Journalisten

Personalminskningar genom överenskommelser både på KSF Media och ÅU Media

I december pågick omställningsförhandlingar på KSF Media. Förhandlingarna gällde printteamet. 

”Slutresultatet är att vi minskar antalet fastanställningar med två. Vi undvek direkta uppsägningar, minskningarna gjordes genom överenskommelser. Det skedde också två förändringar av arbetsbilder”, säger Hufvudstadsbladets chefredaktör Erja Yläjärvi

En av orsakerna till förhandlingarna går att hitta i layoutprocessen. Layouten görs genom halvautomatisering och alla KSF Medias titlar layoutas nuförtiden i Helsingfors. Som en följd av detta och av omställningsförhandlingarna minskar KSF Media också kraftigt i antalet inhoppartimmar för layouten.

”Det tekniska arbetet kring layout har minskat. Alla som gör layout i dag är layoutjournalister”, säger Yläjärvi.


På ÅU Media, som ger ut Åbo Underrättelser och Pargas Kungörelser, pågick omställningsförhandlingar i januari. Också på ÅU Media sker minskningar i personalen genom överenskommelser. 

ÅU Medias vd Tom Simola ger inga kommentarer till Journalisten. På frågan om varför svarar han ”inga kommentarer”. Tidigare har han ändå kommenterat omställningsförhandlingarna för Yle Åboland (3.2.2023)

Enligt Yles artikel leder förhandlingarna inte till några uppsägningar. I artikeln säger Simola att bolaget ”förverkligar två frivilliga arrangemang, personalarrangemang som hänger ihop med förändringarna i ombrytningen”.

Journalisternas förtroendeperson Annina Suominen säger att det är bedrövligt att personalstyrkan minskar och att det troligen kommer att påverka arbetsmängden för dem som är kvar på redaktionen.

”Stämningen är sorgsen. Det är också svårt att förstå att det var så viktigt att ha omställningsförhandlingar just nu – förberedelserna för Åbo Underrättelsers 200-årsjubileum (år 2024) pågår för fullt.”

ÅU Medias styrelseordförande och Stiftelsen för Åbo Akademis skattmästare Lasse Svens har inte heller velat kommentera förhandlingarna.

I december skrev Journalisten att det bland personalen finns en utbredd förtroendebrist för chefredaktören. Vad har bolaget gjort för att åtgärda frågan?
”Jag har ingenting att tillägga till den frågan heller”, säger Svens.