Journalisten

Yles argument i fallet Donner håller inte

Huvuddragen i triangeldramat med Rafael Donner, podcasten Sällskapet och Svenska Yle är välbekanta så låt mig direkt säga: ansvarige utgivaren Johanna Törn-Mangs fattade fel beslut när hon, efter Donners offentliga kritik, bestämde att delar av det aktuella avsnittet skulle tas bort.

Det här är förstås bara min åsikt.

Svenska Yle har tolkningsföreträde till sina egna regler. Det företrädet använde Törn-Mangs när hon i bolagets egen radiosändning 17.1 kommenterade ingreppet.

Men frågan är om inte situationen håller på att glida Svenska Yle ur händerna. Man har till exempel inte reagerat på Donners felaktiga påstående på sin Facebooksida om att bolaget ändrat sin policy på grund av hans kritik.

Svenska Yle har nöjt sig med att konstatera att bolaget ibland ändrar i redan publicerat material, och att man inte låter sig pressas att göra ändringar.

Det som togs bort i avsnittet var främst kommentarer som fälldes om paret Donner. Kommentarerna må ha varit plumpa, men de var inte sakfel.


Törn-Mangs och Svenska Yle hänvisar i ett mejl till mig till Yles etiska regler för att motivera beslutet, bland annat denna formulering: ”Vi skyddar extra noggrant barn både som medverkande i och som målgrupp för program och innehåll.”

Därtill lutar man sig på paragraferna 27 och 30 i Journalistreglerna. Dessa handlar om privatlivets skydd, och innehåller formuleringen ”Särskild försiktighet bör iakttas då man behandlar frågor som rör minderåriga.”

Notera: dessa hänvisningar förklarar inte varför kommentarer om paret Donner togs bort.

Törn-Mangs säger visserligen att hur dessa regler tillämpas är en ”komplicerad helhet”.

Så är det säkert, men det är rätt klart att formuleringen om att skydda barn som medverkande och målgrupp inte är relevant i detta fall.

En kulturkritisk podcast – av, med och för myndiga personer – är inte Buu-klubben.


Vad gäller att iaktta försiktighet när man behandlar frågor som rör minderåriga: diskussionen i Sällskapet om nepobarn var en allmän diskussion där Rafael Donner och hans familj var ett exempel – eftersom de medverkar i en reality tv-serie som Svenska Yle sänder.

Ett icke namngivet barn nämndes i förbigående i en diskussion som var ”frispråkig”, ”tillspetsad” och ”relevant”. Törn-Mangs använder dessa ord när hon berömmer podcasten Sällskapet i mejlet.

Svenska Yles agerande kastar en skugga över berömmet.

För en del av bolagets publik verkar det nu finnas en oroväckande arbiträr gräns för frispråkigheten.

För en annan del – den som tycker att Donner har rätt – välkomnas gränsen. Och någonstans där i mitten finns Yle-anställda som hoppas att de befinner sig på rätt sida av den.