Journalisten

Delar av ÅU Medias layout görs på Turun Sanomat – tar mer av journalisternas tid än förr

Efter vinterns omställningsförhandlingar på Åbo Underrättelser har man sparat genom att lägga ut en del av tidningens layout på entreprenad till Turun Sanomat.

Det nya layout-arrangemanget är fortfarande under utveckling. Enligt nyhetschef Johan Backas görs i nuläget endast en liten del av ÅU:s sidor på den finskspråkiga systertidningen.

”På ÅU blir det ungefär 100 sidor i veckan och sällan görs mer än 20 sidor på Turun Sanomat.”

Just nu sköter en teknisk redigerare största delen av layouten på kontorstid och en journalist som jobbar kvällspass ser till att allt blir gjort och skickar vid behov sidor till TS för layout. När den tekniska redigeraren inte är på jobb ombryts en betydligt större del av tidningen på TS, enligt Backas.

Backas säger att man har ”kommit en bit på vägen” i förändringen, men han vet inte om ledningens mål är att helt flytta layouten till TS.

ÅU:s vd Tom Simola skriver så här på frågan om huruvida det är målet:

”En automatisering av processen är på kommande och vi har olika alternativ på bordet. Inom det kommande halvåret vet vi vilken riktning och lösning som gäller för oss.”


Redaktionens förtroendeperson Annina Suominen ser än så länge inte några fördelar med förändringen som innebar att två journalister lämnade redaktionen.

”Att planera och skicka instruktionerna på finska till layoutaren tar längre tid än att göra hela arbetet själv. Sen måste man kanske göra korrigeringar när sidorna är färdiga. Men deras layoutare är snabba och noggranna så de gör nog ett bra arbete.”

Många väljer under kvällspasset att göra layouten själv, i stället för att skriva noggranna instruktioner. Att inte sitta i samma utrymmen som layouten påverkar enligt Johan Backas också.

”Man blev ju van vid detta senast under coronan så det är inget större problem. Men visst är det att föredra att personligen gå och prata med layoutaren.”