Media-ala

“Som ett slag i ansiktet” – visstidsanställda på Yle Extrem tvingas söka sina egna jobb

 

Artikeln är uppdaterad 11 november med nya kommentarer av Anna Forth och med ny kommentar av en anställd. De nya kommentarerna finns i slutet av texten.

De är ledsna, arga och besvikna. Vi träffas torsdagen 13 oktober utanför Ode i Helsingfors. Här är 11 redaktörer, profiler som vi dagligen kan höra och se i Yle Extrems radiosändningar, sociala medier och på Yle Arenan. 

De är unga, visstidsanställda och för tillfället mer än upprörda på sin arbetsgivare. På plats finns Walt Miguel, Jodie Sinclair, Kristian Westerling, Isabel Grönroos, Laura Törnroos, Märta Westerlund, Mikael Stenlund, Malin Enkvist, Malena Holmström, Mathilda Korpela och Tintin Råholm. Axel Brink har hört av sig från Vasa. Miro Johansson är fastanställd grafiker och dyker upp för att visa solidaritet. 

Några dagar tidigare, måndagen 10 oktober har de visstidsanställda fått höra att alla deras jobb kommer att utannonseras i en extern rekryteringsprocess som inleds onsdagen 19 oktober. De har också uppmanats att dela rekryteringsannonserna via kanalens sociala medier, något som senare visar sig vara ett missförstånd.

Det handlar om sammanlagt 16 jobb, som bolaget senare preciserar till 15, men på Yle talar man om att sju ”roller” ska lediganslås: en producent, två videoredaktörer, fyra programledare (radio), fyra someredaktöreer (nyheter och nöje), en redaktör för radionyheter och korta storyn för Yle-appen, två programledare för Sex och sånt och tre programledare för Yle serier (videopodd/aktualitetsserie med humor).

Vad är det som händer?

Det handlar inte om några massuppsägningar eller massiva förändringar på Svenska Yle. 

De som jobbar med innehåll på Yle Extrem har i regel ett år långa kontrakt, vilket är en väletablerad, och av de anställda kritiserad, praxis på Yles barn- och ungdomskanaler. Det hänger ihop med ”kanalens natur” och att bolaget vill ha ”flexibilitet”. Tidningen Journalisten har skrivit om problematiken tidigare (17.12.2020). 

Nu närmar sig årsskiftet och kontrakten tar slut för dem som är visstidsanställda på Extrem.  Tidigare år har arbetsgivaren ofta frågat om den som varit anställd på Extrem velat fortsätta och så har man undertecknat ett nytt avtal, för ett år till. För vissa har samma procedur pågått de senaste åtta åren i rad. Andra är inne på sitt sjätte eller fjärde ettåriga visstidsavtal på Extrem. 

Nytt för i år är en ändring i Yles kollektivavtal. Enligt det nya avtalet, som trädde i kraft i mars 2022, ska uppdrag som gäller tillsvidareanställning och minst ett år långa tidsbundna anställningar ”öppnas för ansökan, åtminstone internt i bolaget”. Syftet med den nya skrivningen är att öka transparensen kring ansökningsprocessen.

”Målet är att arbetsplatser inte ska fördelas under bordet – om processen är osynlig har arbetstagaren mycket svårt att påverka sin situation”, säger Sebastian Bergholm, förtroendeperson för Rundradions programarbetare. 

De visstidsanställda på Yle Extrem säger att de har förståelse för ändringen i kollektivavtalet och välkomnar öppenhet, men är kritiska mot hur och när förändringen kommunicerats och hur den genomförs på den egna redaktionen. 

”På andra redaktioner har man pratat med sina anställda i förväg, diskuterat förändringen och lagt ut alla jobb eller en del av dem internt. På Extrem väljer man att lägga ut alla jobb externt vilket ger intrycket av hur utbytbara vi är”, säger Isabel ”Issa” Grönroos.

”Vi har satt ner mycket tid på att konceptualisera nya projekt och planera nya plattformar som sträcker sig flera år framåt. I praktiken ber de oss söka de arbeten som vi har skapat och det känns förnedrande”, säger Kristian ”Krippe” Westerling.


