasvatti viime vuonna uusien jäsenpalvelujen, kuten uravalmennuksen, kehittäminen. Kulut jäivät kuitenkin ennakoitua pienemmiksi. Suurin syy tähän on, että kilpailukykysopimus typisti tes-neuvotteluja, kun keskusjärjestöt ja valtiovalta antoivat raamit sopimuskierrokselle.

Liiton jäsenmaksutuotot laskivat noin 1,5 prosenttia vuodesta 2015, kuten budjetissa oli ennakoitu.

Tästä vuodesta SJL ennakoi tappiollista, elleivät osakemarkkinat taas yllätä positiivisesti. Kuluja kasvattavat useat tes-neuvottelut sekä satsaaminen edelleen uusiin palveluihin.

SJL:n valtuuston puheenjohtaja Tapio Räihä ei ole huolissaan, vaikka budjetti on miinuksella.

”Mielestäni voimme tarvittaessa käyttää maltillisesti pääomia sellaisten toimintojen aloittamiseksi, jotka voivat tulevaisuudessa tuoda myös tuottoja positiivisen jäsenmaksukehityksen ja toivottavasti myös myytävien palvelujen kautta.”