Journalisten

Språkvårdare tillbaka på föreningen Svensk presstjänst

De två mediespråkvårdarna som innan årsskiftet jobbade på bolaget Svensk presstjänst Ab är nu anställda av föreningen Svensk presstjänst. Det handlar om Leni Sundman, som jobbar med KSF Medias tidningar, och Jennie Storgård, som jobbar med HSS Medias tidningar. De upprätthåller också webbplatsen Mediespråk.fi där aktuella språkråd publiceras.

Ändringen innebär på sätt och vis en återgång till språkvården så som det var förr. Innan samarbetsförhandlingarna på Svensk presstjänst Ab hösten 2019 var språkvårdarna anställda av föreningen.

Mediespråkvårdarna jobbar främst med KSF Medias och HSS Medias tidningar. Enligt Patrik Stenvall, styrelseordförande för Svensk presstjänst rf, är tanken att bredda servicen så att den omfattar alla mediehus.

”I princip kan vem som helst ändå be om råd och de mediehus som inte deltar i finansieringen i dag får ändå ta del av språkråd”, skriver Patrik Stenvall per e-post.

Han vill inte ge en telefonintervju.


Språkvården finansieras av mediehusen och av fonder, skriver Stenvall. Huruvida medel kommer att flyttas från likviderade Svensk presstjänst Ab kan han inte svara på, i och med att processen pågår.

Ska seminariet Mediespråk arrangeras i år?

”Hur det blir får styrelsen, språkvårdarna och intressenterna utröna”, skriver Stenvall.

Åbo Underrättelser sköts språkvården i första hand av en av nyhetscheferna. Vd och chefredaktör Tom Simola hoppas på en heltäckande finlandssvensk lösning för språkvården.

”Man borde kunna utgå från att alla som jobbar som journalister kan svenska och därför torde inte språkvård vara något man konkurrerar med”, säger Simola.

Utöver Stenvall består Svensk presstjänsts styrelse av Lena Skogberg, biträdande ansvarig utgivare på Hufvudstadsbladet, och Pia Heikkilä, nyhetschef på Åbo Underrättelser.