Journalisten

50 euro för ett fotouppdrag eller 100 euro för en nyhetstext – HSS Medias frilansarvoden bland de lägsta i Svenskfinland

Hundra euro. Det har Österbottens Tidning betalat i arvode åt en frilansare för en nyhetsartikel. Frilansfotografer får vid samma tidning som lägst 50 – 70 euro för ett fotouppdrag som inkluderar bildredigering och flera bilder.

Journalisten har ringt runt till frilansare som säljer artiklar till finlandssvenska dagstidningar. Arvodet för artiklar varierar från 100 till 700 euro, medan arvodet för fotouppdrag ligger mellan 50 och 500 euro. Hufvudstadsbladet (Hbl) betalar mest, Österbottens Tidning (ÖT) minst. Vad säger frilansarna och vad säger deras uppdragsgivare?


Vi börjar i Österbotten med frilansaren som uppger att hen för en nyhetsartikel (kring 4 000 tecken) i åratal fått 100 euro i arvode. Om en artikel krävt mer jobb har arvodet ibland varit 150 euro.

För en dags arbete rekommenderar Finlands frilansjournalister rf ett arvode på 559 euro för engångspublicering av en artikel i papperstidning och på webben.

Niklas Nyberg, chefredaktör för Vasabladet (Vbl) och ÖT, säger att det är ganska sällan Vbl och ÖT köper in nyhets- och featurematerial av frilansjournalister. Samma arvodesnivåer gäller för båda tidningarna.

”De gånger vi köper in material diskuterar vi arvodet med respektive frilansskribent och försöker skapa en helhetsbild av jobbets omfattning. Vi har ingen fast taxa för frilansjobb”, säger Nyberg.

Han tillägger att målet är att nå en nivå som både frilansjournalisten och tidningen är nöjd med. De frilansjournalister Journalisten talat med anser att arvodena är för låga.

Hur kommenterar du uppgiften att frilansare betalats 100 euro för nyhetsartiklar?
”Jag känner inte till alla summor som vi betalat åt frilansare. Generellt har jag uppfattningen att vi betalar mer än så för ett frilansjobb”, säger Nyberg.

Hur mycket betalar ni?
”Jag har inte varit med om att ge grönt ljus för alla våra frilansuppdrag. Min uppfattning är att vi betalar 200 – 500 euro beroende på hur mycket jobb som ligger bakom en artikel och hur stort nyhetsvärdet är i texten”, säger Nyberg.


Enligt Finlands frilansjournalister borde fotografer betalas 474,50 euro för ett halv dags jobb och 949 euro för arbete en hel dag för en uppdragsgivare.

Den österbottniska frilansfotografen Glenn Hägg har länge sålt foton först till Vasabladet och nu till Österbottens Tidning. Han säger att han älskar sitt jobb.

”Man får lära känna nya människor och se mycket saker. Lönen är som den är. Vissa tidningar betalar mycket mer än ÖT”, säger Hägg.

På HSS Medias tidningar har frilansarnas arvoden inte höjts under de senaste åren trots inflation och allmän prisökning i samhället.

”Nu blir det bara sämre, det sparas och antalet uppdrag blir färre. Det har mer och mer blivit så att journalisterna som skriver också ska kunna fota. Men när du talar om idrott, sport och action, när du ska fota fotboll, ishockey och snabba sporter kräver det sin man och sin utrustning”, säger Glenn Hägg.


Hufvudstadsbladet betalar 450 – 700 euro för featureartiklar eller reportage, uppger de frilansjournalister vi talat med. Frilansarna uppträder anonymt med hänvisning till att kretsarna är små och att de inte vill riskera sina uppdrag.

”För en text fick jag 450 och för en annan 550 euro. Båda texterna var över 9 000 tecken långa och uppdraget innebar resor och flera dagars arbete. Jag försökte förhandla upp priset med hänvisning till resorna men det gick inte”, säger en frilansjournalist.

”Jag har fått 700 euro för flera uppdrag men då är det viktigt att komma ihåg att reportagen inneburit 3 – 5 dagars jobb, inklusive resande och intervjuer med flera personer”, säger en annan frilansare.

Svårigheterna att förhandla med Hbl om arvoden kommer upp i flera samtal med frilansare.

”Orsaken till att jag inte prioriterar Hbl i framtiden är att jag upplever att det är så svårt att förhandla och diskutera. Det är lite ’take it or leave it’ som gäller”, säger en journalist som tidigare frilansat för Hbl.

