Tutkittua

Nainen on hyvin harvoin uutisen pääaihe

Naiset pääsevät suomalaisessa mediassa esille hieman aiempaa useammin, mutta ylpeilyn aihetta meillä ei ole.

Tämä käy selväksi kesällä ilmestyneistä Global Media Monitoring Project 2020 -raporteista, joissa käsitellään naisten näkyvyyttä eri maiden mediassa. GMMP-raportteja on laadittu vuodesta 1995 asti viiden vuoden välein, ja Suomi on ollut mukana alusta asti. Tänä vuonna projektiin osallistui 116 maata. Suomen raportin koordinaattorina toimi Jonita Siivonen Helsingin yliopiston Social- och kommunalhögskolanista.

Kansainvälisen tutkimuksen aineisto koostui uutisista, jotka oli julkaistu 29. 9. 2020. Niitä kertyi eri puolilta maailmaa yhteensä 30 172 kappaletta.

Tuloksista selvisi, että ainakaan kansainvälisesti naisten asema mediassa ei ole kohentunut. Uutisissa käsitellyistä tai ääneen päässeistä ihmisistä vain 24 prosenttia oli naisia. Luku on sama kuin vuonna 2010.

Suomessa on tapahtunut pientä edistystä. Meillä 33 prosenttia uutisten kohteista tai lähteistä oli naisia. Se on enemmän kuin aiempina vuosina, mutta vain yhden prosenttiyksikön verran. Alimmillaan naisten osuus oli 20 prosenttia ensimmäisessä GMMP-tutkimuksessa vuonna 1995.

Vaikka naiset saavat Suomessa enemmän näkyvyyttä kuin Euroopassa keskimäärin, Pohjoismaiden joukossa olemme hännillä Norjan kanssa. Ruotsissa naisten osuus uutisissa oli 38 prosenttia eli tuntuvasti enemmän ja Grönlannissa peräti 41 prosenttia.

Suomessa naisten näkyvyys on erityisen heikkoa tietyillä aloilla. Uutisten asiantuntijoista 25 prosenttia oli naisia. Yli 50-vuotiaista mediassa esiintyvistä ihmisistä vain 15 prosenttia oli naisia. Ainoastaan kuudessa prosentissa uutisista nainen oli pääaiheena. Yleensä naisen tehtävänä oli toimia silminnäkijänä tai kansan äänenä. Naisen perherooli mainittiin yli kaksi kertaa useammin kuin miehen.