Kustannusala

Aalto-yliopisto puolittaa taidekirjojen kustantamon henkilöstön. Kustantamo julkaisee jatkossa pelkkiä väitöskirjoja    

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa toimiva Aalto ARTS Books on tänä vuonna viettänyt 500 toimitetun teoksen juhlavuottaan. Sen kirjat ovat saaneet kotimaisia ja kansainvälisiä palkintoja. 

Aalto-yliopistossa päättyivät 14. joulukuuta muutosneuvottelut, jotka koskivat Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa toimivan Aalto ARTS Books -julkaisuyksikön henkilökuntaa.  
 
Neuvotteluiden seurauksena yksikön neljästä tehtävästä kaksi päättyy vuoden 2023 lopussa, eli kaksi henkilöä on irtisanomisuhan alla. Tehtävissä työskentelevät pyritään uudelleensijoittamaan muihin tehtäviin Aallon organisaatiossa.  
 
”Meillä on uudelleensijoittamisvelvoite. Vaikka en pysty täysin lupaamaan, uskoisin, että isossa yliopistossa avautuu vuoden aikana tehtäviä, joihin he haluavat siirtyä”, sanoo Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulua johtava dekaani Tuomas Auvinen.  
 
Aalto ARTS Booksin henkilöstöön kuuluu kustannuspäällikkö, kustannustoimittajia sekä myynti- ja markkinointikoordinaattori. Yksikkö julkaisee taiteeseen, muotoiluun ja arkkitehtuuriin liittyviä tutkimusteoksia, oppi- ja käsikirjoja, taidekirjoja, yleistajuisia teoksia sekä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun väitöskirjoja. 

Tänä vuonna kustantamo on viettänyt 500 toimitetun teoksen juhlavuottaan, ja sen kirjat ovat saaneet kotimaisia ja kansainvälisiä palkintoja. 

Vuoden 2024 alusta yksikkö keskittyy visuaalista erityisosaamista vaativien väitöskirjojen julkaisuun.  

“Muutoksissa on vuoden siirtymäaika, koska yliopisto haluaa kunnioittaa voimassa olevia kustannussopimuksiaan”, Auvinen sanoo.  

Auvisen mukaan muutosneuvottelujen taustalla on se, että koko yliopisto ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu ovat viime vuosina kasvattaneet opiskelijamääriään Suomen nykyisen hallitusohjelman tavoitteiden mukaan.  
 
Valtion rahoitus yliopistolle on kuitenkin pysynyt samana.  
 
“Siksi meidän täytyy miettiä, mitkä ovat ihan ehdottomia ydintehtäviä ja keskittyä niihin. Kahden viime vuoden aikana olemme uudistaneet opetusta ja leikanneet kurssitarjontaa. Tämä on jatkumoa, jossa sopeutamme toimintaa ja henkilöstöä taloudellisiin resursseihin”, Auvinen sanoo.   


Muutosneuvottelujen alkaessa 28. marraskuuta Aalto-yliopisto ennakoi mahdolliseksi vähennystarpeeksi enintään kaksi henkilöä. Muutosneuvotteluja koskevassa tiedotteessaan se kertoi pyrkivänsä “keskittymään ydintehtäviinsä” ja “organisoimaan toimintansa ydintehtäviä parhaiten tukevaksi”.    

Tuomas Auvinen, miksi julkaisutoiminta ei ole ydintehtävä eikä sitä tukevaa toimintaa?  

“Varmaan se olisi ydintoimintaa tukevaa toimintaa, mutta yliopiston keskeisimpiä asioita ovat opetus ja tutkimus. Kun joudumme karsimaan niistäkin, meillä ei ole mahdollisuutta panostaa tappiolliseen kaupalliseen julkaisutoimintaan”, Auvinen sanoo.    

“Se ei tarkoita, etteikö julkaisutoiminta olisi ollut tärkeää ja ansiokasta, mutta joudumme  priorisoimaan.”  
 
