Journalisten

Arvet efter Nyhetsbyrån SPT – ”turerna kring SPT har gett en bedrövlig bild av hur finlandssvenska medier drivs”

Den sista december 2021 upphörde Nyhetsbyrån SPT. Tio journalister miste sina jobb. Det egna arkivet, med texter och foton från fyra års tid, raderades. Aktiebolaget Svensk Presstjänst Ab, som också sysselsatte två språkvårdare, är likviderat.

När Nyhetsbyrån SPT grundades 2017 innebar det slutet för 130-åriga nyhetsbyrån FNB. I dag finns ingen nyhetsbyråverksamhet på svenska i Finland.

För journalisterna som jobbade på Nyhetsbyrån SPT var tiden före årsskiftet turbulent. Beskedet om nedläggningen kom som en chock. Samtidigt som nyhetsbyrån skulle leverera material som vanligt letade de anställda efter nya jobb, förhandlade med likvidatorn om bland annat arbetshandledning och konsulterade Journalistförbundet för att få veta hur likvideringen påverkade föräldraledigheter eller tidsbundna avtal.

Två av de uppsagda är journalisterna Sofia Westerholm och Sofie Fogde. Båda började på SPT sommaren 2019, först som inhoppare, senare på heltid. De hade tidsbundna avtal som sträckte sig ända till december 2022.

”Min sista jobbdag var 30 december 2021 och jag hade satt som deadline att jag får vara ledsen tills dess. Efter det skulle jag bara tänka framåt och se det positiva i att jag nu ska göra något annat”, säger Fogde som för tillfället frilansar och funderar på att jobba i Sverige ett tag.

Westerholm fick jobb som politisk reporter på HSS Medias nya Helsingforsredaktion.

”Det var en stor lättnad och en dröm som gick i uppfyllelse”, säger hon.

Enligt Westerholm gick de sista månaderna på SPT överraskande bra.

”Jag tänkte att det skulle vara svårt att hålla motivationen uppe, men jag älskar jobbet. Jag trodde också att det skulle bli en kamp med kollegorna om samma få lediga jobb. Något av det finaste jag bär med mig är hur vi backade upp varandra och tipsade varandra om jobb”, säger hon.

”På något vis stämmer hela SPT:s historia in på alla stereotyper om finlandssvenskt småsysslande. Det ser dåligt ut.

Mikael Piippo, journalist på Nyhetsbyrån SPT 2017 – 2021

Journalisten Mikael Piippo var en av de första som anställdes till nyhetsbyrån och därmed en av få som arbetade där från början till slutet. Tiden på SPT beskriver Piippo som en ”hujsig resa”.

”Framförallt det första året var inspirerande och motiverande. Vi testade nya saker och skapade en regelbunden verksamhet ur tomma intet. Det fanns en tydlig optimism och en riktning.”

Småningom skedde en förändring. Piippo säger att det blev nyckfullt.

”För mig såg det ut som om det inte fanns en tydlig vision åt vilket håll man skulle föra verksamheten.”

Sedan medlet av januari jobbar Piippo som reporter på Yle Åboland. Det handlar om ett ett års vikariat. Efter det är framtiden öppen. Bitter är han inte.

”På ett perverst sätt är jag helt nöjd att jag fick vara med från början till slut.”

Piippo tycker ändå att turerna kring SPT gett en bedrövlig bild utåt av hur finlandssvenska medier drivs.

”På något vis stämmer hela SPT:s historia in på alla stereotyper om finlandssvenskt småsysslande. Det ser dåligt ut.”

Vad säger då de ansvariga om att Nyhetsbyrån SPT bara blev fyra år? Den enda styrelsemedlem som varit med från början till slutet är HSS Medias vd och chefredaktör Niklas Nyberg.

”Nog är det ju lite snopet. Att tanken och visionen inte höll hela vägen är ledsamt.”

Nyberg är noga med att poängtera att det inte handlar om de anställdas fel utan om hur mycket mediefältet förändrats på fyra år. Han drar paralleller till STT som tappat kunder och Lännen Media vars gemensamma redaktion minskats rejält.

Nyberg säger att nedläggningen i slutändan handlade om hur mycket en nyhetsbyrå klarar av att vara relevant för kunder som är utspridda på stora områden.

Men SPT skulle väl leverera endast det kunderna ville ha?

”Det var utgångspunkten. Men när det blir för åbolandsorienterat eller för österbottniskt så minskat relevansen på en massa andra ställen”, säger Nyberg.

Att beslutet om nedläggningen fattades just hösten 2021 har enligt Nyberg med en muntlig överenskommelse att göra. När SPT samarbetsförhandlade 2019 och ökade närvaron i regionerna bestämde ägarna att förbinda sig i minst två år till det nya upplägget. Efter det skulle både ägarna och SPT göra egna utvärderingar.

