Journalisten

Nya namn bland ansökningarna om minoritetsspråkstöd

Årets ansökningar om stödet för publikationer på minoritetsspråk har lämnats in. I fjol ansökte endast svenskspråkiga publikationer, men i år har samiska Anarâskielâ servi ry lämnat in en ansökan på 75 000 euro. Den enaresamiska föreningen vill med pengarna finansiera nyhetssajten Anarâš aavis, den enda i sitt slag på enaresamiska, som talas av knappt 500 människor.

”Utan stödet kan vi inte fortsätta, vi kan inte arbeta gratis för evigt. Vår digitala publikation används redan som stöd i språkundervisningen i skolor och vuxenutbildningar”, säger Fabrizio Brecciaroli, chefredaktör för Anarâš aavis samt medlemsansvarig och mediearbetare på Anarâškielâ servi ry.

Också tidningen Nya Åland ansöker om stödet för första gången.

”Vi skulle nog ha behövt stödet tidigare också, men inte sett ansökningshandlingarna i tid”, säger vd Patrik Ekblom.

Nyan gjorde ett plusresultat förra året, men sedan dess har kostnaderna stigit.

”Någon form av stöd måste vi nästan få för att kunna fortsätta på samma nivå,” säger Ekblom.


Minoritetsstödet delas ut till publikationer på svenska, samiska, karelska, romani och teckenspråk. Tidigare har få icke-svenskspråkiga mött kraven, främst för att de publicerats eller uppdaterats för sällan för att överskrida minimikravet för stödet. En förnyelse av kraven har planerats, men ännu inte verkställts.

”Eftersom en placering av alla mediestöd under kommunikationsministeriet har varit på agendan har det känts onödigt att ändra på lagen om allt ändå ska förnyas”, skriver regeringsrådet Satu Paasilehto vid statsrådet via e-post.

Just nu bereds minoritetsstödet av utbildnings- och kulturministeriet och beslut fattas av statsrådet.

Sammanlagt kom det i år in ansökningar för en knapp miljon euro. Övriga som lämnat in ansökningar är KSF Media, HSS Media, ÅU Media, understödsföreningen för Nya Östis rf., Natur och Miljö rf. och Tigern rf. Stöd delas ut för 500 000 euro.

Besluten fattas under hösten, men enligt Satu Paasilehto ges besked senare än vanligt på grund av att den nya regeringen precis tillträtt

Lue lisää aiheista: