Journalismi

JSN hakee puheenjohtajaa – Eero Hyvönen pyrkii jatkokaudelle  

JSN:n Eero Hyvönen luonnehtii neuvoston ilmapiiriä keskustelevaksi. “Toimiston valmistelutyö on laadukasta ja neuvoston asiantuntemus monipuolista. Keskusteluissa on myös tervettä erimielisyyttä.”

Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys hakee neuvostolle puheenjohtajaa vuosiksi 2024–2028. JSN:n nykyinen puheenjohtaja Eero Hyvönen aikoo hakea kaudelleen jatkoa.  

Hyvönen on johtanut neuvostoa vuodesta 2020.  

Nykysääntöjen mukaan sama henkilö voi työskennellä JSN:n puheenjohtajana korkeintaan kaksi kautta. Puheenjohtaja valitaan aina avoimella haulla.  

”Meillä on tällä hetkellä työn alla Journalistin ohjeiden päivittäminen. Se on minulle todella tärkeä juttu”, Hyvönen sanoo. 

Hän on uudistustyötä valmistelevan työryhmän sihteeri. Ryhmän työn on määrä valmistua vuoden 2024 alussa.  

”Olisin mieluusti mukana myös uudistettujen ohjeiden ottamisessa käytäntöön”, Hyvönen sanoo. 

Toinen neuvostoa lähiaikoina työllistävä asia on kantelutahdin lisääntyminen. Kanteluiden määrä nousi viime vuonna 446:een, kun se vielä vuonna 2019 oli 249. Kanteluiden määrä on palannut viime vuosikymmenen puolivälin tasolle.  

”Meidän on mietittävä, miten ratkaisemme kantelutahdin kasvun. Meillä on siis työn alla kaksi isoa asiaa, enkä halua jättää niitä kesken.”