Journalisten

Tio journalister mister jobbet då nyhetsbyrån SPT läggs ner

Det var i går, torsdag förmiddag, som de anställda på Svensk Presstjänst Ab fick beskedet via ett Teams-möte: bolaget likvideras, samtliga anställda sägs upp och Nyhetsbyrån SPT avslutar sin verksamhet sista december i år.

Orsakerna till nedläggningen är enligt styrelseordförande Tom Simola dels ekonomiska, dels att ägarna, vilka också är bolagets kunder, nu prioriterar eget unikt innehåll. 

Dagen innan beskedet kom hade redaktionen valt sin första förtroendeman någonsin, journalisten Mikael Sjövall. Han säger att beskedet kom som en chock för de anställda.

”Det fanns inga som helst nyheter eller indikationer på en nedläggning. Det känns ganska bittert.”

Fackavdelningen vid Hufvudstadsbladet uttrycker i ett gemensamt uttalande sin solidaritet med kollegerna på SPT: ”Beskedet kom som en överraskning också för oss. Vi önskar att antalet journalistjobb på svenska i Finland inte minskar. Journalistikens betydelse kan inte nog betonas.”


Nyhetsbyrån SPT inledde sin verksamhet 1 november 2017. Byrån var ett beställningsarbete av KSF Media och HSS Media. Nyckelpersonerna vid grundandet var HBL:s dåvarande chefredaktör Susanna Landor, SPT Ab:s dåvarande styrelseordförande Patrik Stenvall och KSF Medias dåvarande vd Svante Wahlbeck

”Det här är en satsning på kvalitet och på framtidens journalistik”, sade Susanna Landor då.

Vid grundandet av den nya nyhetsbyrån gick man bakom ryggen på en del av Svensk Presstjänst Ab:s styrelse – för att inte nyhetsbyrån FNB och STT skulle få nys om planerna.  Svensk Presstjänst Ab hade grundats 2014 för att förmedla nyhetstjänster till de finlandssvenska mediehusen och hade i början en till två anställda. Nyhetsbyrån FNB lades ner 31 december 2017.

I dag står det klart att satsningen på SPT inte bar sig. Trots ett statligt stöd på mellan 350 000 och 400 000 euro per år, trots betydande stöd från Svenska Kulturfonden under de tre första åren och trots intäkter från ägarbolagen KSF Media, HSS Media och ÅU Media.

Styrelseordförande Tom Simola, som ännu i slutet av augusti i år pratade om en rekrytering av en ny vd och om diskussioner som skulle föras om Nyhetsbyrån SPT:s innehåll, säger att beslutet om en likvidation fattades gemensamt av ägarna. 

”Mediehusen har bedömt att man vinner på att ha eget unikt material”, säger han.

Enligt Simola är konceptet med en nyhetsbyrå problematiskt i sig.

”Nyhetsflödet är snabbt och nyhetsbyrån blir en mellanhand. Visst har SPT haft egna nyheter men deskfunktionen har handlat om att samla ihop aktuella nyheter och förmedla dem åt kunderna.”

Simola poängterar också att ekonomin för Nyhetsbyrån SPT varit en utmanande konstruktion i och med att 60 procent av intäkterna bestått av bidrag och att kunderna är så få.

Men visste man inte detta redan i början?
”Jag kom till styrelsen 2019 och har svårt att uttala mig om det som hände före det.”

Efter att Tom Simolas valdes in i styrelsen inleddes samarbetsförhandlingar vid SPT hösten 2019. Då skulle nyhetsbyrån fokusera på de största kunderna och lägga mindre energi på att hitta nya kunder och verksamhetsformer. Bevakningen i Åbo och Vasa förstärktes samtidigt som tre journalister sades upp. Nu har HSS Media gett besked att de grundar en egen lokalredaktion i Helsingfors. I Hufvudstadsbladet (28.10.2021) uppger chefredaktör Erja Yläjärvi att HBL också i fortsättningen ska bevaka regionerna och de svenskspråkiga områdena.

”Vi måste hitta ett sätt att kompensera för det här bortfallet. Men det ger oss samtidigt en bättre möjlighet att satsa på en helt egen agenda”, säger hon för HBL.

Hur det ska bli för Åbo Underrättelser som i sin papperstidning haft en hel del nationellt material från SPT är för tillfället oklart.

”Nu är vi tvungna att hitta dessa nyheter någon annan väg. Vi kommer nog att hitta en lösning”, säger Simola.

Är det här slutet för det finlandssvenska mediesamarbete?
”Inte tar samarbetet slut här. Men mycket handlar om vad respektive hus har för strategi och hur man vill profilera sig. Mycket handlar om hur KSF och HSS vill profilera sina produkter. Det är upp till var och en att välja sin väg framöver.”

Svensk Presstjänst Ab har förutom en nyhetsbyrå upprätthållit tjänsten Mediespråk och haft två språkvårdare som arbetat med och hos kunderna KSF Media och HSS Media. Enligt Tom Simola finns en stor vilja att fortsätta samarbeta kring språkvården.

”Vi tycker alla att det är viktigt att hitta gemensamma lösningar för den.”

Mikael Sjövall ser nedläggningen av SPT som en domänförlust för finlandssvenskarna.

”Ju färre journalistiska röster vi har i Svenskfinland, desto mer likriktat blir det.”

Sjövall säger att det är ödets ironi att nedläggningsbeslutet kommer kort efter att tankesmedjan Magma, med finansiering från Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner, inlett en utredning över mediesamarbete i Svenskfinland. 

Likvidationen kommer att skötas av en utomstående likvidator, Christel Finne på bolaget Fondia, och processen beräknas ta sex månader. Nyhetsbyråns verksamhet slutar ändå vid årsskiftet. Enligt tf vd Henri Forss

har bolaget inga egentliga skulder och det egna kapitalet kommer att räcka för att täcka kostnaderna som uppstår under nedläggningen.

På frågan om personalen kommer att få anpassningsstöd eller utbildning vill styrelseordförande Tom Simola inte svara. 

”Styrelseansvaret övergår till en likvidator som sköter resten av processen.”

Hur tycker du man ska behandla personalen vid uppsägningen?
”Det är mycket beklagligt att det gått så här. Jag tycker man ska följa de regler som finns.” 

Mikael Sjövall hoppas att arbetsgivaren ska visa att den är ansvarsfull och komma personalen till mötes.

”Det är anmärkningsvärt att man startar en ny nyhetsbyrå med buller och bång, kör för fullt i fyra år och sedan ger kalla handen åt personalen.”

Nyhetsbyrån SPT

Inledde sin verksamhet 1 november 2017.
Har i dag sex fast anställda journalister, fyra journalister med tidsbunden anställning plus en inhoppare. Svensk Presstjänst Ab har ytterligare två fast anställda språkvårdare, en språkvårdare med tidsbunden anställning och en tf vd.
Kunderna är KSF Media, HSS Media och ÅU Media.
Drivs av Svensk Presstjänst Ab, som ägs av föreningen Svensk Presstjänst rf.
Föreningens medlemmar är bland annat KSF Media Ab, HSS Media Ab och ÅU Media.
Svensk Presstjänst Ab:s omsättning 2020 var 414 000 euro och resultatet 10 600 euro.
2021 beviljades bolaget 375 000 euro av Undervisnings- och kulturministeriet.