Liitto

Kaikki tapahtumat auki kaikille jäsenille, esittää liiton tulevaisuutta pohtinut ryhmä

Turkuun teatteriin, Ouluun podcast-kurssille, Pirkanmaalle yhteiseen illanviettoon? Tulevaisuudessa Journalistiliiton jäsenen pitäisi voida osallistua liiton kaikkien yhdistysten toimintaan riippumatta siitä, mikä hänen oma yhdistyksensä on. Näin ehdottaa Journalistiliiton tulevaisuutta pohtinut järjestövaliokunta.

Valiokunta myös lisäisi yhteistyötä maakuntien lehdistöyhdistysten välillä. Tulevaisuudessa niillä voisi olla yhteisesti palkattuja työntekijöitä auttamassa toiminnan pyörittämisessä, valiokunnan jäsen Päivi Alasuutari sanoo. Pienet yhdistykset voisivat näin keskittyä yhdistysbyrokratian sijaan enemmän varsinaisen toiminnan järjestämiseen.

”Pienessä yhdistyksessä paperitöiden tekemisestä voi helposti tulla pääasia”, Alasuutari sanoo.

Tapahtumien avaamisella ja yhteistyön lisäämisellä on tarkoitus parantaa jäsenten palveluita ympäri Suomea. Tavoitteen toteutuminen on yhdistyksistä itsestään kiinni: valiokunta ei esimerkiksi aio esittää muutoksia yhdistysten rahoitukseen tavalla, joka pakottaisi lisäämään yhteistä toimintaa.

Liiton tämän vuoden budjettiin on varattu raha, jota yhdistykset voivat käyttää yhteisten tapahtumien järjestämiseen. Sitä on haettu tähän mennessä yhteen tapahtumaan.

Alasuutari uskoo, että yhteistyöhön löytyy intoa. Hän kuuluu itse Pohjois-Suomen Journalisteihin, joka jo nykyisin tarjoaa koulutuksiaan myös pohjoisessa asuville freelanceyhdistyksen ja Radio- ja televisiotoimittajien liiton jäsenille.


Järjestövaliokunta sai reilu kolme vuotta sitten tehtäväkseen pohtia liiton toiminnan kehittämistä. Sen ratkottavaksi tulivat muun muassa talouden vakauttaminen, toiminnan digitalisointi, jäsenmäärän kasvattaminen ja jäsenpohjan laajentaminen sekä yhdistysrakenteen uudistaminen.

Pulmista moni on ehtinyt osin ratketa, valiokunnan työtä johtanut Journalistiliiton hallituksen jäsen Hanna-Kaisa Hämäläinen sanoo. Finka-työttömyyskassa vaihtui halvempaan A-kassaan, korona pakotti digiloikkaan ja Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät ry SET liittyi Journalistiliittoon.

Liiton yhdistysrakenne sen sijaan ei muutu, vaikka sitä yritetään uudistaa nyt jo kolmannen perättäisen työryhmän voimin. Journalistiliittoon kuuluu 18 jäsenyhdistystä, joista kolme on valtakunnallisia ja muut alueellisia. Rakenteen vuoksi samassa kaupungissa asuvat sanomalehtitoimittaja, radiojournalisti ja freelancer saattavat kuulua eri yhdistyksiin, vaikka paikkakunnalla olisi vain kourallinen journalisteja.

”Jos liitto luotaisiin nyt, järjestörakennetta ei varmasti ratkaistaisi näin”, Hämäläinen sanoo.

Hämäläisen mukaan aika ei ollut kuitenkaan vielä kypsä yhdistysten yhdistämiseen tai niin sanottuun Tanskan malliin. Tanskan liitossa jäsen voi kuulua useampaan yhdistykseen tai löyhempiin, työnkuvaan perustuviin ryhmiin.

Kaiken toiminnan avaaminen kaikille on Hämäläisen mukaan yksinkertaisin tapa madaltaa yhdistysrajoja.

Järjestövaliokunta esittelee työtään valtuustolle 19.–20. toukokuuta pidettävässä kokouksessa.