Media-ala

Anna Hellerstedts makes företag gjorde affär med KSF Media

Anna Hellerstedt förstår att samarbetet mellan KSF Media och hennes makes företag 8 Media Ventures väcker frågor. ”Jag har självklart valt att jäva mig i frågan från dag ett. Jag har varken varit med i diskussioner eller förhandlingar, dessa har förts med KSF Medias styrelseordförande och försäljningsdirektör och vd på 8MV”, säger hon.

För en dryg vecka sedan lade företagaren Jarkko Nordlund, MTV:s tidigare vd, upp ett foto på Linkedin där han tillsammans med kollegan Sami Vikback och KSF Medias försäljningsdirektör Andreas Rundlöf poserar intill ett porträtt av Amos Anderson

”Välkommen KSF Media till 8MV Familjen”, skriver Nordlund. 

I inlägget berättar han att bolaget 8 Media Ventures nyss undertecknat ett långvarigt samarbetsavtal med KSF Media. Nordlund är styrelseordförande för 8 Media Ventures (8MV) och en av bolagets grundare. Nordlunds fru heter Anna Hellerstedt och hon är vd för KSF Media. Hennes kontor ligger strax intill rummet där fotot är taget.

Hellerstedt säger att hon jävat sig från dag ett och varken deltagit i diskussioner eller förhandlingar.

”Vi har haft en kinesisk mur. Jag har inte pratat med frun om affären. Alla diskussioner har gått mellan Stefan (Björkman, styrelseordförande för KSF Media), Sami och Andreas”, säger Nordlund.

Stefan Björkman anser att tanken på att affären kan se ut som vänskapskorruption är långsökt. 

”Det är två aktiebolag som gjort kontrakt med varandra och det är normal verksamhet.”

Nordlund konstaterar också att marknaden är liten och att ”alla känner alla”. Företaget 8 Media Ventures samarbetar även med MTV och Nordlund säger att han inte fått affären med dem heller på grund av sina kopplingar utan tack vare en bra affärsidé.

Vad är det då mediebolagen ska samarbeta kring?

Nordlunds företag sysslar med något som kallas Media for Equity. Det handlar om en investeringsform där 8 Media Ventures köper en del av uppstartsföretag, inte med pengar utan med mediesynlighet. Investeringsbolaget erbjuder sedan mediesynlighet via olika samarbetsföretag, vilket gör uppstartsföretaget mer känt. Senare, ofta i samband med en ny finansieringsomgång eller då uppstartsföretaget säljs, får både investeraren och mediebolagen pengar.

Ifall uppstartsföretaget inte lyckas finns det en risk att ingendera får sina pengar.

Björkman säger att KSF Media gått med i affären eftersom bolaget vill testa en ny innovativ intäktskälla.

”Vi når annonsörer som vi sannolikt inte skulle nå utan det nya konceptet. Marginalkostnaden är liten och därför är vår risk väldigt begränsad.”

Hellerstedt konstaterar på ett allmänt plan att KSF Media ständigt letar efter nya affärsmöjligheter.

”Under de senaste åren har vi testat flera saker både för att utveckla annonsaffären och prenumerationsaffären. Ett sådant exempel är att börja bygga upp digitala utereklamskyltar runt om i Nyland, vilket visat sig fungera väldigt bra. Att stå still och inte testa nya vägar framåt, är inte ett alternativ”, säger Hellerstedt.

För 8 Media Ventures innebär samarbetet med KSF Media att man kan erbjuda mediesynlighet på en finlandssvensk marknad. 

”Genom HBL, Västra Nyland och Östnyland är vi intressantare för våra alla våra kunder som vill få mediesynlighet på svenska i Finland”, säger Nordlund.

Lina Laurent