Miten varmistatte, että Aalto ARTS Booksin aiempaan nähden puolittuvat henkilöstöresurssit riittävät siihen, mitä yksikön on jatkossa tarkoitus tehdä?  

“Yksikkö julkaisee nytkin visuaalisia väitöskirjoja, ja tiedämme aika hyvin, mikä niiden vuosittainen julkaisumäärä on.  Uskomme, että yksikköön jäävät kaksi kustannustoimittajatyyppistä henkilöä riittävät siihen, että väitöskirjajulkaisut voidaan tehdä laadukkaasti.”    

Miten kustantamon toiminnan supistaminen vaikuttaa sen alihankkijoihin?  

“Työtä on tehty pitkälti kustantamon sisällä. Toki jonkin verran graafikoita ja ulkoisia freelancereita on käytetty, mutta tämä lienee kuitenkin heidän työskentelyssään aika pieni osa.”  

Auvinen ei usko Aalto ARTS Booksin toiminnan supistamisen vähentävän yliopistossa tehtävän työn näkyvyyttä tai vaikuttavuutta.  
 
“Tutkimusten julkaiseminen on merkityksellistä, mutta näkemyksemme mukaan vertaisarvioiduissa journaaleissa ja kaupallisten tiedekustantajien kautta kyetään saavuttamaan ehkä jopa parempaa näkyvyyttä ja vaikuttavuutta kuin oman kustantamon kautta, ainakin joidenkin julkaisujen osalta. ARTS Books on julkaissut vain pienen osan siitä, mitä meidän tutkijamme ja professorimme julkaisevat.”  
  
Hänestä tilanteessa on myönteistä se, että visuaalisten väitöskirjojen julkaisutoiminta jatkuu.
 
“Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun väitöksissä on vahvasti visuaalisia elementtejä, joita ei perinteisillä väitöskirjojen julkaisualustoilla voida hoitaa. Toivon myös, että muutos kannustaa tutkijoitamme ja professoreitamme lähtemään kansainvälisiin tiedekustantamoihin ja saamaan työtään näkyviin niiden kautta.”    

Miten akateeminen henkilöstö suhtautuu oman koulun julkaisukanavan sulkeutumiseen?  

“Totta kai ihmiset ovat pahoillaan siitä, että pitkään jatkunut erittäin laadukas toiminta päättyy. Mutta he ovat itsekin joutuneet tekemään opetusuudistusta ja ymmärtävät tilanteen, jossa olemme.”  


Muutosneuvotteluissa Aalto ARTS Booksin henkilöstöä edustaneen luottamushenkilö Esko Niemen mukaan neuvottelut päättyivät erimielisinä. Henkilöstö esitti neuvotteluiden aikana vaihtoehtoisia säästösuunnitelmia, mutta työnantaja ei hyväksynyt niitä.

Niemen käsityksen mukaan ARTS Booksin toiminnan supistamisella saavutettavat säästöt ovat pienet verrattuna siihen, mitä samalla menetetään.

“Siellä on yhteen hitsautunut ja hyvähenkinen tiimi, jolla on hyvin syvällistä ja jäsenneltyä tietoa ja osaamista siitä, miten aivan erityislaatuisia teoksia kustannetaan”, Niemi sanoo.

Niemen mukaan Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun henkilöstö oli tietoinen säästöpaineista, mutta säästöjen kohdentuminen juuri ARTS Booksiin tuli sen työntekijöille yllätyksenä.

Neuvotteluiden seurausten selvittyä yksikön henkilöstön ja heidän puolestaan neuvotelleiden tunnelma on luonnollisesti pettynyt.

“Olen tosi pahoillani siitä, että tämä meni näin kuin meni. Myös moni muu kustantamon toimintaa tunteva on ilmaissut minulle olevansa sen alasajosta hyvin pahoillaan”, Niemi sanoo.