Liitto

Luottamushenkilöt auttavat freelancereita, mutta eivät aina ehdi, saa tai osaa

Hanna Zidan
Journalistiliiton freelancerien edunvalvonnasta vastaava työehtoasiantuntija Hanna Zidan pitää tärkeänä, että luottamushenkilöt auttaisivat kaikkia yritykselle työskenteleviä, ei vain vakituisia työntekijöitä.

Luottamushenkilöt haluaisivat auttaa freelancereita, mutta se on monesta syystä hankalaa. Tämä käy ilmi Journalistin luottamushenkilöille suunnatusta kyselystä. Freekollegoja olisi helpompi tukea, jos aikaa ja koulutusta olisi enemmän.

Journalisti kysyi kolmeltakymmeneltä suuressa mediassa työskentelevältä luottamushenkilöltä näiden näkemyksiä freelancereiden ja luottamushenkilöiden yhteistyöstä sekä työsuhteisten mahdollisesta lakkovalmiudesta. Suurin osa ei halunnut kommentoida. Kyselyyn vastasi kahdeksan luottamushenkilöä.

Kyselyn taustalla on Suomen freelancejournalistien toukokuinen valtuustoaloite, jossa toivottiin freelancereiden ja luottamushenkilöiden yhteistyön tiivistämistä.

Kyselyyn vastanneista valtaosa kertoi auttavansa tarvittaessa myös freelancereita. Moni tosin huomautti, että työnantaja ei aina anna lupaa freeasioiden hoitamiseen. Nämäkin vastaajat kertoivat silti pyrkivänsä auttamaan freelancereita tilanteen vaatiessa tavalla tai toisella.

Freelancereiden palkkiotasoon vaikuttamisen useimmat vastaajat kokivat vaikeaksi tai mahdottomaksi. Suurin osa vastanneista arveli, että freetyön ostaminen on työnantajalle keino saada sisältöä halvemmalla.

”Onhan se mukavaa, kun ei tarvitse maksaa sairauspäivistä eikä lomista”, kirjoittaa eräs vastaaja.

”Ei yksittäisissä työtehtävissä, mutta kun freelancereille ei makseta kuukausipalkkaa niin kyllä (on keino saada sisältöä halvemmalla)”, vastasi toinen.


Valtaosa kertoi, ettei ole saanut koulutusta freeasioiden hoitamiseen. He toivoivat, että Journalistiliitto järjestäisi koulutusta freeasioissa.

Vakituisessa työsuhteessa olevat työntekijät eivät luottamushenkilöiden arvion mukaan todennäköisesti olisi valmiita lakkoilemaan freelancereiden puolesta.

”Työsuhteiset eivät lakkoilisi freelancereiden puolesta, paitsi jos asialla olisi selkeä yhteys työsuhteisten asiaan”, lehdistössä työskentelevä luottamushenkilö kirjoittaa.

”Solidaarisuus ei valitettavasti ole päivän sana.”

Samaa mieltä ovat lähes kaikki Journalistin luottamushenkilökyselyyn vastanneet. Muutama vastasi kysymykseen freelancereiden puolesta lakkoilemisesta ”ei”, mutta pohti, että lopullinen vastaus riippuu tilanteesta.

Moni vastaaja huomautti lakkoilun olevan alalla muutenkin niin harvinaista, että ainakaan pelkästään freelancereiden puolesta tuskin saataisiin aikaan työtaistelua. Vastauksissa vedottiin myös lehdistön ehdottomaan työrauhaan.

Otavan pääluottamushenkilö Tuomo Lappalainen pohtii, onko freelancereiden oman yhdistyksen perustaminen ollut luottamushenkilötoiminnan ja freeasioiden ajamisen kannalta viisas ratkaisu. SFJ perustettiin vuonna 2006.

”Olin aikanaan aktiivinen Suomen aikakauslehden toimittajain liitossa. Kun freelancerit kuuluivat yhdistykseen, freeasiat olivat jatkuvasti esillä ja luonteva osa toimintaa”, Lappalainen sanoo.

”Suomen freelancejournalistit ry:n perustamisen jälkeen kosketuspintani freelancereihin on ohentunut.”

Lappalainen sanoo tervehtivänsä freeyhteistyön syventämistä ilolla.

”Paikallistason luottamushenkilötyö on ollut viime vuosina sitä, että mennään muutosneuvotteluista seuraaviin. Siinä ei ole jäänyt paljon aikaa freelancereiden huolille”, Lappalainen sanoo.

”Tilanne melkein vaatisikin jonkin uuden rakenteen, joka pakottaisi luottamushenkilöt yhteistyöhön freelancereiden kanssa.”


Keski-Suomen Median pääluottamushenkilö Heikki Kärjen mukaan freelancereita pystyy auttamaan monella tavalla.

”Aina ei tosin ole ihan selvää, autanko luottamushenkilönä, kollegana vai ystävänä”, Kärki sanoo.

”Juttupalkkioihin tai työtilausten mahdolliseen jatkumiseen liittyviä kyselyitä tulee aika ajoin. Joskus saatan vinkata, että juttuidea voisi sopia paremmin konsernin toiseen lehteen.”

Journalistiliiton freelancereiden edunvalvonnasta vastaavan työehtoasiantuntijan Hanna Zidanin mukaan on tärkeää, että freelancerin avunpyyntö ei törmää seinään.

”Luottamushenkilö on olemassa kaikkia työnantajalle työskenteleviä liiton jäseniä varten. Ei niin, että olisi kahden kerroksen väkeä”, Zidan sanoo.

”Aika on usein vähissä, mutta vähintään luottamushenkilö voi aina ohjata freelancerin avunpyynnön oikealle henkilölle.”

Zidanin mukaan on tärkeää, että sekä luottamushenkilöt että freelancerit tiedostavat, että free voi kääntyä luottamushenkilön puoleen.

”Lisäksi, jos kollektiivinen neuvotteluoikeus etenee, on tärkeää, että työpaikoilla on esimerkiksi luottamushenkilö, joka valvoo freelancereiden oikeuksien toteutumista.”

Luottamushenkilöitä perehdytetään freeasioihin muun muassa Journalistiliiton luottamushenkilöpäivillä 31. 10. – 1. 11.