”Då var det nog ingen som tänkte att byrån skulle läggas ner, men under tvåårsperioden minskade kundernas behov av SPT:s innehåll.”

Samtidigt såg SPT:s ekonomi inte heller bra ut. Bolaget hade enligt Nyberg varit tvunget att höja kundernas avgifter och för det fanns inget intresse från kundernas sida.

Ända sedan starten har Svensk Presstjänst Ab fått stöd, både av staten och av Svenska Kulturfonden. Stödet uppgår sammanlagt till 2,2 miljoner euro. Nyberg säger att det fanns en genuin tanke om att SPT skulle bli mindre beroende av stöd i framtiden.

Hur tycker du att pengarna använts?

”Pengarna behövdes för att kunna göra det här försöket och jag tycker satsningen var värd det. Det var någonting som tidningshusen i Svenskfinland då behövde.”


Journalisten Jean Lindén jobbade i fjol på Nyhetsbyrån SPT:s Åboredaktion som var inhyst hos Åbo Underrättelser. Sedan januari i år fortsätter han jobba i samma kontor men nu som anställd på Åbo Underrättelser. ”Tiden på SPT gav mersmak att jobba på en redaktion igen”, säger Lindén som senast jobbade på ÅU för fyra år sedan. ÅU:s Nyhetschef Pia Heikkilä säger att tidningen hade stor nytta och glädje av SPT. ”Det var låga trösklar och lätt att framföra sina önskemål.” bild: Robert Seger

Anna Back var chefredaktör för Nyhetsbyrån SPT när den byggdes upp från noll hösten 2017. I en intervju för Journalisten sade hon då: ”Det här måste funka. Om det blir dåligt eller för smått så har vi bara en massa små finlandssvenska lokaltidningar och enbart Yle med nationella nyheter.”

Mindre än en månad efter att Nyhetsbyrån SPT lagts ner berättar Svenska Yle och Åbo Underrättelser (ÅU) om ett nytt samarbete: Från och med 1 mars publicerar ÅU Svenska Yles inrikes-, kultur- och sportnyheter i sin papperstidning. Det handlar om ett sex månader långt pilotprojekt.

Efter att Nyhetsbyrån SPT lades ner har det varit en utmaning att fylla ÅU:s papperstidning. Inrikesrapporteringen har mest bestått av ”pressmeddelandejournalistik”, säger ÅU:s nyhetschef Pia Heikkilä.

”Vi har inte haft resurser att göra mer.”

En ny personalresurs är ändå kollegan Jean Lindén som är tillbaka på Åbo Underrättelser efter en paus på fyra år. Förra året jobbade han på Nyhetsbyrån SPT. När ÅU meddelade att bolaget nyrekryterar sökte han och fick jobbet.

”Jag är nästan förvånad över alla glada tillrop över att jag är tillbaka. Ibland vet man inte om folk bryr sig om det man skriver.”

Pia Heikkilä ställer sig försiktigt nyfiken till samarbetet med Svenska Yle.

”Men pilotprojektet är inte oproblematiskt. Mångfalden kan minska i och med att Svenskfinland får färre röster.”


I Vasa följer Niklas Nyberg med intresse ÅU:s och Svenska Yles samarbete.

”I princip ska man inte uttala sig om pilotprojekt innan man sett vad de innebär på riktigt men ju mer jag funderar på det desto mer mångfacetterat blir det.”

I Svenska Yles rapportering om samarbetet kunde läsaren eller lyssnaren få uppfattningen att lösningen, ifall den upplevs som lyckad, kan sprida sig till andra svenskspråkiga mediehus.

”Man fick en bild av att vi väntar runt hörnet men jag är rätt skeptisk. HSS Media har inte ens tänkt i de här banorna och jag ser inte i nuläget att det är aktuellt för oss”, säger Nyberg.

HSS Media för diskussioner med andra mediehus om samarbete kring nyheter från Åboland och Åland men inget är ännu fastslaget. Samma gäller för KSF Media som även i framtiden ska ha nyheter från Österbotten, Åboland och Åland. Det säger Hufvudstadsbladets chefredaktör Erja Yläjärvi.

”De här fyra veckorna utan SPT har vi satsat på att få processerna på hemmaredaktionen att fungera. Tanken på samarbete finns, det kan bli aktuellt att hitta frilansar i de här områdena.”

Röster om SPT

”Jag trivdes väldigt bra. Jag jobbade från Åbo och hade Mikael Piippo som kollega. Vi satt på ÅU:s redaktion. Det var roligt, flexibelt och ett bra gäng. Det vi gjorde kändes meningsfullt. Vi servade redaktionerna med främst inrikesnyheter. Vi erbjöd mycket liverapportering, bland annat från coronapresskonferenserna.”

