Tre sägs upp på Nyhetsbyrån SPT – anställd kallar samarbetsförhandlingarna ett spel för gallerierna

Tre av Nyhetsbyrån SPT:s tio anställda sägs upp: Korrespondenten i Sverige och två i Helsingfors. Flera reportertjänster flyttas till Vasa och Åbo – för att garantera verksamheten på lång sikt, säger styrelsen. Ari Sundberg fortsätter som vd och chefredaktör, från och med nu som ordinarie. 

Anställda är besvikna över processen, bristen på motiveringar och på att personalens motförslag inte diskuterats

Det var den 11 september som Svensk Presstjänst Ab meddelade att bolaget inleder samarbetsförhandlingar och att Pär Landor slutar som vd och chefredaktör. Målet med samarbetsförhandlingarna var att förnya organisationen och att hitta en modell för att kunna förmedla nyheter från Nyland, Österbotten och Åboland.

I en intervju för Journalisten sade styrelseordförande Tom Simola att målet med förhandlingarna var att ”så långt som möjligt diskutera olika lösningar tillsammans”. Han poängterade att Svensk Presstjänst egentligen är ett så litet bolag att man inte skulle behöva ha samarbetsförhandlingar men att man ville föra dem trots allt.

Samarbetsförhandlingarna avslutades 4 oktober, samma dag som Svensk Presstjänst Ab lämnade in sin ansökan om stöd till Undervisning- och kulturministeriet. 
 

Journalisten har talat med flera anställda på SPT som alla är besvikna. De säger att samarbetsförhandlingarna inte var några riktiga förhandlingar. 

”Vi gjorde ett genomarbetat motförslag till ledningen men det nonchalerades totalt”, säger journalisten Catariina Salo.

Styrelsen har beslutat att personalstyrkan skärs ner till nio personer. Av dessa ska två jobba i Åbo, två i Vasa och fem i Helsingfors. Av de fem i Helsingfors ska en sköta administrationen och en sportbevakningen. Det innebär att det sammanlagt finns fler allmänna reportrar i regionerna än i Helsingfors. 

SPT ska fokusera på ”inrikesnyheter av relevans för Svenskfinland, inrikesnyheter av finlandssvenskt intresse och finlandssvenska nyheter av allfinlandssvenskt intresse”, säger Ari Sundberg, vd och chefredaktör.

Att det skett ett skifte i fokus är tydligt. Ännu för ett år sedan rekryterades en Nordenkorrespondent i Sverige och två politiska reportrar i Helsingfors. Innan dagens besked hade SPT en journalist i Åbo, en i Malmö, ingen i Vasa och sju journalister i Helsingfors. En sportredaktör saknas. 

”Ingen seriös arbetsgivare rekryterar folk för att sedan sparka dem elva månader senare. Det är fullständigt obegripligt. Det finns ingen strategi, ingen långsiktighet och ingen vision”, konstaterar en anställd som vill vara anonym.

Personalens motförslag var en modell med en journalist i Åbo och en i Vasa, enligt ett roterande system med korrespondenter som skulle stanna på orten ett till två år. 

”I vårt förslag skulle regionaliseringen ha prövats gradvis i stället för att fatta förhastade beslut”, säger journalisten Linnea de la Chapelle.

Hennes kollega Erik Sandström ser en stor risk med att SPT regionaliseras så pass mycket på en gång.

”Det gör att innehållet kanske inte platsar lika lätt i kundernas flöde. Om man gjort förändringen stegvis skulle det minska riskerna för firman”, säger han. 

Mikael Piippo, SPT:s redaktör i Åbo, säger att den nya modellen inte är en vettig fördelning av resurserna. 

”Min uppfattning är att det händer mer saker av nationellt intresse i huvudstaden än i de nämnda regionerna. Med två journalister i Åbo blir det mer lokalt material och en större utmaning att producera innehåll som intresserar nationellt.”

 

SPT har ingen förtroendeman så alla anställda deltog i samarbetsförhandlingarna. Alla dem som Journalisten talat med säger att kommunikationen mellan ledningen och personalen kunde ha skötts bättre – både innan och under samarbetsförhandlingarna. De intervjuade påpekar att både ledningen och styrelsen bytts ut och att det funnits stor osäkerhet om byråns framtid och uppdrag.

Även den exakta målsättningen med samarbetsförhandlingarna har varit oklar. 

”Ledningen har poängterat att det i första hand inte handlar om att spara pengar och det är kanske en orsak att vi inte fått exakta summor på hur mycket som ska sparas in. Jag skulle gärna ha fått målsättningarna skriftligt”, säger Erik Sandström. 

