Tutkittua

Ilmastouutiset eivät tarjoa työkaluja sopeutumiseen

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on jäänyt uutisissa ilmastonmuutoksen torjunnan varjoon. Silloinkin kun sopeutumisesta kirjoitetaan, konkreettiset keinot ovat vähissä.

Tämä selviää väitöskirjatutkija Annu Perälän tutkimuksesta, joka julkaistiin syksyllä Media & viestintä -lehdessä. Tutkimuksessa Perälä analysoi Helsingin Sanomien ja Yle Uutisten tapaa käsitellä ilmastonmuutosta ja sen vaatimaa sopeutumista. Aineisto koostuu 469 verkkoartikkelista vuosilta 2017 – 2021.

Ilmastonmuutoksen torjunta on uutisten kestoaihe, kun taas ilmastonmuutokseen sopeutumisesta kirjoitetaan harvemmin. Sopeutumiskeinoja käsitellään uutisissa lähinnä yksittäisten tapahtumien yhteydessä, kuten kansainvälisten ilmastokonferenssien aikana ja suurten luonnonkatastrofien iskiessä.

Tutkimuksen perusteella sopeutuminen ilmastonmuutoksen seurauksiin on uutisissa yleensä vain abstrakti sivuhuomio. Sopeutumistarve mainitaan pureutumatta vaadittuihin poliittisiin toimiin tai konkreettisiin uhrauksiin.

Tutkijan mukaan uutismedia ei tarjoa lukijalle työkaluja, joka vahvistaisi tämän uskoa siihen, että sopeutuminen on mahdollista. Lukijoille esitellään ongelma tarjoamatta ratkaisua.

Samaan aikaan media korostaa jatkuvasti ilmastotoimien riittämättömyyttä. Yleisölle voi syntyä vaikutelma siitä, että kukaan ei tee omaa osaansa. Tämä yhtälö saattaa passivoida ihmisiä.

Sopeutumisuutisointi on konkreettisimmillaan silloin, kun se käsittelee suomalaisten kaupunkien toimia. Journalistit kuvailevat yksityiskohtaisesti kaupunkien työtä esimerkiksi tulvia torjuvan infrastruktuurin parantamiseksi ja puiden istuttamiseksi.

Samoissa uutisissa sopeutuminen kuitenkin vesittyy yleensä epäpoliittiseksi aiheeksi, jota ratkotaan pelkin hallinnollisin keinoin. Puolueet ja poliitikot jätetään keskustelusta ulos