Journalisten

SPT får 400 000 i stöd – och en ny chefredaktör

Merparten av minoritetsstödet för tidningar går till nyhetsbyrån SPT. Resten delar Åbo Underrättelser, Ny Tid och Nya Östis på. Anarâškielâ servi ry fick däremot ingenting.

Statsrådets fördelning av minoritetsstödet publicerades på torsdag, samma dag som nyhetsbyrån SPT meddelade att man byter styre: nyvalde vd Pär Landor blir från och med november chefredaktör och Anna Back återgår till KSF Media.

Den blivande chefredaktören inleder värvet med goda nyheter.

När undervisnings- och kulturministeriet beslöt om årets utdelning av minoritetsstöd får SPT i praktiken ärva numera nedlagda svenska FNB:s roll som nyhetsförmedlare i Svenskfinland.

De 400 000 euro som SPT får motsvarar den ansökta summan.

Övriga som får stöd är Förlags AB Sydvästkusten som ger ut Åbo Underrättelser (50 000 för att sänka publikationskostnaderna), tidskriften Ny Tid (30 000 för att utveckla innehåll och nyhetsverksamhet på webben), samt Nya Östis (20 000 för att täcka distributions- och tryckkostnader).

Den enda som blev utan stöd var Anarâškielâ servi ry, som ansökt om 26 000 euro för en ny webbtidskrift på enaresamiska. Ministeriet bedömde att man inte uppfyller kriterierna för stödet, vilket Sametinget ställer sig kritiskt till.

Ansökningarna och motiveringarna hittas i sin helhet på ministeriets sida.

Läs mera: 
Med vd-hjälp ska SPT växa

Vägen mot en ny nyhetsbyrå
SPT rör om i nyhetsgrytan 
Nyhetsbyrån SPT planerades utanför styrelsen
Inte stort nog för två