Journalismi

Yrittäjäjournalisti näkee mahdollisuuksia

Vuonna 2016 media-alalla nähdään uusia toimijoita, rohkeita kokeiluja ja hyvää journalismia, uskoo Anna-Sofia Nieminen.

Vuonna 2016 media-alalla nähdään uusia toimijoita, rohkeita kokeiluja ja hyvää journalismia.

Näin uskovat tai vähintään toivovat monet median ammattilaiset, jotka vastasivat Janne Saarikon ja Elina Yrjölän sähköpostikyselyyn. Yrittäjät Saarikko ja Yrjölä koostivat 29 vastaajan näkemyksistä Suomalainen journalismi 2016 -raportin.

Muutamat vastaajat – minä mukaan lukien – arvelevat, että kiinnostavimmat avaukset tulevat muualta kuin suurista mediataloista. Ehkä syntyy kokonaan uusia julkaisuja. Ehkä syntyy uusia yrityksiä muutenkin kuin vain itsensä työllistämisen mielessä.

Tutkijatohtori Laura Ahva kirjoittaa vastauksessaan juuri tästä, yrittäjyysjournalismista: ”Olen tulkinnut, että tämä (ainakin anglo-amerikkalaisen) tutkimuksen piirissä jo hetken pyöritetty ajatus ’yrittäjyysjournalismista’ eroaa tavallisesta freelancejournalismista siten, että journalistiseen yrittäjyyteen voi liittyä paljon muidenkin palveluiden kehittämistä, tuottamista ja myymistä kuin perinteisten juttujen tekemistä ja myymistä.”

Ahva näkee, että toimittajilla on tällaisessa tilanteessa mahdollisuus erikoistua aiempaa vapaammin, on kyse sitten uusista menetelmistä, kanavista, alustoista, työtavoista tai sisällöistä. Kaikkea tätä media-ala tarvitsee.

Ensimmäisen kerran kuulin termin yrittäjyysjournalismi joulukuussa Suomen freelancejournalistien seminaarissa. Mediayrittäjä ja -konsultti Marjaana Toiminen perusteli puheenvuorossaan, mitä hyötyä on ajatella itseään yrittäjänä eikä freelancerina: Yrittäjä on omillaan ja sitoutuu omaan menestykseensä. Yrittäjällä on valtavasti mahdollisuuksia. Yrittäjä voi kokeilla uusia asioita ja tarvittaessa muuttaa suuntaa. Vain juttuja perinteisille mediataloille myyvä freelancer on enemmän muiden armoilla.

Kiteytettynä voi sanoa, että yrittäjä miettii isommin. Isompi ajattelu puolestaan ruokkii koko toimialan uudistumista.

Seminaarin tärkein anti oli, että se haastoi ajattelemaan media-alaa mahdollisuuksien, ei ongelmien kautta. Samaa ajatusta henkii Saarikon ja Yrjölän raportti.

En tehnyt lupauksia uudelle vuodelle, mutta esitän nyt toiveen: saisiko tänä vuonna media-alalle lisää innostusta, yrittäjähenkeä ja kekseliäisyyttä?