Jean Lindén, journalist på ÅU sedan januari 2022. Jobbade på Nyhetsbyrån SPT i 11 månader. 

”Man ser det lätt som en FNB- och SPT-grej. Men FNB hade blivit styvmoderligt behandlad av de finlandssvenska mediehusen som struntade i att utveckla FNB. STT (FNB:s moderföretag) blundade för att något sådant här kunde hända. Det fanns alltså ett behov av att göra något. Det enda vettiga var att sikta högt och jag försvarar definitivt de mål vi satte upp för SPT. Men gavs det möjligheter och tid till exempel att skaffa nya intäkter? 

Det sket sig med SPT och det var synd men när det fungerade var det jättebra. För ÅU har det hela tiden varit bra.”

Stefan Holmström, journalist på ÅU. Styrelsemedlem i Svensk Presstjänst Ab då nyhetsbyrån grundades.

 

”Det är jätteledsamt. Det var ett verkligt försök för mediehusen att samarbeta och att anpassa sig till de behov som fanns. Det är verkligen tråkigt för dem som jobbade där. 

Under alla de här åren, ända sedan FNB har det funnits en gemensam nämnare mellan mediehusen. Nu är den borta. Det är synd att man inte lyckades utveckla verksamheten. Jag hoppas på samarbete i någon annan form i framtiden.”

Anna Back, nyhetschef, ekonomi på HBL. Chefredaktör för Nyhetsbyrån SPT 2017–2018.

 

”Svensk Presstjänst har varit en viktig ingrediens i mediernas produktion och i projektsamarbete under hela 2000-talet. Nyhetsbyrån var inte ett misslyckande utan ett bra och ärligt sätt att testa om vi kan få läsarna med på det material som en finlandssvensk byrå producerar. 

Att nyhetsbyrån lades ner visar hur svårt det är att driva något tillsammans för att alla ska vara nöjda – och här utgår vi från läsarna. Det betyder inte att materialet skulle ha varit dåligt. Läsarrespons visar att man kan inte ha samma material i alla strutar.”

Patrik Stenvall, ledande nyhetschef på HSS Media. Styrelseordförande för Svensk Presstjänst Ab 2007–2019 och en av initiativtagarna till Nyhetsbyrån SPT.

 

“SPT:s journalisters insats har verkligen varit uppskattad på redaktionens verkstadsgolv. I dag publicerar vi kanske inte alltid samma mängd artiklar som tidigare, men tanken är inte att ersätta SPT ett till ett. Nu prioriterar vi hårdare enligt vad våra läsare är intresserade av. Att inte ha tillgång till SPT har på sätt och vis medfört en tydlighet. Det finns inga frågor om fördelning vill vi ha någonting ska vi fixa det själva.”

Tobias Pettersson, nyhetschef på Hufvudstadsbladet.

 

”Samarbetet mellan Åbo Underrättelser och Svenska Yle är en reaktion på att en svenskspråkig nyhetsbyrå lades ner. I sig är samarbete en positiv sak för de inblandade. Denna modell är säkert inte en lösning för HBL som har en annan profil. 

Om Yle ska lansera samma modell på finska leder det till en större mediediskussion, bland annat om STT. Det är en debatt som inte handlar om Svenskfinland.”

Erja Yläjärvi, chefredaktör för Hufvudstadsbladet och ansvarig utgivare för KSF Media.

 

”Man har lagt ner FNB och nu Svensk Presstjänst – i dag är det lokalt unikt material som gäller. Det väcker blandade känslor. Folktingets uppgift då som nu är att värna det svenska i Finland och att det finns nyheter på svenska är centralt. Det fungerar som ett sammanhållande kitt i Svenskfinland. Hur det görs är mer upp till de olika aktörerna.”

Markus Österlund, folktingssekreterare 2011–2020. Österlund var med och förordade att SPT skulle beviljas Undervisnings- och kulturministeriets statsstöd för nyheter på minoritetsspråk. Österlund uttalade sig om SPT på Publicistförbundets seminarium 14 december 2021.

 

”Alla projekt som Kulturfonden satsar fyrk på flyger inte och så gick det med SPT. I ansökningsskedet hette det att projektfinansieringen, som var ganska stor, behövdes för att få igång verksamheten i början. När projektfinansieringen var slut hölls byrån på benen bara ungefär nio månader. Det var synd att den inte klarade sig längre än så.

Det som retar mig är hur nyheten om nedläggningen höll på att gå helt under radarn. Om man skulle  ha lagt ner något annat finlandssvenskt skulle det ha varit ett helsikes liv i de finlandsvenska medierna om att det är en domänförlust och en röst som tystnar.”

Elli Flén, styrelsemedlem i Svenska Kulturfonden när Nyhetsbyrån SPT grundades och sökte om fondbidrag. Flén uttalade sig om SPT på Publicistförbundets seminarium 14 december 2021.