Ari Sundberg säger att Svensk Presstjänsts och därmed även Nyhetsbyrån SPT:s ekonomi är tryggad 2020 ifall bolaget även i år beviljas statsstöd för tidningar på minoritetsspråk. År 2018 fick Svensk Presstjänst 400 000 euro av Undervisnings- och kulturministeriet och har i år sökt en lika stor summa. Nästa år betalar Svenska Kulturfonden ut sista delen av ett treårigt stöd. 

”Att man nu minskar på redaktionen samtidigt som man flyttar ut befattningar beror på att man inte ska behöva gå in för samarbetsförhandlingar om ett år igen. Man river av plåstret på en gång”, säger Ari Sundberg. 

Den anställda som vill vara anonym är förbannad. 

“Vi har alla jobbat hårt på att bygga upp nyhetsbyråns anseende och trovärdighet. Nedmonteringen av byråns närvaro i huvudstadsregionen kommer inte att stärka våra möjligheter att bevaka nyheter av riksintresse eftersom så gott som alla tunga beslut fattas i huvudstadsregionen där vi nu skär ner personalen till ett minimum.” 

Tom Simola säger att målsättningen i samarbetsförhandlingen hela tiden var att få en bättre geografisk spridning och att styrelsen redan från början bestämt att det ska vara två reportrar i Vasa och två i Åbo. 

”Klart att vi tittade på deras (personalens) motförslag men där fanns inga konkreta, långsiktiga lösningar eller alternativ. Inte var det desto mera än så. Det här är den enda lösningen på kort och lång sikt som garanterar att vi har bestående bemanning i regionerna.”

 

Men varför anställde ni tre personer i Helsingfors för elva månader sedan?

”Den frågan kan jag tyvärr inte svara på. Jag har ingen aning om läget just då.” (Tom Simola valdes in i styrelsen våren 2019.)

Den som kan svara på frågan är HSS Medias vd Niklas Nyberg som satt i styrelsen 2018 och som återvaldes i år. 

”Dels såg den ekonomiska situationen annorlunda ut, dels hade byrån en annan strategi och en annan målsättning. Det som man såg som en möjlig affärsplan, att hitta fler kunder utanför våra tidningshus, visade sig vara väldigt svår att genomföra.”

Vilket är ditt eget ansvar i uppsägningarna? 

”Bra fråga. Det känns alltid som en förlust att man inte lyckats fullt ut. Men samtidigt vet vi vilken förändring branschen ligger i. Vad väger tyngre? Vårt ansvar som styrelse är att säkerställa långvarig verksamhet för SPT och då måste man tyvärr fatta lite tyngre beslut ibland. Naturligtvis är det tråkigt.”

Den anställda som uttalar sig anonymt ser kritiskt på framtiden.

”Ägarna vet fortfarande inte vad nyhetsbyrån ska göra och varför. Det saknas en färdplan, strategi och en vision som tar fasta på hur vi når det målet. Svenskfinland skulle vara betjänt av en nyhetsbyrå som är på hugget och levererar egna riksnyheter av tyngd. Nu fuskar man bort den ambitionen genom att regionalisera halva redaktionen. SPT hotar att omvandlas till en artikeltjänstbyrå utan koppling till nyhetsagendan.”


Nyhetsbyrån SPT

  • Inledde sin verksamhet 1 november 2017.
  • Kunderna är KSF Media, (bl.a. Hufvudstadsbladet), HSS Media Ab (bl.a. Vasabladet) och Förlags Ab Sydvästkusten (bl.a. Åbo Underrättelser).
  • Drivs av Svensk Presstjänst Ab, som ägs av föreningen Svensk Presstjänst rf. 
  • Föreningens medlemmar är bland annat KSF Media Ab, HSS Media Ab och Förlags Ab Sydvästkusten.
  • I styrelsen sitter Tom Simola, Niklas Nyberg och Anna Hellerstedt (KSF Media).
  • Svensk Presstjänst Ab:s omsättning 2018 var 415 000 euro och resultatet 191 000 euro. I fjol fick bolaget 400 000 euro av Undervisnings- och kulturministeriet och 300 000 euro av Svenska Kulturfonden.
  • SPT har ett samarbetsavtal med den svenska nyhetsbyrån TT.

Fotnot:

Artikeln är redigerad kl. 16.54: Niklas Nyberg har inte sagt att Svensk Presstjänst inte skulle ha behövt föra samarbetsförhandlingar på grund av bolagets storlek. Tillagt: Tom Simola valdes in i Svensk Presstjänst Ab:s styrelse våren 2019.