Journalisten

Ambitiösa klimatmål inte ett hinder för Hbl:s läsarresor

”Drömseglats till Amalfi & Sicilien med HBL.”

HBL-läsarresa: Sagobokslandskap i Italien och Schweiz.”

Hufvudstadsbladet har den senaste tiden annonserat stort om läsarresor till bland annat Västindien och Sicilien. Att man reser ”med Hbl” innebär enligt resebyrån Tema att resan inkluderar en svenskspråkig guide. Tema, som planerar resorna för Hbl, upplever att samarbetet med tidningen funkar bra och även fungerar som reklam för resebyrån.

Förra året pratade Journalisten med de finlandssvenska mediehusen om klimatmål. KSF Medias vd Anna Hellerstedt sade då att ”det är viktigt att mediebranschen i Finland agerar nu istället för att vänta på att andra ska lösa problemen.”

Hon berättade även att man bytt till grön el, satt sopsortering på plats och att redaktionens bil är en hybrid.

Medieförbundet har tidigare meddelat att man strävar efter att vara koldioxidneutrala senast 2030.

Men hur går läsarresorna ihop med de ambitiösa klimatmålen? Anna Hellerstedt svarar på några av Journalistens frågor via e-post. Enligt henne vill man erbjuda prenumeranterna samarbeten med annonsörer som erbjuder sådant som passar läsarna.

”En sådan kategori är den som faller inom ramen för resor, nöjen och kultur. Under coronapandemin var den här kategorin mycket hårt drabbad, men nu ser vi att den växer sig stark igen och det är överlag en bra sak för Finland.”

Ser du läsarresorna som en separat grej eller är de ändå en del av KSF Medias totala utsläpp?

”Detta är ett komplext område, med både direkta och indirekta utsläpp. Jag ser också fortsättningsvis att det är viktigare att ta steg mot målet 2030, än att försöka lösa allt på en gång. För mediebranschen som helhet, finns det stora frågor att hantera framåt och där ser jag exempelvis tryck- och distributionsprocessen som en ytterst viktig dimension i detta”, skriver Hellerstedt.