Journalisten

Osäkert på Yle

I mitten av november blev det klar att 74 personer sägs upp på Yle och att personalstyrkan minskar med 160 årsverken. På Svenska Yle sägs fem personer upp och sju årsverken sparas på annat sätt.

Sebastian Bergholm, programarbetarnas förtroendeman på Svenska Yle, säger att känslan av osäkerhet är stor.

”Det har varit den tyngsta hösten sedan jag började på Yle 2002. Alla har berörts på något sätt och många av de visstidsanställda har ännu inte fått veta om de får fortsätta.”

Pensionslösningar, omplaceringar och visstidsanställningar som inte förnyas bidrog till att antalet uppsagda inte blev det på förhand uppskattade 185. Men, färre frilansare och vikarier kan enligt Bergholm ha långt gående följder.

”På Fakta och fiktion finns det risker för att frilansarnas specialkunnande går förlorat. På Nyheterna kan mindre resurser för vikarier leda till att allt blir mer fragilt, innehållet tunnare och pressen på de anställda större.”

Parallellt med samarbetsförhandlingarna pågick och pågår fortfarande en förnyelse av organisationen.

”Vår gamla organisation har inte fungerat speciellt bra alla gånger. Men sparåtgärderna är så radikala att vi tills vidare inte har kunnat glädjas åt förändringarna.”