Att Yle Extrem i regel inte erbjuder längre än 12 månaders kontrakt motiverar Sami Toiviainen, chef för arbetsvillkor och operativa frågor som gäller HR, med att bolaget behöver flexibilitet. Detta för att  Extrem ”även i fortsättningen ska kunna svara på de snabba förändringarna som i dag sker i mediebranchen”. Toiviainen svarar på Journalistens frågor per e-post för att han inte hinner ge en telefonintervju. 

Han skriver också: ”Det som är aktuellt och relevant i dag är nödvändigtvis inte det i morgon och vårt innehåll för unga utvecklas hela tiden och vi kompletterar redaktionen med ny kompetens och skapar nya programkoncept regelbundet. De ungas medievanor förändras snabbt och vi måste anpassa oss till det.”

Redaktörerna på Extrem köper inte argumentet om flexibilitet.

”Om man ser tillbaka på det senaste året på Extrem har vi haft flera storsatsningar som har gått jättebra. Många har jobbat för nya kanaler, vilket inte alltid haft stöd från ledningen, men som vi programledare och redaktörer vet att behövs för att vi ska kunna nå vår målgrupp. Vi har fått kämpa för utvecklingen”, säger Märta Westerlund.

Hon och de andra påpekar att det inte funnits några som helst signaler om misstro eller om att de anställda inte är tillräckligt kunniga.

”Att alla jobb sätts ut externt signalerar att våra chefer har noll tillit till oss”, säger Märta Westerlund

”Vi vet ju alla att man kanske inte får fortsätta – den risken har funnits varenda år. Man kämpar varje dag under hela året och visar vad man går för och hur bra man är. Men nu räcker det inte, utan man måste ännu i slutet av året ansöka om jobbet på nytt och visa ännu mer hur mycket man vill ha det”, säger Tintin Råholm.


Något som väcker många frågor bland de visstidsanställda i den nya rekryteringsprocessen är Extrems satsning på profilering och på ett personligt grepp. Så gott som alla de intervjuade har egna program som utgår från den egna profilen och har byggt en relation till sina läsare, lyssnare och tittare – också i sina egna sociala medier. 

”Vi är tre redaktörer som för några veckor sedan börjat med nyheter på Tiktok. Det har pratats mycket om att det bara är vi tre som ska synas där – för att det ska bli en starkt profilering för nyheterna”, säger Mathilda Korpela.

Är det värt att bygga upp innehållet kring starka profiler då profilerna årligen är utbytbara? 

Svenska Yles redaktionschef och biträdande ansvariga utgivare Anna Forth ger inte heller en telefonintervju. Hon svarar i ett mejl på frågan om hur hon tänker kring Extrems innehåll med starka profiler och att jobben snart lediganslås. 

Hon inleder med att skriva att Yle inte har något annat alternativ än att följa kollektivavtalet och att initiativet till förändringen kom från facket.

”Vi är jättestolta över vår ungdomsredaktion och värdesätter det kunnandet som finns där. Därför hoppas vi självklart att de som fortsättningsvis brinner för att utveckla innehåll för en ung målgrupp söker nu när platserna lediganslås.”

De anställda är väldigt kritiska till att de fick veta om förändringen bara tio dagar innan jobben skulle lediganslås. På frågan om hur Anna Forth tycker att bolaget kommunicerat förändringen skriver hon:

”Jag tycker att vi har skött den så bra vi har kunnat. Berörda har utan dröjsmål fått information genast när diskussionerna med facket avslutades. Vi har ordnat informations- och diskussionstillfällen där såväl facket som ledningen närvarat för att svara på frågor. Vi fortsätter också givetvis diskussionen där det behövs.”

Sami Toiviainen skriver att Svenska Yle har valt att lediganslå alla jobb även externt ”för att kunna agera transparent och jämlikt mot alla sökanden.”

Han skriver också att rekryteringsprocessen för dem som nu är anställda på visstidskontrakt vid Yle Extrem kommer att se aningen annorlunda ut än för de som söker externt.

”Processen är lättare och smidigare och sker genom intresseanmälan.”

