Journalisten

Kalle Grönroos tar över Studentbladet – tidningen tvingas spara

I sin första ledare på stbl.fi slår Kalle Grönroos ett slag för att studerande ska aktivera sig politiskt.

Kalle Grönroos tillträdde i slutet av augusti som ny chefredaktör för Studentbladet, jobbet är en visstidsanställning som löper till maj 2024. Studentbladet publicerar innehåll främst på sajten stbl.fi, de senaste åren har även ett till två nummer utkommit på papper.

”Jag vill att Studentbladet ska bevaka det finlandssvenska studielivet. Men jag vill också belysa studievärlden över språkgränsen i Finland och i våra grannländer”, säger Kalle Grönroos.

En del av innehållet kommer att ha betoning på politik.

”Vi lever i politiskt intressanta tider, så jag vill skriva om hur den nya regeringens politik berör studerande”, säger Grönroos.

Kalle Grönroos studerar journalistik på Svenska social- och kommunalhögskolan. År 2022 var han ordförande för Svenska studerandes intresseförening, SSI, som ger ut Studentbladet.

Tidigare år har också en redaktör jobbat på redaktionen vid sidan av chefredaktören, men på grund av tidningens ansträngda ekonomi valde SSI nu att inte anställa en redaktör.

”Vi testar med att anställa en chefredaktör och så har vi frilansar som bidrar med artiklar. Om det framöver visar sig att det absolut behövs en redaktör så kan vi tänka oss att fundera om. Men då måste
de ekonomiska resurserna finnas där”, säger Selja Taipale, styrelseordförande för SSI.


Besked om en del bidrag från stiftelser klarnar senare i höst.

En central inkomstkälla för Studentbladet är de medlemsavgifter till SSI som flyter in via svenskspråkiga studerande vid Helsingfors universitet, Aalto universitetet och yrkeshögskolan Arcada.

”Antalet betalande medlemmar i Arcadas studentkår har sjunkit i många år”, säger Selja Taipale.

En anledning till att medlemsantalet sjunkit är att det inte längre är obligatoriskt för yrkeshögskolestuderande att höra till studentkåren.

Den nya chefredaktören tar det med ro att börja jobbet utan en kollega på redaktionen.

”Det är klart att det skulle vara trevligt att ha ett arbetspar, men jag har förberett mig på att jobba ensam”, säger Kalle Grönroos.