Media-ala

Kaleva Media irtisanoo taas – toimituksista lähtee kahdeksan, sunnuntain printti-Kaleva loppuu ja taittoa automatisoidaan

Kalevan toimituksen pääluottamushenkilö Hanna Kuonanoja kertoo toimituksen toivoneen, että taiton automatisointi toisi lisäkäsiä muuhun toimitustyöhön. Työnantaja näyttää kuitenkin käyttävän vapautuvat voimavarat säästöjen tekemiseen.

Pohjoisen Suomen merkittävin mediayhtiö Kaleva Media irtisanoo toimituksistaan enintään kahdeksan työntekijää. Lisäksi seitsemän toimituksellista työtä tekevän työnkuva muuttuu oleellisesti.  

Yhtiö lopettaa paperisen Kalevan julkaisemisen sunnuntaisin. Jatkossa Kaleva ilmestyy sunnuntaisin digitaalisena näköislehtenä. Paikallislehti Raahen Seudun ilmestymispäivät vähenevät kolmesta kahteen.  

Yhtiö kertonee tämän viikon aikana työntekijöille, miten irtisanomiset jakautuvat eri toimituksiin. Kalevan toimituksen pääluottamushenkilö Hanna Kuonanoja kertoo irtisanomisten painottuvan Kalevaan ja Raahen Seutuun.  

Ennen neuvottelujen alkua Kaleva Media kertoi, että se aikoo irtisanoa toimituksista korkeintaan 18 ihmistä. Enintään 14 journalistin työsuhteiden olennaisia ehtoja aiottiin muuttaa.   

Nyt ilmoitettujen irtisanomisten määrä oli siis yli puolet pienempi kuin pelättiin.  

”Vaikka isoista lukemista tiputtiin, nämä ovat edelleen merkittäviä vähennyksiä”, Kuonanoja sanoo.  

Kaleva Media kävi yt-neuvottelut viimeksi keväällä 2021, jolloin se irtisanoi yhdeksän ja muutti seitsemän työntekijän työehtoja merkittävästi. Vähennykset koskivat tuolloin erityisesti toimituksia. Niistä irtisanottiin kuusi ja viiden työehtoja muutettiin.  
 
Tämän jälkeen yhtiö perusti uusia tuotteita ja palkkasi uutta työvoimaa. Nyt se irtisanoo jälleen.
 


Kalevassa toimituksen työtä aiotaan vähentää taittoa automatisoimalla. Lisäksi toimituksen organisaatio uudistetaan. 

”Meidän toiveemme toimituksessa oli, että kun automaattitaitosta vapautuu resursseja, se olisi hyödynnetty laadukkaiden sisältöjen tekemiseen. Mutta säästötoimenpiteenä se enimmäkseen näyttäytyy”, Kuonanoja sanoo.  

”Työvoimaa vähennetään kuitenkin myös muilla perustein.”  

Kalevaa ei vielä taiteta automaattisesti, eikä uutta taittotapaa ole toimituksessa pilotoitu laajasti. Kuonanojan mielestä sen vaikutuksia työn määrää olikin neuvotteluissa hankala arvioida.  

”Olemme kyllä saaneet työnantajalta yksityiskohtaisia suunnitelmia siitä, minkä verran resursseja automaattitaittoon tarvitaan. Mutta niitä on vaikea arvioida, kun suurella joukolla ei ole siitä käytännön kokemusta.”  

Kuonanoja sanoo, että automaattitaittoon liittyvät irtisanomiset pannaan toimeen vasta ”syyspuolella”.  

Kaleva Median toimitusjohtaja Juha Laakkonen myöntää, että tilanne oli neuvotteluissa kaikille hankala: automaattitaitto otetaan yhtiön julkaisuissa käyttöön vasta loka-marraskuun aikana. 

Hän kuitenkin uskoo, että arviot automaattitaiton vaikutuksista työn määrään pitävät paikkansa. 

”Meillä on automaattitaitosta globaalisti ja Suomestakin Hufvudstadsbladetista esimerkkejä, joiden perusteella voimme arvioida henkilömääriä.” 

Laakkosen mukaan työntekijöitä irtisanotaan vähemmän kuin mitä yhtiö odottaa automaattitaiton vähentävän työtä. Tarkoitus on, että osa taittotyötä tekevistä siirtyy muihin tehtäviin.  

”Meidän pitää käyttää resurssit enemmin kirjoittavaan työhön kuin siihen, että tehtäisiin rutiininomaista työtä, joka pystytään automatisoimaan.” 

Onko siis tarkoitus, että taiton työntekijät kehittävät nyt automaattitaittoa, joka lopulta korvaa heidät ja tekee heistä työttömiä? 

