Media-ala

Utlåtande oroar

På Studentbladet har man med intresse följt med Arbetsdomstolens färska utlåtande om att pressens kollektivavtal kan tillämpas för en studenttidnings chefredaktör.

Studentbladet har man med intresse följt med Arbetsdomstolens färska utlåtande om att pressens kollektivavtal kan tillämpas för en studenttidnings chefredaktör.

Det var Mellersta Finlands tingsrätt som bad Arbetsdomstolen om ett utlåtande i ett fall där den tidigare chefredaktören för Jyväskylä universitets studentkårs tidning väckt talan mot sin tidigare arbetsgivare och kräver innestående löner för närmare 10 000 euro. Arbetsgivaren hävdar att pressens kollektivavtal inte kan tillämpas och kräver att käromålet förkastas.

Studentbladets chefredaktör Erik Sandström säger att tidningen inte följer pressens kollektivavtal, för att ”organisationen (Svenska Studerandes Intresseförening, SSI) inte har råd med det”.

Sandström själv får 1 950 euro per månad men har inga planer på att kräva högre lön.

”Med bättre arbetsvillkor skulle det säkert vara enklare att hitta journalister som vill arbeta på längre sikt, men jag tycker det är viktigare att Studentbladet finns.”