Media-ala

Etelä-Suomen Mediassa kolmannet muutosneuvottelut vuoden sisään – uhan alla yhdeksän työpaikkaa 

Etelä-Suomen Median muutosneuvottelut koskevat muun muassa Helsingin Uutisten, Karkkilan Tienoon, Karkkilan Tienoon Viikon, Vihdin Uutisten ja Luoteis-Uusimaan koko henkilöstöä.

Etelä-Suomen Media aloitti muutosneuvottelut tiistaina 9. elokuuta. Neuvotteluissa on uhan alla enintään yhdeksän henkilötyövuotta. Paikallisjohtaja Karri Kannalan mukaan uhan alla olevista työpaikoista on journalistisia alle puolet. 

Muutosneuvottelut kestävät kaksi viikkoa ja koskevat Helsingin Uutisten, Vihdin Uutisten, Luoteis-Uusimaan, Karkkilan Tienoon ja Karkkilan Tienoon Viikon koko henkilöstöä. 

Lisäksi neuvottelut koskevat Seinäjoen Sanomien, Keski-Uusimaan, Keski-Uusimaa Viikon ja Vantaan Sanomien mediamyyntiä sekä Etelä-Suomen Median digitaalisen ulkomainonnan myyntiä ja jakelumyyntiä. 

Kannalan mukaan isoin syy neuvotteluihin on kulujen nousu ja heikkenevä taloustilanne, joka huonontaa mediamyynnin näkymiä. Esimerkiksi paperin ja polttoaineen kallistuminen nostaa kustannuksia.  

”Siksi meidän on löydettävä ratkaisuja tappiollisten yksiköiden osalta. Kaikki nousevat kustannuserät osuvat voimakkaasti etenkin kaupunkilehtikustantamiseen.” 

Neuvottelujen kohteena olevista lehdistä muita kuin kaupunkilehtiä ovat Luoteis-Uusimaa, Karkkilan Tienoo ja Keski-Uusimaa

Etelä-Suomen Mediassa käytiin muutosneuvottelut myös tammikuussa, jolloin ne koskivat työnantajan mahdollisuutta lomauttaa koko henkilöstö enintään 90 päiväksi. 

Karri Kannalan mukaan henkilöstöä ei ole lomautettu helmikuun jälkeen, eikä lomautuksia ole nytkään ensisijaisesti tulossa, vaan neuvotteluissa haetaan pysyviä rakenteellisia muutoksia ja kustannussäästöjä. 

Sanoit helmikuussa, että lomautuksista päätetään riippuen mediamainontaan vaikuttavista koronatilanteesta ja -rajoituksista. Koronatilanne on nyt helpompi. Eikö se kompensoi muita hankaluuksia? 

”Markkina elpyi koronarajoitusten loppumisen myötä maalis-, huhti- ja toukokuussa, ja mediamainonta kasvoi. Saimme kuitenkin tilalle Venäjän hyökkäyssodan Ukrainassa, kiihtyvän inflaation ja nousevat korot. Kesäkuusta alkaen mediamarkkina on taas ollut hyvin haastava.” 


Etelä-Suomen Mediassa käytiin muutosneuvottelut myös joulukuussa 2021. Kuten nyt, myös silloin neuvottelut koskivat Vihdin Uutisia, Luoteis-Uusimaata ja Karkkilan Tienoota. 

Neuvottelujen seurauksena Luoteis-Uusimaan ja Karkkilan Tienoon ilmestymispäivät vähenivät kahdesta yhteen viikossa. 

Miksi samat lehdet ovat jälleen muutosneuvottelujen kohteena? 

Luoteis-Uusimaa ja Karkkilan Tienoo ovat edelleen raskaasti tappiollisia”, Kannala sanoo. 

Kannala sanoi Journalistille tammikuussa, että ilmestymispäiviä vähentämällä pyritään turvaamaan lehtien ilmestyminen alueillaan jatkossakin, ja sitä kautta tiedonvälitys ja lähidemokratia. 

Miten hyveiden käy, jos kuristatte lehtiä lisää? 

”Pyrimme pitämään hyveistä jatkossakin kiinni, mutta viimeksi tehdyt toimenpiteet eivät valitettavasti riitä lehtien saamiseen kannattavaksi kustannustason nousun takia.” 

Nyt käynnissä olevat muutosneuvottelut koskevat myös Helsingin Uutisia, jonka päätoimittaja Kannala itse on. 

Mitä olisit itse voinut tehdä toisin, jotta muutosneuvotteluja ei tarvittaisi? 

”Helsingin Uutiset on ollut pitkään kannattavuuden osalta haastava. Kokonaistavoittavuus on erinomainen ja lukijakiinnostavuus on kehittynyt hyvin, mutta isolla jakelu- ja painosmäärällä tehtävän kaupunkilehden kustantaminen on taloudellisesti haastavaa. Meidän pitää saada enemmän paikallista mediamyyntiä ja pystyä sen lisäksi sopeuttamaan kustannuksia.” 

Miten paikallinen mediamyynti saadaan kasvamaan? 

”Helsinki on iso markkina, ja meillä on siellä myös uusia mediakanavia, kuten digitaalista ulkomainontaa. Verkkolukijamäärä on korkea. Sen avulla pystymme pitkällä tähtäimellä hakemaan lisäansaintaa.” 

— 

Joulukuun 2021 ja tammikuun 2022 lisäksi Etelä-Suomen Media kävi muutosneuvottelut myös loppukesästä 2019 ja loppuvuodesta 2020. Nyt meneillään olevat muutosneuvottelut ovat kolmannet alle vuoden sisään.  

Miten jatkuvat muutosneuvottelut ja niiden seuraukset vaikuttavat toimitusten työhön? 

”Neuvottelujen seurauksista kohdistuu nyt toimituksiin alle puolet. Enemmänkin kyse on siitä, että pystymme järjestelemään tekemistä uudestaan. Uskon, että meillä on toimituksissa ihan hyvä työrauha. Muutosneuvottelut ovat yksi tapa saada aikaan rakenteellisia muutoksia, jotta pystymme tekemään lukijoita myös tulevaisuudessa kiinnostavaa journalismia”, Kannala sanoo. 

Mitä rakenteelliset muutokset käytännössä tarkoittavat? 

”Meidän pitää muuttaa tekemistä ja osaamista niin, että pystymme kasvattamaan digi only -tilaajiemme määrää tilattavissa lehdissä. Kaupunkilehdissä on löydettävä uutta digitaalista ansaintaa.” 

Muuttuvatko jotkut lehdet pelkästään digitaalisiksi? 

”Se on varmasti joidenkin medioiden osalta tulevaisuutta. Mutta siihen on vielä jonkinlainen aikajänne, että näin tapahtuu. Printillä on edelleen merkittävä osa meidän tekemisessämme ja kannattavuudessamme.” 

Etelä-Suomen Median journalistien pääluottamushenkilö Petri Lyy ei halunnut kommentoida keskeneräisiä neuvotteluja. 

EDIT: Oikaisu 12.8. klo 9:59: Kuvatekstissä kerrottiin virheellisesti kyseessä olevan Etelä-Suomen Sanomien muutosneuvottelut. Oikea tieto on Etelä-Suomen Median muutosneuvottelut.