Journalismi

Tidningen Nya Ålands granskning av Ålands radio väcker känslor och leder till utredning

Tidningen Nya Åland har under våren publicerat en stor granskning av public service-bolaget Ålands radio och tv. Granskningen, som bland annat baserar sig på cirka 15 intervjuer med tidigare och nuvarande anställda, påvisar missförhållanden på redaktionen. Källor vittnar om sexuella trakasserier, mobbning och en arbetsmiljö som bränner ut de anställda.

För Nyan kom beslutet att göra en granskning efter att man under en lång tid hört om den utmanande situationen inom radiobolaget. Då man fick konkret information om oegentligheter kunde man inte väja längre, enligt Nya Ålands chefredaktör Anna Björkroos.

”Det var inte helt lätt att bestämma sig för att göra detta på lilla Åland. Många av oss på Nyan har jobbat på radion eller med dem som jobbar där nu och vi känner dem från det dagliga arbetet.”

Enligt Björkroos arbetade många på Nyan på olika sätt med granskningen. Nästan hela redaktionen deltog i diskussioner, bland annat om publicistiska beslut, och arbetet växte i takt med att man bland annat hittade en tidigare konsultrapport om radion som visade att problemen pågått i många år.

”Det har varit otroligt tungt för mig som ansvarig utgivare på ett personligt plan. Det är utmanande att skilja på privatperson och roll i alla steg av en sådan här granskning – både för dem som blir granskade och dem som granskar. Men det handlar ju aldrig om personer utan alltid om roller och det kanske man lätt glömmer. Därför har vi jobbat så mycket tillsammans”, berättar Björkroos.


Granskningen, som publicerades i slutet av april, har lett till att Ålands radio och tv:s styrelse tillsatt en oberoende utredning. Enligt styrelseordförande Magnus Lundberg inväntar man nu resultatet av den innan eventuella åtgärder tas. Enligt Nya Ålands granskning har problemen funnits länge och de har också framkommit i tidigare rapporter. En av tidningens källor på Ålands radio har även anmält sin arbetsgivare och högsta chef till regionförvaltningsverket i Västra Nyland.

”Det är sant att det förekommit bekymmer med arbetsmiljön, det är en sak som flera styrelser säkert före mig har jobbat med. Men det som gjort detta mer komplicerat är att det kommit indikationer på att det kunnat förekomma trakasserier, den biten är lite ny”, säger Lundberg.

Utredningen görs av en jurist som efter att ha hört hela personalen sammanställer en rapport. Lundberg tror inte att processen kommer att ta längre än några veckor.

I Nyans granskning anklagas Ålands radios ordinarie redaktionschef för mobbning och trakasserier. Ålands radio är ett landskapsägt aktiebolag där styrelsen tillsätts politiskt och den utser i sin tur redaktionschefen. Åland har numera en medieavgift som motsvarar Yle-skatten, vilket var avgörande för att Anna Björkroos på Nyan ansåg att det är viktigt att granska bolaget.

”Flera styrelser har ju varit medvetna om problemen och inget har hänt i alla fall utifrån sett. De har en politiskt tillsatt styrelse som inte uppfyllt sitt uppdrag, det finns alltså ett ansvar hela vägen upp på politisk nivå.”


Nyans granskning publicerades kring samma tid som Nina Smeds tillträdde som redaktionschef på Ålands radio och ordinarie redaktionschef blev föräldraledig. Det var Smeds som efter detta bad Ålands radios styrelse om en utredning. Smeds och en tidigare redaktionschef, Owe Sjöblom, skrev också en insändare till Nya Åland där de kritiserar Nyans tillvägagångssätt och det faktum att den föräldralediga redaktionschefen inte hade intervjuats innan anklagelserna mot henne
publicerades.

”Man följde inte den journalistiska principen att höra båda sidor. Därför har fokus i debatten efteråt tagits från själva ämnet till fördel för hur de gjort granskningen”, säger Smeds.

Enligt Smeds har det på Ålandsradios redaktion förts diskussioner om man vill anmäla Nya Åland till Opinionsnämnden för massmedier och om det ens är möjligt. Nya Åland har bundit sig till ONM:s basavtal och kan därmed anmälas till ONM ifall man anser att de brutit mot god journalistisk sed.

”För redaktionens del finns inga planer att göra något sådant gemensamt, det är upp till ordinarie redaktionschef som är utpekad hur hon går vidare”, säger Smeds.

Nya Ålands chefredaktör Anna Björkroos hoppas på att granskningen leder till att fler arbetsplatser rannsakar sig själva, oberoende av bransch. Michael Hancock och Susanna Skogberg är två av reportrarna som deltagit i granskningen.