Journalisten

Frilansare uppmanas förhandla upp sina arvoden

De stigande konsumentpriserna sätter frilansares lönsamhet på prov. De nuvarande rekommendationerna för frilansarvoden baserar sig på en marknadsundersökning från 2020. Nu inväntar Finlands frilansjournalister, SFJ, resultat både från höstens marknadsundersökning och från kollektivavtalsförhandlingarna innan rekommendationerna eventuellt justeras.

”Vi diskuterar kontinuerligt situationen och uppmanar våra medlemmar att förhandla upp arvoden med sina uppdragsgivare. Det är sällan någon lätt uppgift, eftersom frilansare står ensamma mot stora mediehus, som till stora delar själva dikterar villkoren för ersättningar”, säger Maria Markus, ordförande för SFJ och själv frilansjournalist.

I Journalisten 6/2022 skrev Petri Savolainen, intressebevakningsdirektör på Journalistförbundet, en kolumn där han uppmanade frilansare att byta ut uppdragsgivare som betalar dåligt mot sådana som betalar bättre.

”Det låter som en förnuftig strategi och något som jag själv också gjort i viss mån. Samtidigt vet jag av egen erfarenhet att det finns artikelämnen som är lockande att göra, trots att arvodet är lågt”, säger Markus.

Hon påminner om att förbundet ordnar kurser, bland annat i förhandlingsteknik, för att backa upp sina medlemmar.

”Generellt lönar det sig att odla långvariga samarbetsförhållanden med uppdragsgivare, eftersom det är lättare att förhandla när parterna känner varandra. Ett annat råd är att försöka skaffa flera uppdragsgivare så att man inte står och faller med en enskild köpare.”

Ett annat moln på frilansarhimlen är regeringens reformförslag av pensionsförsäkringen för företagare, FöPL. I juni tog SJF ställning mot lagförslaget i en insändare i Helsingin Sanomat.

”Vi var tidigt ute och kritiserade förslaget, eftersom det skulle slå hårt mot frilansare. Självklart uppmanar vi våra medlemmar att betala in tillräckliga FöPL-avgifter, men många frilansare har små och oregelbundna inkomster, något som inte beaktas i lagförslaget”, säger Markus.


Efter att artikeln publicerades i Journalisten 7/2022 har Europeiska kommissionen (29.9.2022) godkänt riktlinjer som under vissa omständigheter ger självanställda rätt att förhandla kollektivt – utan att bryta mot EU:s konkurrensregler.

De nya riktlinjerna ger också fackförbund rätt att representera självanställda i förhandlingar. 

”Det här öppnar en möjlighet för Journalistförbundet att föreslå förhandlingar med Medieförbundet. Vårt mål är att inleda förhandlingar genast i början av nästa år”, säger Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen.

Läs mer på om de nya riktlinjerna på Journalistförbundets webbplats.