Liitto

Journalistiliiton historiaa: Sotapropagandaa sanomalehtiin

Puolustuministeriön sanomakeskuksen päällikkö everstiluutnantti Lasse Leander laati vuonna 1936 mietinnön nimeltä Maanpuolustus ja propaganda-ase. Leander pohti ”sanomalehdistön käyttämistä maanpuolustuspropagandan palvelukseen sekä sodan että rauhan aikana”.

Puolustusministeriö pyysi asiasta lausunnon Sanomalehtimiesten Liiton (SSL) hallitukselta. Sanomalehtimies kirjoitti hallituksen kannasta helmikuussa 1937.

”Suomen Sanomalehtimiesliiton hallitus lähtee siitä periaatteesta, että painovapautta ja sanomalehdistön itsemääräämisoikeutta on sodankin aikana kunnioitettava ja suojeltava.”

Leander ehdotti myös, että toimituksiin kiinnitettäisiin ”sotasanomakeskuksen luottamusmies”.

”Liiton hallitus asettuu tätä ehdotusta vastustamaan. Sanomalehtien itsensä ratkaistavaksi täytyy jäädä toimitustensa kokoonpanon määrääminen – – – . Luonnollisena kuitenkin voidaan pitää, että varsinkin suuremmat päivälehdet mahdollisen sodan ajaksi kiinnittävät palvelukseensa päätoimittajan johdon ja määräysten alaisena työskentelevän sota-asiain erikoistuntijan – – – samaan tapaan kuin monien sanomalehtien toimituksiin jo nytkin on kiinnitetty monien muiden alojen asiantuntijoita (maataloustoimittajia, musiikkiarvostelijoita, urheilutoimittajia j.n.e.)”.