Nimitys

”Lamppuja pitäisi syttyä päivittäin”

Turo Uskali aloitti Jyväskylän yliopiston journalistiikan apulaisprofessorina.

Miten aiot muuttaa journalismikoulutusta?

Olemme nyt uusimassa opetussuunnitelmia. Mitään radikaalia muutosta ei tule, vaan jatkamme tulevaisuuteen suuntautuen kuten tähänkin asti. Pieni kokomme on suuri vahvuus. Pystymme reagoimaan nopeasti muutoksiin.

Miten oppiaine nousee alansa huippuyksiköksi?

Yksin ei mitenkään, vaan tekemällä monialaista yhteistyötä muiden kanssa. Kansainväliset ja kotimaiset verkostot ovat tärkeitä. Niiden avulla olemme voineet jo nyt tuottaa huippututkimusta. Esimerkiksi droonijournalismin tutkimuksessa olemme maailman kärjessä.

Mikä houkutteli sinut aikanaan toimittajasta tutkijaksi?

Väitöskirja kutkutti, pääsin tutkijakouluun ja opettelin uuden ammatin. Ehkä aavistelin, että olimme siirtymässä aikaan, jossa yksi ammatti ei enää riitä. Toimittajana halusin tehdä skuuppeja. Myös tutkijana haluan olla ensimmäisten joukossa tutkimassa uusia ilmiöitä ja asioita.

Ymmärtävätkö tutkijat toimitustyön arkea?

Journalismin tutkijat ovat todella hyvin arjessa kiinni. Totta kai koko ajan pitää kuunnella toimituksia. Teemme työtä myös toimitusten kanssa ja tutkimusaiheet tulevat usein sieltä.

Entä pitäisikö journalistien lukea enemmän oman alansa tutkimusta?

Kyllä. Hyvää journalismin tutkimusta tehdään valtavasti ja se reagoi entistä nopeammin ajankohtaisiin kysymyksiin, mutta kyllä käytännön toimitustyön, toimittajien ja alan tutkijoiden välillä on aina kuilu.

Miten siinä pääsisi alkuun?

Meillä on ollut Journalism research news -projekti, jossa julkaisemme kuukausittain listaa uusista tutkimuksista. Silti pitäisi edelleen kehittää tapoja, joilla uusin tutkimustieto välittyisi toimituksiin.

Miksi mediatalot ovat huonoja keksimään uutta?

Se ei ole mikään helppo laji. Kun talous on ollut tiukoilla, ei ole ollut aikaa luovuudelle tai keksimiselle saati pitkäjänteistä halua kehittää. Eikä toimituksissa ole tarvinnut olla keksimisen kulttuuria, tärkeintä on ollut tehokkuus. Nyt lamppuja pitäisi syttyä päivittäin.

Vastaako toimittajakoulutus työelämän tarpeita?

Meidän opiskelijamme ovat toimituksissa jopa opettaneet uusia asioita. Olemme kokeileva toimittajakoulu. Jotkut kurssit ennakoivat asioita, joita toimituksissa ei vielä ole. Meillä on se luksus, että on aikaa kokeilla.

Onko kukaan viisaampi kuin toisen vuoden toimittajaopiskelija?

Ei kukaan kuvittele, että tietää kovin paljon, ei ensimmäisen tai edes toisen vuoden jälkeen. Me kaikki tiedostamme, että tämä on aika kova, mutta paljon antava ala.

Filosofian tohtori, dosentti Turo Uskali, 51, on aloittanut Jyväskylän yliopiston journalistiikan apulaisprofessorina. Uskali työskenteli aiemmin yliopistotutkijana. Tutkimuksessaan hän on keskittynyt journalistisiin innovaatioihin ja ulkomaanjournalismiin. Uskali on työskennellyt myös talous- ja ulkomaantoimittajana.