Enligt Journalistförbundets jurist Sanna Nikula görs rekryteringsprocessen i enlighet med kollektivavtalet.

“Grundproblemet på Yle Extrem är visstidskontrakten som vanligen görs för ett år. Förändringen i det nya kollektivavtalet har lyft problemet till ytan så att alla kan se det”, säger hon.

På fredag eftermiddag (14 oktober) håller Yle ett möte med de visstidsanställda på Extrem. Mötet räcker två timmar. Under mötet framgår det att de visstidsanställda inte förväntas göra reklam för de lediga jobben, vilka nu är 15 till antalet.

I sitt mejl skriver Anna Forth att jobben kommer att lediganslås utgående från mer allmänna roller och inte som enskilda annonser per jobb. 


Flera av de nuvarande visstidsanställda säger att rekryteringsprocessen känns extra jobbig med tanke på att redaktionen under det senaste året haft det tungt. Pressen på att prestera mer har, enligt de intervjuade varit stor, och efter vårens mätning av arbetsklimatet kopplades HR och arbetshälsan in.

”Startpunkten i hela den här situationen är helt katastrofal. Redan före det här beslutet togs (att lägga ut jobben externt) har vi mått jättedåligt på redaktionen. Vi har haft diskussioner men ingen uppföljning eller kontinuitet i hur vi mår eller klarar oss”, säger Märta Westerlund.

Att de visstidsanställda trots allt vill jobba på Extrem är ett faktum. Många lyfter fram att det bland de anställda råder en god anda. 

”Det är svårt, eftersom man älskar sitt jobb och sina kollegor jättemycket”, säger Issa Grönroos.

Axel Brink har jobbat för Extrem i Vasa i fyra år. Han säger att kritiken mot ettårskontrakten funnits med från början.

”Jag har alltid varit medveten om att man sitter löst, det är påfrestande och vi har lärt oss att det inte finns en utmålad karriärstig för oss på Extrem, men det här är helt sjukt slarvigt genomfört.”

Han säger att Extrem inom bolaget ofta ses som en experimentverkstad som inte tas på allvar

”De som jobbar här är otroligt mångsidiga, man får sätta tid på saker och jag har utvecklats massor. Det här är som ett slag i ansiktet och det känns som om jag valt att jobba på en redaktion utan framtidstro. Om det är nya förmågor man vill scouta efter så finns det väl andra sätt att scouta efter dem?”


Två veckor senare (texten nedan är tillagd 11 november 2022). 

På Yles webbplats publiceras slutligen två annonser där de 15 lediga jobben på Extrem inte är specificerade. Bolaget söker efter en ”videoredaktör” och efter ”redaktörer” för 1 januari till 31 december 2023. Ansökningstiden tog slut söndagen 30 oktober och besked om vem som väljs torde komma inom november.

”Vi är mycket nöjda med antalet ansökningar och kvalitén på dem”, säger Svenska Yles redaktionschef och biträdande ansvariga utgivare Anna Forth som ger en telefonintervju 31 oktober.

På frågan om vad Yle kunde ha gjort bättre svarar Anna Forth att hon förstår att förändringen väcker känslor. Hon lyfter också fram att bolaget bör följa ändringen i kollektivavtalet. 

”Det vi kan göra är att tala om de här sakerna internt och så konstruktivt som möjligt. Vi har försökt kommunicera det här så tydligt vi kunnat, men det finns alltid en risk att det uppstår missförstånd, vilket det också gjorde och det är jag jätteledsen över.”

De visstidsanställda konstaterade tidigare att en delorsak till att rekryteringsprocessen och kommunikationen kring den väckte sådan ilska var att många redan från tidigt mått dåligt. Ett problem de intervjuade lyfte fram var brister i ledarskapet. 

Vilken utbildning eller vilka kompetenser krävs av den som anställs som producent på Extrem

”Extrem leds av en ansvarig producent och fyra innehållsproducenter. De leder verksamheten tillsammans. De har olika bakgrund och det är inte så att vi kräver en specifik utbildning eller så.”

Enligt Anna Forth ordnar Yle ledarskapsutbildning för alla nya producenter och chefer. De som har jobbat längre i huset har kanske gått flera utbildningar.