Liitto

SET ja uudet jäsenet jäävät valtuutettujen mieleen – Journalistiliiton valtuusto koolla Helsingissä

Journalistiliiton valtuusto on koolla tämän kauden viimeisessä varsinaisessa kokouksessaan Helsingissä. Syksyllä työnsä aloittavat uudet valtuutetut. Kysyimme kokouksen osallistujilta, mitä kuluvasta nelivuotiskaudesta on jäänyt tärkeimpänä mieleen ja millaisia vinkkejä heillä on tuleville valtuutetuille.

Jenni Blomberg, RTTL/YOT

Jenni Blomberg, valtuutettu
Radio- ja televisiotoimittajien liitto RTTL / Ylen ohjelmatyöntekijät

”Minulle on jäänyt tästä valtuustokaudesta mieleen se, kun saimme lisää jäseniä ja Suomen elokuva- ja mediatyöntekijöiden yhdistys (SET) tuli mukaan liittoon. Näytimme, että olemme avoimia ja pystymme löysäämään jäsenrajoja.”

”Kuuntele ja keskustele on minusta hyvä evästys tuleville valtuutetuilla. Olen jatkamassa valtuutettuna, joten annan tämän ohjeen myös itselleni. Olisi myös hyvä päästä irti ’Kun aina on tehty näin, niin…’-ajatuksesta.”

Marjaana Keränen, RTTL/MOT

Marjaana Keränen, varavaltuutettu
RTTL/ Media- ja ohjelmatyöntekijät MOT

”Minulle on jäänyt mieleen keskustelu liiton tulevaisuudesta ja siitä, keitä me olemme ja keitä Journalistiliittoon voi kuulua. Setin mukaantulo on iso ja hieno juttu. Meillä on paljon jäseniä, jotka eivät suoraan tee journalistista työtä, mutta kokevat tämän liiton kodikseen.”

”Tulevalta valtuustolta toivon yhteistyöhalukkuutta: että päästäisiin eroon ajatuksesta, että on lehdistön pooli ja RTTL ja freelancerit. Yhteistyötä pitäisi tehdä läpi liiton.”

Johanna Eronen, HSJ

Johanna Eronen, valtuutettu
Helsingin Seudun Journalistit HSJ

”Settiläisten liittyminen Journalistiliittoon oli minulle tärkeä ja mieleen jäävä asia. Vahvistuimme liittona.”

”Uusien potentiaalisten jäsenten löytäminen on jatkossakin tärkeä asia. Olen valtuustossa kustannustoimittajien edustajana, Otavan toimitusosastosta. Meilläkin kipuillaan siitä, että miten saataisiin mukaan uusia jäseniä liittoon mukaan. Toivoisin liitolta tukea pienille yhdistyksille siihen, miten saisimme rekrytoitua lisää ihmisiä.”

Outi Salovaara, ISSY

Outi Salovaara, valtuutettu
Itä-Suomen Sanomalehtimiesyhdistys ISSY

”Olen tällä valtuustokaudella ottanut ja – varmaan otan tänäänkin kantaa järjestövaliokunnan työhön. Olen huomannut, että liiton rakennetta on hyvin vaikeaa muuttaa. Näen, että liiton nykyinen rakenne ja kahtia jakaantuminen on iso ongelma, joka estää tehokasta edunvalvontaa ja tiedonvälittämistä. Se heikentää myös alueellista toimintaa. Olen ehkä vasta nyt tajunnut, miten iso asia se on.

”Tulevalta valtuustolta toivon varmaan sitä, että ihmiset aidosti uskaltaisivat ja haluaisivat luopua joistain omista saavutetuista eduistaan, jotta liiton rakenne saataisiin vastaamaan 2020-luvun tarpeita.”

Jonas Brunnström, EPSY

Jonas Brunnström, varsinainen jäsen
Etelä-Pohjanmaan Sanomalehtimiehet EPSY

”Minulle on tästä valtuustokaudesta jäänyt mieleen se, miten minut on ensimmäisen kauden valtuutettuna otettu vastaan. Ja organisaation ammattimaisuus.”

”Tulevalle valtuustolle sanoisin, että älkää pelätkö ottaa kantaa. Muistakaa juuret, mutta muistakaa uudistua.”


Journalistiliiton valtuuston kokous jatkuu Helsingissä perjantaihin saakka. Nykyinen valtuusto kokoontuu vielä kerran kesäkuussa ylimääräiseen kokoukseen, jossa se käsittelee lehdistön työehtosopimusneuvotteluita.