Journalisten

Bonnier vill nå vinst – personalminskningar möjliga på Hufvudstadsbladet Ab:s administration

Försommarens stora medienyhet var att Bonnier News blir ny majoritetsägare i det nya bolaget Hufvudstadsbladet Ab (som förut hette KSF Media). När Konkurrensverket i mitten av juni godkände affären står det nu klart att Sveriges största tidningsägare tagit över 51 procent av aktierna i Hufvudstadsbladet, Västra Nyland och Östnyland.

Bonnier News vd Anders Eriksson säger att företaget genom affären når starkare ut till finlandssvenskarna.

”Många finlandssvenskar läser Bonnier News svenska tidningar sedan tidigare men via Hufvudstadsbladet och de två lokaltidningarna blir vi starkare i den målgruppen”, säger Anders Eriksson.

Eriksson säger också att den nya ägaren vill ge de finlandssvenska tidningarna möjlighet att fokusera en större del av resurserna på den egna journalistiken.

Under de senaste åren har KSF Medias årliga förlust varit mellan två och tre miljoner euro. Bonnier News långsiktiga målsättning med tidningsaffären är föga överraskande att göra vinst. Men hur ska Bonnier vända minus till plus?

”Jag tror att vi både kan spara pengar och få bättre förutsättningar att ta in mer intäkter,” säger Anders Eriksson.

Eriksson bedömer att de finlandssvenska tidningarnas ekonomi gynnas av att de framöver använder sig av Bonnier-koncernens plattformar och teknologiska lösningar.


När Bonnier News för några år sedan köpte upp 28 lokaltidningar i Sverige som tidigare tillhörde Mittmedia-koncernen ledde det till personalminskningar på den administrativa sidan.

Kan det bli aktuellt med uppsägningar på de tre finlandssvenska tidningarna?
”Arbetet har inte börjat ännu, så vi får återkomma till konsekvenserna. Men det är klart att det är troligt att det kan leda till den typen av förändringar.”

Är det då särskilt på den administrativa sidan?
”Ja, det skulle jag ju tro. Men då spekulerar jag lite här. Det är inget som är fastställt ännu. Det är klart att det i första hand är i administrationen som det finns överlappning.”

Jag ringer upp Daniel Björklöf som är förtroendeperson för Hufvudstadsbladet Ab:s grafiska avdelning. Han representerar de anställda inom mediebolaget som inte jobbar på redaktionen.

Björklöf efterlyser en öppen diskussion mellan de nya ägarna och facket.

”För att undvika nedskärningar hoppas jag att vi kan sätta oss ner och diskutera hur vi tillsammans kan försöka hitta lösningar,” säger Björklöf.

Daniel Björklöf har tidigare jobbat på Hufvudstadsbladets kundservice. Han påminner om att Hbl:s kundservice 2014 togs över av ett utomstående företag i samband med samarbetsförhandlingar på tidningen. Tre år senare överfördes kundservicen gradvis tillbaka till Mannerheimvägen 18.

Varför togs beslutet att ta tillbaka kundservicen?
”Kundservice är ingen bulk-service! Folk som jobbar inom kundservice måste känna till vem som jobbar på redaktionen, de måste ha lokalkännedom,” säger Daniel Björklöf.

Hösten 2014 avslutades svåra och utdragna samarbetsförhandlingar på KSF Media som ledde till en nedskärning av personalstyrkan med 48 årsverken. År 2016 försvann ytterligare 53 årsverken.
Enligt KSF Medias bokslut för 2021 var personalstyrkan inom de tre finlandssvenska tidningarna 121 årsverken.


I Sverige har Journalistförbundet under de senaste åren haft varierande erfarenheter av hur det är att samarbeta med Bonnier News, landets största tidningsägare.

För det svenska journalistfacket var Bonnier News och särskilt Dagens Nyheter för 10 år sedan en svår aktör att samarbeta med. DN kritiserades då för att ensidigt bryta både centrala och lokala förhandlingar.

Fackklubben Stockholms dagspressdistrikt kallade i ett uppmärksammat uttalande DN för ”Ryanair på svenska” för att DN med chefredaktör Peter Wolodarski i spetsen vägrade samarbeta med facket.

I dag ser det helt annorlunda ut, säger Ulrika Hyllert, ordförande för Journalistförbundet i Sverige.

”Bonnier News har inom sin koncern en bra facklig struktur. Vi ser att när andra mediekoncerner i Sverige ombildats och blivit större så blickar de mot Bonnier News för att se hur de sköter samarbetet med facket. Bonniers fackklubbar är ett slags förebilder för andra“, säger Ulrika Hyllert.

Ulrika Hyllert tillägger att det finns brister och problem, som att Bonnier News bildat ett bemanningsföretag för de journalister som jobbar på visstidskontrakt.

”Journalisterna som är anställda via bemanningsföretaget har sämre villkor och lägre löner, så här är fackligt arbete extra viktigt.”

Bonnier News är Sveriges största tidningsägare. Vad anser facket om att ett bolag äger så många tidningar?

”Å ena sidan anser vi på en principiell nivå att det inte gynnar mångfalden på mediefältet att vi har få ägare på tidningsmarknaden. Men å andra sidan måste vi på grund av tidningsdöden vara pragmatiska. Det är bättre att en tidning köps upp (av en stor ägare) än att ytterligare en tidning går under!” säger Ulrika Hyllert.

Bonnier News – Sveriges största tidningskoncern

  • Över 200 tidningar och magasin i bland annat Finland, Danmark, Norge och Tyskland.
  • Äger Dagens Nyheter (DN) och 55 andra dagstidningar och nyhetssajter.
  • DN:s chefredaktör Peter Wolodarski är styrelseordförande för bolaget Hufvudstadsbladet Ab.

Källor: Bonnier, Dagens Media