Journalisten

Nordiska journalistcentret bjuder ukrainska journalister på studiebesök till Danmark

Nordiska journalistcentret, NJC, ska i två nya projekt stödja ukrainska journalister och journalistikstuderande.

”Vi kommer att arrangera en veckas studiebesök till Danmark för en grupp journalister där de får bekanta sig med hur medier fungerar i Norden”, berättar John Frølich, ledare för Nordiska journalistcentret i Århus.

På programmet finns bland annat medieetik och hur nordiska medier arbetar med digitaliseringen.

Det är inte svårt att föreställa sig att många ukrainska journalister blivit utmattade och upplever stark stress över all rapportering om Rysslands anfall mot hemlandet.

”En paus från jobbet är en av de viktigaste frågorna för ukrainska journalister”, säger Frølich.

”Ukrainska journalister har sagt till oss att de har stort behov av att träffa kollegor från andra länder. De vill berätta om hur de upplever kriget och hur det är att vara journalist i Ukraina i dag.”

Enligt John Frølich är det möjligt att NJC  i ett senare skede ordnar studieutbyten också till de andra nordiska länderna.

”Jag hoppas att utbytet kan leda till att de redaktioner som inte har korrespondenter på plats i Ukraina kan få en bättre inblick i landet och en möjlighet att bevaka Ukraina via kontakten till de ukrainska journalisterna”, säger Frølich.

Nästa år kommer NJC att arrangera ett studieprogram i medieläskunnighet i samarbete med ukrainska universitet och andra partners. Målgruppen är ukrainska journalistikstuderande och journalistiklärare.

”Via workshops delar vi med oss av kunskap om hur det går att skilja på fejk och fakta i en polariserad nyhetsström. Deltagarna får fördjupad kunskap om misinformation och desinformation och hur det går att avslöja propaganda i medierna.”

NJC:s två Ukraina-projekt finansieras via ett bidrag från Nordiska ministerrådet. Med bidraget på omkring 335 000 euro stöder NJC också oberoende ryska medier i Nordens närområden och ryska journalister i exil.

Lue lisää aiheista: