Journalisten

Opinionsnämnden för massmedier fäller Nya Åland och friar Åbo Underrättelser

Tidningen Journalisti skrev om Nya Ålands granskning av Åland radio of tv i Journalistin 5/2023.

Tidningen Nya Åland fälls för att inte ha gett en i tidningen anklagad redaktionschef en ”genuin möjlighet till samtidigt hörande”.

Opinionsnämnden för massmedier har fällt tidningen Nya Åland i en del av deras granskning av Ålands radio och tv. Tidningen hade inte gett den dåvarande redaktionschefen på Ålands radio ”en genuin möjlighet till samtidigt hörande, utan hade bara via mellanhänder förmedlat meddelanden om den aktuella artikeln till anmälaren i olika skeden av processen”, enligt ONM:s beslut.

Nya Åland publicerade 29 april 2022 den första delen i sin granskning av arbetsklimatet på Ålands radio. I granskningen vittnades om mobbning, ett dåligt arbetsklimat och sexuella trakasserier på det landskapsägda radio- och tv-bolaget. 

När den första artikeln publicerades namngavs den anklagade redaktionschefen men ingen intervju eller kommentar med henne publicerades i samma helhet. Enligt Nya Ålands ansvariga chefredaktör Anna Björkroos hade man kontaktat Ålands radios redaktion dagen innan publicering och berättat när artikeln skulle publiceras. Den anklagade redaktionschefen var vid denna tidpunkt utomlands. Enligt nämnden har Nya Åland förmedlat meddelanden om artikeln till den anklagade endast via mellanhänder och inte säkerställt ett samtidigt hörande.

Personen som anmälde Nya Åland till ONM anklagade också tidningen för att ha brutit mot god journalistisk sed eftersom huvudkällan i granskningen ska ha varit god vän med redaktören som skrev artikeln. ONM konstaterar ändå att det i fallet inte finns tecken på missbruk av journalistens ställning.


Journalisten skrev om Åbo Underrättelsers fallet i Journalisten 12/2023.

Opinionsnämnden för massmedier fattade beslutet om Nyan på sitt möte 25 januari 2023. På samma möte behandlades också en anmälan mot Åbo Underrättelser.

Det var i augusti 2022 som åtta av ÅU:s 13 journalister anmälde sin chefredaktör Tom Simola till Opinionsnämnden. De ansåg att chefredaktören brutit mot flera journalistregler, bland annat den om journalistisk beslutanderätt, då han stoppat en uppföljande artikel till en granskning av en lokalpolitiker. Tidningen Journalisten har skrivit om fallet i Journalisten 12/2022.

Enligt Opinionsnämnden för massmedier hade tidningens chefredaktör journalistiska grunder för att låta bli att publicera intervjun med lokalpolitikern. Dessa grunder är enligt nämnden att tidningen redan tidigare hade rapporterat om frågan på ett omfattande sätt och att de ytterligare uttalanden man fått från den intervjuade inte tillförde något konkret nytt i ärendet.

Opinionsnämnden anser att chefredaktören ”inte försummade sin skyldighet att avvärja extern påtryckning och inte heller överlät beslutanderätten till någon utanför redaktionen”.