Journalisten

Omställningsförhandlingarna klara — sex tillsvidareanställningar avslutas på Hufvudstadsbladet Ab – ”Stor oro bland personalen för vem som drabbas näst”

Daniel Björklöf är huvudförtroendeman för de grafiska tjänstemännen på Hufvudstadsbladet Ab. ”Vi tappar hela vår utvecklingsavdelning i Helsingfors”, säger han.

Omställningsförhandlingarna på Hufvudstadsbladet Ab har avslutats och slutresultatet är nedslående för personalen. Sex tjänster avslutas, det vill säga hela utvecklingsavdelningen läggs ned. Ingen av de uppsagda verkar få jobb inom Bonnier News framöver, säger huvudförtroendeman Daniel Björklöf till Journalisten.

”Vi tappar hela vår utvecklingsavdelning i Helsingfors och det är meningen att Bonniers utvecklingsavdelning i Sverige ska ta över de arbetsuppgifterna.”

Vi sitter på ett kafé ett stenkast från Mannerheimvägen 18 i Helsingfors, där Daniel Björklöf i två veckor suttit i förhandlingar med arbetsgivarparten.

”Redan i början av förhandlingarna såg allting dystert ut. Arbetsgivaren hade slagit fast ett sparbehov på flera hundratusen euro. Summan är så stor att det egentligen inte fanns några andra alternativ på bordet än att spara”, säger Daniel Björklöf.

Björklöf är huvudförtroendeman för de grafiska tjänstemännen på Hufvudstadsbladet Ab. Björklöfs närmaste kollegor jobbar inom it-stöd, utveckling, prenumerationsservice och annonsförsäljning.

Personalen har inte förhandlat direkt med de nya ägarna på Bonnier News utan med vd Anna Hellerstedt och HR-chefen Peter Valkama från Hufvudstadsbladets ledningsgrupp.

Anna Hellerstedt säger att uppsägningarna hänger ihop med ett beslut att ta i bruk Bonnier News tekniska plattformar.

”Behovet av lokalt utvecklade tekniska lösningar kommer att upphöra. Det är ett strategiskt beslut inom koncernen och är inte kopplat till individuella arbetsprestationer inom utvecklingsavdelningen. Utvecklingsteamet har gjort ett utmärkt och väldigt uppskattat arbete under många år”, skriver Hellerstedt i ett svar till Journalisten per e-post.


Journalisten gick i augusti 2023 ut med nyheten att Bonnier News vd Anders Eriksson ser det som troligt att det blir uppsägningar inom administrationen på Hufvudstadsbladet Ab.

Då sade Daniel Björklöf att han hoppades på att nedskärningar kunde undvikas genom att hitta gemensamma lösningar via diskussioner mellan arbetsgivare och personal.

Björklöf säger att sättet att styra bolaget  idag känns annorlunda jämfört med det förnyelsearbete som pågått ända sedan Anna Hellerstedt blev vd för Hufvudstadsbladet Ab år 2018 (dåvarande KSF Media).

”Jag känner mig lite lurad. Det var meningen att vi skulle jobba hårt tillsammans och vi skulle arbeta för gemensamma mål. När den nya vd:n inledde sitt strategiarbete var det en helt annan ton än det är i dag.” 

Daniel Björklöf beskriver sättet att arbeta då som ”svenskt” – att diskutera med och lyssna på hela personalen och tillsammans komma fram till strategi och mål. Då var stämningen i huset försiktigt positiv.

”Nu tycker jag att vi går åt det motsatta hållet. Det tas beslut, men vi vet inte vad besluten grundar sig på utom att vi får höra att det ska sparas. Det som har överraskat mig mest är att de här förändringarna sedan i somras (då Bonnier blev majoritetsägare) har framskridit så raskt.”


Daniel Björklöf säger sig uppskatta Anna Hellerstedts stil att leda det strategiska arbetet hittills. Det som sker nu i och med omställningsförhandlingarna är ett avbräck på den vägen.

”Det blir lite brist på förtroende – alla har lite samma känsla, att det talas om något men vi får inte höra vad det är fråga om. Och det är en dålig sak eftersom vi är ett litet mediehus.” 

Nu avslutas alltså tjänsterna för programmerarna och kodarna på utvecklingsavdelningen i Helsingfors – och utvecklingen av appar och webbtjänster flyttas till Sverige. 

”Vi vet att det finns mycket teknisk expertis på Bonnier i Sverige, men vårt utvecklingsteam här i Finland har väldigt hög kompetens och har i många år lyckats väldigt väl. Därför är vi överraskade över att arbetsgivaren bara vill fokusera på att spara pengar.”

De som arbetar med it-stödtjänster och kundtjänst på Mannerheimvägen 18 drabbas inte direkt i de nyss avslutade omställningsförhandlingarna. Journalisterna på Hufvudstadsbladet Ab:s tre tidningar Borgåbladet, Hbl och Västra Nyland omfattades inte heller av förhandlingarna.

”Men det här skapar förstås en stor oro inom alla avdelningar i bolaget. Kommer det nya omställningsförhandlingar i framtiden och vilken avdelning står i så fall följande i kö?” säger Daniel Björklöf.

Anna Hellerstedt svarar inte direkt på Journalistens fråga om det kan det bli omställningsförhandlingar i övriga avdelningar.

”Nu har vi fokus på att få till den första delen av integrationen och sett ur Bonnier News synvinkel så kommer vi att drivas som andra titlar inom Bonnier News, det vill säga med gemensamma system och utvecklingsresurser, men med starka egna titlar och fokus på den egna unika journalistiken”, skriver Hellerstedt.

Bonnier News är Sveriges största tidningsägare – Daniel Björklöf, har du hört om några löften om att dina kolleger kunde få ett nytt jobb inom koncernen?

”En av mina första frågor till arbetsgivaren under förhandlingarna var ”finns det jobb inom koncernen som de uppsagda personerna kunde söka” – tyvärr var beskedet att det inte finns några verkliga alternativ.”

Så här svarar vd Anna Hellerstedt, på frågan om det går att ordna jobb inom koncernen för kodarna och programmerarna:

”För de som är intresserade att undersöka eventuella öppna tjänster inom Bonnier News har vi en kontaktperson som är insatt i Bonnier News behov och de berörda uppmanar vi att ta direkt kontakt med den personen.”

Artikeln har uppdaterats 13.2. klo 17.15 med kommentarer av Anna Hellerstedt, vd på Hufvudstadsbladet Ab.