Journalisten

Regeringen: ”Yle är en ansvarsfull arbetsgivare”

Kommunikationsminister Timo Harakka (SDP) försäkrar att Yle vidtagit åtgärder för att förbättra anställningsvillkoren för visstidsanställda. Bild: Laura Kotila/Statsrådets kansli.

Efter Journalistens granskning av arbetsvillkoren för visstidsanställda och timanställda på Svenska Yle ställde riksdagsledamot Inka Hopsu (Gröna) ett skriftligt spörsmål till regeringen om Yles personalpolitik. Hopsu frågade hur statsrådet och den vederbörande ministern kommer att säkerställa att Yles personalpolitik motsvarar målsättningarna i regeringsprogrammet. Hon frågade också vad Yle kommer att göra från att frångå praxisen där anställda erbjuds återkommande tidsbundna anställningar.

”Yle är en ansvarsfull arbetsgivare som följer lagstiftningen. En av Yles värderingar är respekt för människan, något som ligger till grund även för Yles personalpolitik”, säger kommunikationsminister Timo Harakka (SDP) i sitt svar den 24 mars. 

Något direkt svar på frågan om vad Yle gör för att undvika att en anställd får upprepade tidsbundna avtal ger Timo Harakka inte. Han konstaterar att Yle våren 2020 gör en omfattande granskning av de visstidsanställda arbetsförhållanden. Han skriver också att Svenska Yle ordnat fler diskussioner mellan ledningen och de anställda. Du kan läsa mer om dem i artikeln Stormöte vid Svenska Yle – ”Det kändes som om de äntligen lyssnade” (Journalisten 4/2020).

Inka Hopsu svarar på Journalistens intervjuförfrågan per e-post. Hon skriver att Timo Harakkas svar visar att regeringen är väl insatt i utmaningarna inom Yle. 

”Det skriftliga spörsmålet startade en bra diskussion också i förvaltningsrådet och bland dess medlemmar. Nu gäller det att följa upp hur de åtgärder som inletts framskrider. Här har särskilt förvaltningsrådet ett stort ansvar”, skriver Inka Hopsu.

 

I Journalistens granskning var flera av de timanställda och visstidsanställda missnöjda med att de, trots att de jobbar så gott som heltid, inte har rätt till samma arbetshälsovård som sina fast anställda kollegor. 

Timo Harakka nämner flyktigt frågan om arbetshälsovård: ”Yle utvecklar arbetshälsan tillsammans med sin samarbetspartner i arbetshälsovård och går bland annat genom sin strategi för personalpolitiken på lång sikt”, skriver han.

Varken de timanställdas eller visstidsanställdas kritik eller den pågående coronaepidemin har påverkat Yles praxis kring arbetshälsovård. 

”Det har inte skett ändringar i den stora bilden. Saken diskuteras men det är en bolagsfråga”, säger Svenska Yles HR-chef Linda Sandqvist-Forsgård.