Journalisten

En tidning till

Chefredaktör Yrsa Slotte ser nya lokaltidningarna som exempel på att det behövs mer mångfald.

Drygt fyra månader efter att lokaltidningen Nya Östis i Lovisa kom ut med sitt första nummer såg en ny lokaltidning dagens ljus i Österbotten. Nya ÖB i Karleby gav ut ett provnummer i september och utkommer en gång per vecka från början av oktober. Tidningen har i dag kring 1 000 prenumeranter.

Chefredaktör Yrsa Slotte ser de nya lokaltidningarna som exempel på att det behövs mer mångfald.

”Jag tror inte på samarbete. Vi är snart så likriktade att vi läser samma nyheter och löser samma korsord i hela Svenskfinland.”

Att starta en ny tidning innebär enligt Slotte mycket jobb och mycket tålamod.

”När jag jobbade på ÖT (Österbottens Tidning) såg jag den ena kollegan efter den andra bli uppsagd och HSS Medias attityd mot Karleby kändes nonchalant. Jag har själv drivits av ilska men också av att jag, i likhet med många andra, saknat en lokaltidning för Karlebynejden.”

De som jobbar för tidningen jobbar gratis. Hur känns det?

”Om vi inte jobbar gratis får vi inte ut en tidning och då har vi inga möjligheter att få nya intäkter. Alternativet är att inte göra någonting alls.”