Kuolleita

Eteenpäin katsova realisti

Kuolleita: Liisa Alastalo-Löppönen

Ahjon toimitussihteerinä pitkän työuran tehnyt Liisa Alastalo-Löppönen kuoli 19. 8.Helsingissä. Hän oli syntynyt 3. 6. 1949 Sippolassa.

Alastalo-Löppönen työskenteli Metallityöväen liiton Ahjo-lehdessä toimittajan, toimituspäällikön ja toimitussihteerin tehtävissä vuodesta 1979 eläkkeelle siirtymiseensä saakka vuonna 2009. Toimittajaura alkoi 1972 Valkeakosken Sanomissa. Ennen Ahjoa hän oli Suomen Sosialidemokraatin eduskuntatoimittajana.

Hän oli eteenpäin katsova realisti. Lehdistön ja viestinnän monissa murroksissa hän muistutti innokkaimpia ideoijia resursseista. Hän oli voimia kokoava, positiivinen ja näkemyksiä sovitteleva.

Odotukset tarjotulle jutulle olivat tarkkoja, mutta luovuudelle jäi sijaa. Hän luotti kollegoihinsa, mutta ei epäröinyt tarttua jutun puutteisiin.

Hän oli erittäin kiinnostunut yhteiskunnan kehityksestä, työelämän murroksesta ja ihmisten pärjäämisestä. Hän pohdiskeli asioita ja yritti löytää reitin ratkaista ongelmia.

Liisa puolusti oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Hänessä eli myös feministi. Lukijoista naisia oli viidennes, heille hän halusi antaa äänen.