Journalisten

Efter krisen – nytt ledarskap på Ålands radio väcker frågor

Efter en kristid på Ålands radio och tv har rundradiobolagets styrelse nu tillsatt en ny vd och redaktionschef. Redaktionschef blir efter årsskiftet Heidi Grandell-Sonck och hennes man Fredrik Sonck tillträder samtidigt som vd.

Under våren gjorde tidningen Nya Åland en granskning av arbetsklimatet på det åländska public service-bolaget. I granskningen framkom vittnesmål om trakasserier, utbrända anställda och mobbning. En av de anställda på Ålands radio anmälde sin arbetsplats till regionförvaltningsverket. Samma anställda polisanmälde också en medarbetare, som polisanmälde tillbaka efter en ”incident” som skedde på arbetstid. Den anställda har sedermera slutat på radion.

Nyans granskning ifrågasattes efter publiceringen – tidningen anklagades för att ha låtit vänskapsband påverka arbetet och för att den anklagade (dåvarande) redaktionschefen inte intervjuades före publicering. Opinionsnämnden för massmedier har mottagit en anmälan om Nyans granskning av Ålands radio.


Året har alltså varit turbulent på Ålands radio och tv och man har valt att ta in en ny vd och en ny redaktionschef utifrån. Att de nya cheferna är gifta sinsemellan har väckt debatt i de åländska lokalmedierna. Styrelseordföranden för aktiebolaget Ålands radio och tv, Magnus Lundberg, ser inte ett problem.

”Vi bedömer att båda var för sig är kompetenta för jobbet. Har de en professionell inställning till jobbet vilket jag tror de har, ser jag inte det som ett problem.”

I hurudana situationer kunde den nya vd:n anses vara jävig?

”Min uppfattning är att det är ytterst tveksamt om det blir såna situationer i och med att det är ett aktiebolag, men hela verksamheten är medieskatt-finansierad, så det är mest en kostnadskontroll. Var och en har väldefinierade arbetsuppgifter. Blir det problem får vi lösa det om det uppstår en sån situation.”


Jobbet som vd är inte på heltid och Fredrik Sonck kommer också att jobba redaktionellt. Vid sådana tillfällen svänger maktstrukturen om och frun Heidi Grandell-Sonck är hans chef. Juristen Dan Frände lyfter fram den moraliska sidan i arrangemanget.

”Jag kan tänka mig att många tänker att blir det en snedvridning av programutbudet om det är två närstående personer av samma åsikt som fattar beslut, att man satsar på vissa program. Som helhet ser jag inga större problem än att man ju inte som chef får gynna närstående när man fattar beslut inom aktiebolag.”

På redaktionsgolvet på Ålands radio är stämningen i dag bättre än den varit på länge, enligt Owe Sjöblom, som är facklig representant och tillfälligt även ansvarig utgivare. De kritiska rösterna som framkommit i media om det nya ledarskapets förhållande till varandra vill Sjöblom inte kommentera.

”Det fackliga perspektivet är att det är två ytterst kompetenta personer som kommer till Ålands radio i ledande ställning och vi ser fram emot att de ska börja sina tjänster här hos oss.”

25.1.2023 Meningen om att Nya Åland “anklagats för att ha låtit vänskapsband påverka arbetet och den anklagade (dåvarande) redaktionschefen fick inte möjlighet att kommentera före publicering” har ändrats till att den dåvarande redaktionschefen “inte intervjuades före publicering.”