Nyhetsbyrån SPT samarbetsförhandlar och Pär Landor avgår

Pär Landor avgår som vd och chefredaktör. Nyhetsbyrån SPT inleder också samarbetsförhandlingar. Bild: Lehtikuva, arkiv / Mikko Stig

Svensk Presstjänst Ab som driver Nyhetsbyrån SPT meddelade i dag att bolaget inleder samarbetsförhandlingar som berör samtliga elva anställda. Samtidigt kom beskedet att Pär Landor avgår som vd och chefredaktör. 

Att få ett tydligt svar om orsakerna till samarbetsförhandlingarna är inte helt lätt. Ännu i fjol beskrevs ekonomin som stark och i november anställdes tre nya redaktörer. En orsak kan vara den utdragna tidtabellen för statens specialstöd för tidningspressen. Personalen har enligt ett gemensamt beslut bestämt att inte just nu kommentera frågan offentligt. Styrelseordförande Tom Simola ger flera olika förklaringar till att samarbetsförhandlingarna inleds höst. Nyhetsbyrån ska nu fokusera på de största kunderna KSF Media, HSS Media och Förlags Ab Sydvästkusten. Med andra ord läggs det mindre energi på att hitta nya kunder och verksamhetsformer, något Pär Landor bland annat anställdes för att göra. Tom Simola säger också att bolaget ska hitta en modell för att vara närvarande i hela Svenskfinland och kunna förmedla nyheter från Nyland, Österbotten och Åboland.

Ett mål med samarbetsförhandlingarna är att förnya organisationen. I dag jobbar till exempel språkstödet för föreningen Svensk Presstjänst medan nyhetsbyrån sköts via aktiebolaget Svensk Presstjänst Ab. Nu ska all operativ verksamhet in i aktiebolaget.

Ska samarbetsförhandlingarna också spara en viss summa pengar, Tom Simola? 

”Det handlar väldigt mycket om hur intäkterna uppskattas de kommande åren – vad ägarna är beredda att betala, vad får vi för externa pengar och hur minoritetsstödet ser ut.”

Har ni fått nyheter om stöden som gjorde att ni just nu fattade beslut om samarbetsförhandlingarna?

”Nej det handlar om en helhet. Vi vill hitta en stabil modell där vi servar mediehusen i Svenskfinland så bra som möjligt.”

Tittar man på Svensk Presstjänst Ab:s ekonomi finns det inga siffror som ser direkt oroväckande ut. År 2018 gjorde bolaget en vinst på 191 000 euro, med en omsättning på 415 000 euro. Vinsten har sin förklaring i de stöd bolaget fått (Läs mera: Motsvarar SPT:s ansökan om presstöd verkligheten?). Början av 2019 såg också rätt ljus ut med 250 000 euro i stöd och en omsättning på 140 000 euro (1 januari – 15 april).

Vad hände med pengarna?

”Vi tittar på framtiden och vi tittar aldrig bakåt. Det är ingen idé att analysera 2018 eller ens 2019 så mycket mera. Man fick ett stort stöd av Kulturfonden i starten. Minoritetsstödet beviljas separat år för år och 2019 har man inte ens kunnat ansöka om det fast vi lever i september. Vi har inga stabila inkomster förutom dem vi får av våra kunder som också i sista hand är ägare.” 

Undervisning- och kulturministeriet bekräftar att stödet inte kunnat sökas i år trots att det vanligen brukas betalas ut i september. Orsaken till detta är EU:s regler om statligt stöd. Regeringsråd Satu Paasilehto säger att EU-kommissionen vart 5:e eller vart 6:e år undersöker stödens förenlighet med den inre marknaden. Först då kommissionen gett grönt ljus kan Finland bevilja stöden. 

”Jag tror inte det blir några överraskningar från kommissionens sida, men tyvärr har tidtabellen dragit ut tiden och det kan förorsaka problem för våra sökande”, säger Paasilehto.

Enligt Tom Simola är samarbetsförhandlingarna slutförda innan slutet av oktober. 

Hur många människor kan bli uppsagda?

”Det beror helt på vilken lösning vi kommer fram till. Inte tror jag att det är frågan om några stora skaror. Det handlar mer om vilken geografisk lösning vi kommer till och vilket intresse det finns bland de anställda att eventuellt byta ort.”

Pär Landor då? Enligt Tom Simola  har Pär Landor “andra planer”. Journalisten har försökt men inte nått Landor för att fråga om hans avgång. Pär Landor hann vara vd och chefredaktör i cirka ett år (han utnämndes i augusti 2018). 

Avgår han på eget initiativ?

”Så har jag tolkat det i alla fall.” 

Får han ett så kallat fallskärmsavtal? 

”Han har väl sitt avtal som gjordes med honom i tiden. Det är ett rutinartat avtal.”

 

Läs mera: Rivstart för nya SPT – byrån söker sin formEndast professor ser ett jävsproblemStatsstöd öppnade dörrar för finlandssvenska medier