Biträdande chefredaktör och redaktionschef Gunilla Celvin säger till Journalisten att Hbl strävar efter att ligga nära det rekommenderade timarvodet.

”Grunden är frilansjournalisternas timtaxa – vi betalar en helhetssumma för jobbet. Vi bedömer hur lång tid det tar, hur många personer som hörs i artikeln och hur många olika element som finns med i artikeln”, säger Celvin.

Journalisten har uppgifter som pekar på att ni betalar mellan 450 och 700 euro för featuretexter och reportage – kan du bekräfta de här summorna?
”Jag kan bekräfta att arvoden följer en glidande skala men jag kommenterar inte exakta summor. Olika journalistjobb kräver olika mycket tid, olika kunskap. Det kan inte bara finnas ett arvode för frilansare.”

Gunilla Celvin tillägger att Hufvudstadsbladet i sin bedömning av arvodets nivå betalar för det journalistiska jobbet och för hur unikt materialet är. Summan bestäms till exempel inte enligt artikelns teckenmängd.

”Om vi tar som exempel att en journalist säljer ett grävande jobb till oss, då måste det synas i arvodet. Ett grävjobb tar mycket längre tid att göra än till exempel ett festivalreportage.”

Från Hbl bekräftas att tidningen betalar frilansfotografer enligt huvudprincipen 300 euro för ett halvdagsuppdrag och 500 euro för ett heldagsjobb.


Tidningen Västra Nyland, (VN) som har samma ägare som Hufvudstadsbladet, anlitar få frilansare. En av de frilansare som under de senaste åren sålt texter bland annat till VN vill inte diskutera hur mycket tidningen betalar, men hen tycker att Finland och särskilt Svenskfinland är för litet för att det ska kännas okej att tala om frilansarvoden.

Västra Nylands chefredaktör Marina Holmberg säger att arvodets storlek påverkas av hur mycket bakgrundsarbete som krävs, hur många personer som intervjuats samt hur mycket redaktionen behöver bearbeta texterna.

Marina Holmberg säger att hon bekantat sig med frilansjournalisternas rekommendationer och säger att de har en riktgivande funktion för VN:s arvoden, men:

”Vi betalar ändå inte riktigt enligt rekommendationen. Det är svårt för mig att bedöma timtaxan. En del skribenter är snabbare än andra, det tar längre tid för en del att skriva en text. Det ligger också ett ansvar på skribenten att prissätta rätt”, säger Marina Holmberg.

Vad betalar VN åt frilansare?
”Det beror i hög grad på artikelns längd. För en artikel på omkring 4 000 tecken betalar vi 300 euro och uppåt”, säger Holmberg.

Vi lyckas få tag på två frilansare som frilansat för VN och som vill uppge summor. Den ena säger att en sidas artikel ger ”några hundralappar, för reportage betalas lite mer”. Den andra säger: ”För några år sedan fick jag 350 euro per artikel.”

Medan tillsvidareanställda journalisters löner höjs via överenskommelser i kollektivavtalet kan frilansare inte alltid räkna med samma draghjälp för att mota inflationen och prishöjningarna i grind.

Hbl och VN uppger att de höjt sina arvoden, Hbl en gång under de senaste fyra åren och VN med 7 – 8 procent i början av 2023.


Ja, inte är det ju någon annan än vi själva som kan göra det. Det är upp till oss att skapa en struktur och säga: ’det här betalar vi för ett jobb av den här omfattningen’.

Niklas Nyberg, chefredaktör, Vbl och ÖT

Journalistens genomgång visar att det råder stor ovisshet om vad som ska betalas och för vilken insats. I dag är föreningen Finlands frilansjournalisters tabeller om timtaxor endast rekommendationer och trots flera förfrågningar har arbetsgivarna hittills vägrat att förhandla med Journalistförbundet om frilansares minimilöner.

Niklas Nyberg på HSS Media upplever frilansarvodena som en snårig djungel och efterlyser en större tydlighet kring vad frilansarna ska betalas för en viss typs jobb.

Men, vem är det som kunde åstadkomma en transparens, en tydlighet i arvodesnivåerna?
”Ja, inte är det ju någon annan än vi själva som kan göra det. Det är upp till oss att skapa en struktur och säga: ’det här betalar vi för ett jobb av den här omfattningen’”, säger Nyberg.

Nyberg menar att en transparens om arvoden skulle göra saker enklare både för tidningarna och frilansarna.

”Jag tycker att vi kunde bli bättre på den punkten. Jag kan hålla med om att det inte finns en tydlighet i nuläget”, säger Nyberg.