Laakkonen ei ota asiaan suoraan kantaa. 

”En voi kertoa tarkasti, keihin henkilöihin se [irtisanominen] kohdistuu. Osa siirtyy toimenkuvamuutosten kautta toisiin tehtäviin.”  

Laakkosen mukaan taiton automatisointi on kuitenkin keskeinen syy henkilöstön määrän vähentämiselle.


Kaikkiaan Kaleva Media irtisanoo medialiiketoiminnasta eli Kaleva365-yhtiöstä enintään 49 työntekijää, joista suurin osa eli 32 työskentelee lehtien jakelussa. 

Toimitusten ja jakelun lisäksi työntekijöitä irtisanotaan muun muassa sisältö- ja digimarkkinoinnista, painosta ja mainostuotannosta. Lisäksi yhtiö lomauttaa jakelun työntekijöitä. Emoyhtiö Kaleva Median työntekijöitä irtisanotaan toimitusjohtaja Laakkosen mukaan enintään seitsemän. 

Irtisanomisten määrä on kokonaisuudessaan vähäisempi kuin mitä neuvottelujen alussa näytti. Alun perin Kaleva kertoi harkitsevansa jopa 95 työntekijän irtisanomista koko konsernista.  

”Jakelussa tilanne muuttuu koko ajan. Vähennystarve oli siellä selkeästi pienempi kuin mikä alkuperäinen arvio oli. Ja kauttaaltaan löytyi ratkaisuja, ettei henkilöstöä tarvinnut vähentää niin paljon”, Laakkonen sanoo. 

Laakkosen mukaan muutosneuvottelujen syynä olivat muun muassa painetun lehden rajusti nousseet kustannukset. Yhtiön tiedotteessa kerrotaan, että sen käyttämän painopaperin hinta on kaksikertaistunut viime vuonna ja jakelun kuluttaman polttoaineen hinta on kasvanut merkittävästi. Lisäksi Posti on nostanut hintojaan 20 prosenttia. Posti jakelee Kalevan lehdistä noin 15 prosenttia. 

”Paperi on ihan poskettoman kallista”, Laakkonen sanoo. 

Kaleva Media julkaisee maakuntalehtiä Kalevaa ja Lapin Kansaa, luontoon ja retkeilyyn keskittyvää verkkolehti Pohjoisen Polkuja, neljää kaupunkilehteä sekä kuutta paikallislehteä. Sillä on myös paikallisradiokanava Radio Kaleva. Radion toimitus oli rajattu neuvottelujen ulkopuolelle.  


Kalevan sunnuntain printin loppuminen vaikuttaa myös muihin mediayhtiöihin: Kaleva Media jakelee sunnuntai-Hesarin alueellaan jatkossa vasta maanantaisin.

Helsingin Sanomien pääkirjoitus (15.3.2023) kommentoi Kalevan irtisanomisuutisia tuoreeltaan ”vaaran merkkinä” maakuntalehtien tilanteesta. 

Laakkosen mielestä kirjoitus oli hyvä. 

”Se oli ihan oikein kirjoitettu. Maakuntamedia on erittäin tärkeä riippumattoman journalismin näkökulmasta”, hän sanoo. 

”Uskon, ettemme ole ainoa maakuntamedia, joka joutuu tekemään vähennyksiä jakelupäivistä.” 

Laakkosen mielestä Suomessa pitäisi päästä muiden Pohjoismaiden tasolle siinä, että journalismin tekemisen edellytykset turvataan.  

Suomen väistyvä hallitus ehti vielä viimeisessä lisäbudjetissa luvata uutismedialle 7 miljoonan euron tuen. Se on tarkoitus jakaa vielä tämän vuoden aikana

Väliaikainen mediatuki ei Laakkosen mielestä kuitenkaan auta Kaleva Mediaa niin, että irtisanomisilta olisi voitu välttyä. Jokainen euro hänen mukaansa sinänsä tärkeä. Mediatuen summa on kuitenkin niin pieni, että se on enemmin ”vaalikikka” kuin aito apu. 

”Ei siitä ole mitään hyötyä kaupalliselle medialle. Ruotsissa vastaava summa on 130 miljoonaa euroa vuodessa. Siitä voi katsoa mittasuhteita, kummassa maassa riippumaton journalismi on missä asemassa”, Laakkonen sanoo. 

”Kauniissa lauseissa voidaan kertoa, että riippumaton journalismi on meille tärkeää ja sitä arvostetaan. Seitsemän miljoonan kertaluontoinen tuki ei auta yhtään.”